Κυριακή, 01 Δεκεμβρίου 2013 10:14

Το σύστημα HAWK στην Ελληνική Αεράμυνα – Ιστορία και εξέλιξη

Το σύστημα ΧΩΚ χρησιμοποιείται κανονικά υπό μορφή Πυροβολαρχίας. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και υπό μορφή Ουλαμού Εφόδου για την υποστήριξη επιθετικών ενεργειών. Το σύστημα ΧΩΚ χρησιμοποιείται κανονικά υπό μορφή Πυροβολαρχίας. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και υπό μορφή Ουλαμού Εφόδου για την υποστήριξη επιθετικών ενεργειών.

Το σύστημα HAWK (Homing All the Way Killer) αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ το 1956 και από τότε συνεχώς βελτιώνεται και συμπληρώνεται, ώστε ακόμα και σήμερα να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου πεδίου μάχης. Αρχικά εμφανίστηκε σαν BASIC HAWK και στη συνέχεια μέσω του προγράμματος εκσυγχρονισμού HIP (HAWK IMPROVEMENT PROGRAM) πέρασε από διάφορα στάδια (Phase I, Phase II, Phase II RAM, Phase III, Phase III mobility enhancement).

Παράλληλα ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Γαλλία , Ολλανδία κλπ) ακολούθησαν το δικό τους πρόγραμμα εξέλιξης του συστήματος (HELIP – HAWK EUROPEAN LIMITED IMPROVEMENT PROGRAM).

Ιστορικό Ελληνικών Μοιρών

Το επιχειρησιακό και τεχνικό προσωπικό της πρώτης Ελληνικής Μοίρας ΧΩΚ (180 ΜΚ/Β «ΧΩΚ») εκπαιδεύτηκε αρχικά στις ΗΠΑ το 1964. Το 1965 παρέλαβε το υλικό και ολοκλήρωσε την οργάνωσή της ενώ το 1966 αναπτύχθηκε στις περιοχές του λεκανοπεδίου Αττικής και Ευβοίας όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα. Το 1973 παραλήφθηκε και η δεύτερη Μοίρα ΧΩΚ (181 ΜΚ/Β «ΧΩΚ»), η οποία οργανώθηκε στην Αθήνα και μεταστάθμευσε το 1974 στην Θεσσαλονίκη.
Το σύστημα ΧΩΚ αρχικά ήρθε στην Ελλάδα σαν BASIC HAWK, το 1976 βελτιώθηκε σε IMPROVED HAWK PHASE II και το 1990 σε PHASE II RAM. Από το Σεπτέμβριο του 1999 ξεκίνησε η αναβάθμισή του σε PHASE III η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2006.

Το σύστημα ΧΩΚ αρχικά ήρθε στην Ελλάδα σαν BASIC HAWK, το 1976 βελτιώθηκε σε IMPROVED HAWK PHASE II και το 1990 σε PHASE II RAM. Από το Σεπτέμβριο του 1999 ξεκίνησε η αναβάθμισή του σε PHASE III η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2006.

Χαρακτηριστικά Συστήματος

-Ευκινησία
-Ευκαμψία
-Ακρίβεια
-Λειτουργία σε περιβάλλον ηλεκτρονικών αντιμέτρων
-Υψηλός ρυθμός βολής
-Καταστροφή ιπτάμενων στόχων σε πολύ χαμηλό ύψος
-Αντιβαλλιστική ικανότητα με τη προϋπόθεση ύπαρξης ραντάρ μεγάλου βεληνεκούς και βλήματος MIM-23 K.

Περιγραφή Συστήματος

Το σύστημα ΧΩΚ χρησιμοποιείται κανονικά υπό μορφή Πυροβολαρχίας. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και υπό μορφή Ουλαμού Εφόδου για την υποστήριξη επιθετικών ενεργειών.

