Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2014 15:52

Στον αέρα η εθνική ασφάλεια - Εκτός ελέγχου η αεροφωτογράφηση για το Εθνικό Κτηματολόγιο!

Η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού φρόντιζε να απαλειφθούν από τις φωτογραφίες όλες οι επίμαχες και επικίνδυνες περιοχές, οι οποίες αν παρέμεναν θα εξέθεταν τη χώρα σε απρόβλεπτους κινδύνους για την ασφάλειά της. Η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού φρόντιζε να απαλειφθούν από τις φωτογραφίες όλες οι επίμαχες και επικίνδυνες περιοχές, οι οποίες αν παρέμεναν θα εξέθεταν τη χώρα σε απρόβλεπτους κινδύνους για την ασφάλειά της.
Γραφει: Ειδικός συνεργάτης

Άλλη μια "περίεργη" σύμβαση φαίνεται πως υπέγραψε η συγκυβέρνηση με την ανάθεση έργου σε ξένη εταιρεία με έδρα την Γερμανία. Το πρόβλημα έγκειται όμως ότι η επεξεργασία αερο-φωτογραφιών θα γίνετε από προσωπικό εκτός ΕΕ και συγκεκριμένα κάπου στην Ασία.
Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή:
Η εταιρεία Εθνικό Κτηματολόγιο Α.Ε., ανέθετε με δημόσιους διαγωνισμούς το έργο της αεροφωτογράφησης αλλά και της χαρτογράφησης η οποία ακολουθούσε, σε ιδιωτικές εταιρείες, εξειδικευμένες στο εν λόγω έργο. Οι εταιρείες με το πέρας των εργασιών παρέδιδαν την παραγωγή τους στην κυβέρνηση, για την περαιτέρω επεξεργασία και αξιοποίηση. Η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού φρόντιζε να απαλειφθούν από τις φωτογραφίες όλες οι επίμαχες και επικίνδυνες περιοχές, οι οποίες αν παρέμεναν θα εξέθεταν τη χώρα σε απρόβλεπτους κινδύνους για την ασφάλειά της. Ένεκα της αυξημένης απειλής από τα παρακείμενα γειτονικά κράτη, περιοχές όπου υπάρχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις, και στην χώρα μας αυτές είναι ούκ ολίγες, απαλείφονται από την φωτογραφία και την δημόσια έκθεση στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας του Εθνικού Κτηματολογίου.

Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού στο Γουδί όπου Αξιωματικοί του ΕΣ εξειδικευμένοι στις πληροφορίες και στην αεροναυτιλία σβήνουν ευαίσθητες περιοχές με εγκαταστάσεις πού δύναται να αναγνωριστούν και να αποτελέσουν στόχους για την εχθρική αεροπορία. Εκτός του τεχνολογικού εξοπλισμού Ανώτερος Αξιωματικός του Επιτελείου με εξειδίκευση Φωτο-Ναυτίλου συμμετέχει πάντα ως πλήρωμα στις πτήσεις αυτές για λόγους ασφαλείας.

Η εταιρεία Εθνικό Κτηματολόγιο Α.Ε., ανέθετε με δημόσιους διαγωνισμούς το έργο της αεροφωτογράφησης αλλά και της χαρτογράφησης η οποία ακολουθούσε, σε ιδιωτικές εταιρείες, εξειδικευμένες στο εν λόγω έργο.

 

Και ενώ ως τώρα η διαδικασία αυτή γινόταν εντελώς εν κρυπτό, με την διακήρυξη νέου διαγωνισμού του Εθνικού Κτηματολογίου βάσει της απαιτήσεις της Ευρώπης για ολοκλήρωσης του εντός του 2015, επιτάχθηκε διεθνής διαγωνισμός. Ανάμεσα στις εταιρείες πού έλαβαν μέρος τον περασμένο Μάρτιο ήταν μια Γερμανική, μια Κροάτικη, μια από το Ισραήλ, μια Καναδική, και μία Ελληνική, πού έχει διατελέσει το Εθνικό Κτηματολόγιο και τα αντίστοιχα κτηματολόγια της Πορτογαλίας, και Βουλγαρίας, Ρουμανίας χωρών υπό ένταξη στην ΕΕ. Κατά περίεργη σύμπτωση η Γερμανική εταιρεία κατάθεσε πρόταση με διαφορά τιμής κατά πολλές χιλιάδες ευρώ λιγότερα από την αντίστοιχη Ελληνική εταιρεία. Ως εδώ όλα φαίνονται καλά και νομότυπα.

Οι εταιρείες με το πέρας των εργασιών παρέδιδαν την παραγωγή τους στην κυβέρνηση, για την περαιτέρω επεξεργασία και αξιοποίηση. Η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού φρόντιζε να απαλειφθούν από τις φωτογραφίες όλες οι επίμαχες και επικίνδυνες περιοχές, οι οποίες αν παρέμεναν θα εξέθεταν τη χώρα σε απρόβλεπτους κινδύνους για την ασφάλειά της.

Ο φετινός διαγωνισμός είχε ως κατάληξη, με αξιοκρατικές διαδικασίες πάντα, το έργο να ανατεθεί, στο μεγαλύτερο τμήμα του, σε μία γερμανική εταιρεία, η οποία όμως όπως πληροφορούμεθα, με την ολοκλήρωση της αεροφωτογραφήσεως δεν θα επεξεργασθεί τα δεδομένα εντός της χώρας και σε χώρο που να εξασφαλίζει την Εθνική ασφάλεια, αλλά θα τα στείλει σε χώρες όπως η Ινδία, ή ακόμη και η Τουρκία. Τα δεδομένα αυτά ακόμη και επεξεργασμένα από την Γεωγραφική μας Υπηρεσία μπορούν να μας εκθέσουν σε ανυπολόγιστους κινδύνους. Το πρόβλημα πού αναφέρθηκε αφορά την αποστολή των φωτογραφιών αυτών μέσω e-mail από την Γερμανία κάπου στην Ασία για επεξεργασία έτσι έστω να επιτευχθεί η μείωση της τιμής, λόγω χαμηλότερου κόστους εργατικού δυναμικού. Καθ' αυτό τον τρόπο θα είναι εφικτό σε οποιονδήποτε μπορεί με διάφορα μέσα, να βάλει "χέρι" σε όλες τις φωτογραφίες όλης της Ελληνικής επικράτειας σε υψηλή ευκρίνεια, πριν απαλειφθούν αυτές οι ευαίσθητες περιοχές, π.χ. στον Έβρο, στα νησιά του Αιγαίου αλλά και άλλες βάσεις στην ενδοχώρα.

Τα ερωτήματα τα οποία εύλογα εγείρονται είναι τα ακόλουθα:
1.Γιατί κύριοι του Κτηματολογίου Α.Ε. θέσατε ως μοναδικό και κύριο κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά;
2.Πως εξασφαλίζετε ότι κατά την διάρκεια των αεροφωτογραφήσεων, δεν διατηρούνται πλήρη αρχεία στον εγκέφαλο της Γερμανικής κατασκευής φωτογραφικής μηχανής;
3. Γιατί δεν ετέθη ως όρος στις προδιαγραφές του διαγωνισμού η εμφάνιση και επεξεργασία του προϊόντος να γίνει υποχρεωτικά εντός των εγκαταστάσεων της Γεωγραφικής μας υπηρεσίας όπως σε όμοια περίπτωση έπραξαν οι γείτονες μας Βούλγαροι, οι οποίοι μάλιστα λόγω ελλείψεως μέσων και τεχνογνωσίας υποχρέωσαν τον ανάδοχο να τους εξοπλίσει κατάλληλα;
4. Που πήγαν τα κριτήρια τα οποία θα διασφάλιζαν την Εθνική μας ασφάλεια με αποτέλεσμα εταιρεία της αλλοδαπής να κερδίσει την ανάθεση του διαγωνισμού αυτού;

Μεμπτό είναι και το γεγονός ανυπαρξίας ρήτρας εκ μέρους του Εθνικού Κτηματολογίου πού να έθετε απαράβατο όρο όσον αφορά την επεξεργασία των λήψεων από προσωπικό αποκλειστικά μεν εντός της Ευρώπης και διαπιστευμένο δε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και δεν είναι μόνο αυτό πού αμέλησαν οι φωστήρες του Εθνικού Κτηματολογίου! Η απώλεια του έργου από ελληνικά χέρια πού θα προσφέρουν τον ΦΠΑ από τα κέρδη πίσω στο κράτος φαίνεται πως δεν αποτέλεσε ακόμη άλλο ένα κριτήριο στις απαιτήσεις του διαγωνισμού του Εθνικού Κτηματολογίου. Άλλο ένα Αντισταθμιστικό Όφελος πεταμένο στα σκουπίδια της Ελληνικής γραφειοκρατίας....