Πυροβολαρχία ΧΩΚ (HAWK BATTERY)

Η Πυρχία ΧΩΚ αποτελείται από τα παρακάτω υλικά:

-Ένα παλμικό ραντάρ έρευνας (PAR – Pulse Acquisition Radar) AN/MPQ-50, για τη γενική ανίχνευση του εναέριου χώρου.
-Ένα ραντάρ ανιχνεύσεως συνεχούς κύματος (CWAR – Continues Wave Acquisition Radar) AN/MPQ-62, για την ανίχνευση χαμηλά ιπτάμενων στόχων.
-Ένα σύστημα αναγνωρίσεως φίλιου ή εχθρικού στόχου (IFF - Identification Friend or Foe), AN/TPX-46
-Δύο ραντάρ παρακολουθήσεως και κατευθύνσεως συνεχούς κύματος (HIPIR – High Power Illumination Radar) AN/MPQ-61 για τον εγκλωβισμό του στόχου και την κατεύθυνση του βλήματος.
-Έξι εκτοξευτές (DLN – Digital Launchers) XM-304, που ο καθένας φέρει τρία βλήματα ΧΩΚ, συνολικά 18 βλήματα έτοιμα για πυροδότηση σε κάθε Πυρχία.
-Ένα κέντρο κατανομής πυρός πυρχίας (BFDC – Battery Fire Distribution Centre) από το οποίο πραγματοποιείται ο εξ αποστάσεως έλεγχος όλων των υλικών και εκτελούνται οι επιχειρήσεις. Είναι το μοναδικό υλικό το οποίο επανδρώνεται κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

Στα περιφερειακά υλικά της Πυρχίας συμπεριλαμβάνονται και 6 φορείς εναποθήκευσης βλημάτων (Trailer Pallet), 18 κιβώτια συσκευασίας βλημάτων (Containers), 3 φορτωτές βλημάτων (LDR – Loader), 3 (+1 εφεδρική) γεννήτριες (GEN) καθώς επίσης και υλικά ελέγχου και συντηρήσεως 1ου και 2ου κλιμακίου.

Το σύστημα ΧΩΚ χρησιμοποιείται κανονικά υπό μορφή Πυροβολαρχίας. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και υπό μορφή Ουλαμού Εφόδου για την υποστήριξη επιθετικών ενεργειών.

Ουλαμός Εφόδου (ASSAULT FIRE PLATOON - AFP)

Μία οποιαδήποτε Πυρχία ΧΩΚ μπορεί να «σπάσει» σε δύο εντελώς ανεξάρτητα κομμάτια. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε την Πυρχία (-) και τον Ουλαμό Εφόδου (κίτρινο πλαίσιο εικόνας). Ο Ουλαμός Εφόδου αποτελείται από:

-Ένα κέντρο κατανομής πυρός ουλαμού (PFDC – Platoon Fire Distribution Centre) του οποίου η διαφορά με το BFDC είναι ότι διαθέτει μόνο δύο κονσόλες χειρισμού αντί για τρεις.
-Ένα ραντάρ ανιχνεύσεως συνεχούς κύματος (CWAR – Continues Wave Acquisition Radar).
-Ένα ραντάρ παρακολουθήσεως και κατευθύνσεως συνεχούς κύματος (HIPIR – High Power Illumination Radar).
-Τρεις εκτοξευτές (DLN – Digital Launchers).
-Μπορεί να ενισχυθεί επιπλέον με ένα παλμικό ραντάρ (PAR).

Στα περιφερειακά υλικά του Ουλαμού περιλαμβάνονται 2 (+1 εφεδρική) γεννήτριες, 1 φορτωτής βλημάτων, 3 φορείς εναποθήκευσης βλημάτων καθώς επίσης και υλικά ελέγχου και συντηρήσεως 1ου και 2ου κλιμακίου.

Το Κέντρο Κατανομής Πυρός Πυρχίας είναι ένας κλωβός επί ρυμουλκούμενου. Παρέχει δυνατότητα διαχείρισης πληροφοριών του πεδίου μάχης για τις επιχειρήσεις αεράμυνας. Περιλαμβάνει τον απαραίτητο εξοπλισμό για τον εξ αποστάσεως έλεγχο των υλικών της Πυρχίας, για τον αυτόματο ή χειροκίνητο εγκλωβισμό των στόχων, για την εμφάνιση πληροφοριών των ιχνών, για τον έλεγχο της πυροδότησης του βλήματος, για την επικοινωνία με παρακείμενες και προϊστάμενες μονάδες, για την σχεδίαση μελλοντικών επιχειρήσεων και για την εκπαίδευση του επιχειρησιακού προσωπικού.