Ανώτεροι Αξιωματικοί στο επιτελείο πού άκουσαν αυτή την εξέλιξη κυριολεκτικά έχασαν την γη κάτω από τα πόδια τους. Ανώτερος Αξιωματικός του ΕΣ πού θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του για ευνόητους λόγους ανέφερε: Στην δεκαετία του '80 είχαμε άπειρες φωτιές πού αποψίλωσαν περιοχές της ΑΣΔΕΝ και της Ηπειρωτικής Ελλάδας κάνοντας πιο δύσκολη την παραλλαγή-απόκρυψη των μονάδων μας και τώρα θα δώσουμε σε ξένα χέρια τις αεροφωτογραφίες της χώρας αποκαλύπτοντας αυτά πού πασχίζουμε να αποκρύψουμε τόσα χρόνια;

Στο θέμα της ασφάλειας τώρα υπάρχει νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πού δίνει την δυνατότητα του βέτο σε θέματα διαγωνισμών μόνο στην περίπτωση ρήξης της Εθνικής Ασφάλειας Κράτος-Μέλους της ΕΕ. Αυτός είναι ο λόγος πού αντίστοιχα προγράμματα σε χώρες της Ευρώπης πού δίνουν έμφαση στην Εθνική Ασφάλεια όπως η Μεγάλη Βρετανία ανατίθενται αποκλειστικά και μόνο σε Βρετανικές εταιρείες πού απαρτίζονται από απόστρατους με διαπίστευση από το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας. Δηλαδή με άλλα λόγια σοβαρά κράτη και σοβαρές κυβερνήσεις προσέχουν για να έχουν. Αντιστοίχως και η Ελληνική πλευρά θα έπρεπε να είναι επιφυλακτική με τις προτάσεις των ξένων εταιρειών ιδιαιτέρως δε της Γερμανικής καθώς μεγάλο ποσοστό Τούρκων διαμένει και εργάζεται στην Γερμανία, κατέχοντας το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού στην Γερμανία.

Ανώτερος Αξιωματικός της Πολεμικής μας Αεροπορίας ερωτηθείς στο θέμα ανέφερε: Στην Μεγάλη Βρετανία υπάρχει εταιρεία πού συνεργάζεται με τις Βρετανικές Ένοπλες Δυνάμεις και αποτελείται ως επί το πλείστον από Βρετανούς απόστρατους της ΡΑΦ και πολίτες αεροπόρους, δεν υπάρχει περίπτωση να εργαστεί σε αυτή την εταιρεία ένας μη Βρετανός, ή να πάρει το έργο τους, πού έχει να κάνει με ΝΑΤΟ-ικές ασκήσεις αλλά και αντίστοιχα προγράμματα κτηματολογίου ξένη εταιρεία σε Βρετανικό έδαφος...

Άξιο αναφοράς είναι και το γεγονός της επίσκεψης της Καγκελαρίου στην Αθήνα με αντίστοιχες συναντήσεις επιχειρηματιών στην Ελλάδα για...επενδύσεις (Βλέπε ανάπτυξη)! Όπως και το σκάνδαλο μεγατόνων Γερμανικού κολοσσού στις τηλεπικοινωνίες.

5kamera

Δυστυχώς η κατηφόρα πού έχει εισέλθει η χώρα με σύσσωμο το πολιτικό σκηνικό στο τιμόνι είναι τόσο μεγάλη πού στο όνομα της ανάπτυξης, της οικονομικής λιτότητας και των προσταγών της Καγκελαρίας λέξεις όπως Εθνική Ασφάλεια, και Βιομηχανική κατασκοπία αποτελούν ψιλά γράμματα. Η αναχαίτιση μιας τέτοιας γκάφας εναπόκειται πια στα αντανακλαστικά του Υπουργείο Άμυνας και κάποιων Ανώτερων και Ανωτάτων Αξιωματικών, πού έχουν χάσει κυριολεκτικά τον ύπνο τους. Οι υπόλοιποι απλά γυρνάνε πλευρό...

Κάντε Like στη σελίδα μας στο facebook και ακολουθείστε μας στο Twitter

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 26 Αυγούστου 2014 15:29