PFDC (Platoon Fire Distribution Centre)

Το PFDC είναι το αντίστοιχο Κέντρο Κατανομής Πυρός του Ουλαμού (AFP). Η μόνη του διαφορά από BFDC είναι ότι αυτό έχει ένα σταθμό εργασίας λιγότερο, δηλαδή εδώ δεν υπάρχει ο TCA 2. Το παλμικό ραντάρ ερεύνης, παρέχει στην Πυρχία ανίχνευση μέσων και ψηλά ιπτάμενων στόχων. Το οριζόντιο βεληνεκές αποκάλυψης στόχων φτάνει τα 110 Km ενώ το κατακόρυφο τα 18 Km.

IFF (Identification Friend or Foe)

IFF (ΑΝ/TPX-46 MARK XII) χρησιμοποιείται για να αναγνωρίσει την ταυτότητα του αεροσκάφους. Λειτουργεί σε τρεις mode (1, 2 και 3Α). Είναι εγκατεστημένος εντός του BFDC ή PFDC και αποτελείται από τον coder – decoder, το receiver – transmitter group και τον interrogator control. Η κεραία του μπορεί να εγκατασταθεί είτε πάνω από το FDC είτε σε απόσταση από αυτό.

HIPIR (High Power Illuminator Radar)

Το HIPIR ανιχνεύει, εντοπίζει, εγκλωβίζει και φωτίζει έναν ή περισσότερους στόχους. η εργασία αυτή μπορεί να γίνει είτε αυτόματα από τον RT computer του συστήματος, είτε χειροκίνητα από τον χειριστή. Εκπέμπει ραδιοσυχνότητα συνεχούς κύματος. Το επιχειρησιακό του βεληνεκές ξεπερνά τα 110 Km.
Είναι ραντάρ το οποίο αυτόματα εγκλωβίζει και φωτίζει το στόχο τον οποίο έχει καθορίσει ο χειριστής του. Παρέχει δε ακριβή στοιχεία ταχύτητας, μεταβολής της ταχύτητας, βεληνεκούς, αζιμουθίου και υψομέτρου του εγκλωβισμένου στόχου. Επιπρόσθετα είναι αυτό που καθοδηγεί το βλήμα στο στόχο ενώ παρέχει αυτόματα στοιχεία στους εκτοξευτές για τη θέση του στόχου πριν από την εκτόξευση του βλήματος.

DLN (Digital Launcher)

Ο ψηφιακός εκτοξευτής – μεταφορέας (Digital Launcher – Transporter – LT), φέρει τρία βλήματα ΧΩΚ. Κάθε Πυρχία έχει έξι τέτοιους εκτοξευτές, δηλαδή συνολικά 18 βλήματα άμεσα διαθέσιμα για πυροδότηση. Επιπρόσθετα υπάρχει δυνατότητα προσθήκης επιπλέον δύο εκτοξευτών (συνολικά 8 εκτοξευτές ανά FDC). Και τα τρία βλήματα στηρίζονται σε μία υπερκατασκευή η οποία κινείται με ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα, 360ο.

Το βλήμα ΧΩΚ είναι βλήμα εδάφους - αέρος, το οποίο κατευθύνεται στο στόχο με ένα σύστημα ημιενεργού αυτοκατευθύνσεως και πυραυλοκινητήρα στερεού καυσίμου.

MSL (Missile) Βλήμα ΧΩΚ

Το βλήμα ΧΩΚ είναι βλήμα εδάφους - αέρος, το οποίο κατευθύνεται στο στόχο με ένα σύστημα ημιενεργού αυτοκατευθύνσεως και πυραυλοκινητήρα στερεού καυσίμου. Σαν τακτικό πυρομαχικό που είναι, κυκλοφορεί σε διάφορες εκδόσεις, οι κυριότερες των οποίων είναι οι παρακάτω:

-MIM-23B: fielded baseline configuration
-MIM-23C: contains missile ECCM improvements
-MIM-23E: contains multiple blinking jammer modifications
-MIM-23G: contains fuze and clutter modifications
-MIM-23K: contains improved lethality modification including improved fuzing and the XM280 warhead for TBM capability
-MIM-23L: contains improved fuzing with conventional warhead M115.
-Μ18Ε2 και ΜΤΜ-23Β: Training missiles

ΠΗΓΗ

Κάντε Like στη σελίδα μας στο facebook και ακολουθείστε μας στο Twitter