Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017 09:10

Athens Security Symposium: Προκλήσεις και απειλές για την ασφάλεια της Ευρώπης και της Ελλάδας

Το Συμπόσιο εστιάζει στην παρατεταμένη αστάθεια και ανασφάλεια στην περιοχή της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής και στις επιπτώσεις της για την ασφάλεια της Ευρώπης και της Ελλάδας. Το Συμπόσιο εστιάζει στην παρατεταμένη αστάθεια και ανασφάλεια στην περιοχή της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής και στις επιπτώσεις της για την ασφάλεια της Ευρώπης και της Ελλάδας.

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας διοργανώνει το 1ο διεθνές συνέδριο για την ασφάλεια με τίτλο Athens Security Symposium. «Athens Security Symposium» στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 2017, στη Λέσχη Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υποστηρίζεται από τη Διεύθυνση Δημόσιας Διπλωματίας του ΝΑΤΟ.

Πολιτικοί, διπλωμάτες, εκπρόσωποι διεθνών και περιφερειακών οργανισμών και Υπηρεσιών της Ε.Ε., η ηγεσία των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, διανοητές, προσωπικότητες του ακαδημαϊκού και του ερευνητικού χώρου, αλλά και εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα θα συμμετάσχουν ως ομιλητές, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις και τις απειλές για την ασφάλεια της Ευρώπης και της Ελλάδας.

Επίσημος προσκεκλημένος ομιλητής του Συμποσίου είναι ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. Δημήτριος Αβραμόπουλος.

Το Συμπόσιο εστιάζει στην παρατεταμένη αστάθεια και ανασφάλεια στην περιοχή της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής και στις επιπτώσεις της για την ασφάλεια της Ευρώπης και της Ελλάδας. Είναι το πρώτο διεθνές συμπόσιο αφιερωμένο αποκλειστικά στην ασφάλεια και φιλοδοξεί να καταστεί σημείο αναφοράς για την ασφάλεια σε πανευρωπαϊκό επίπεδο θέτοντας την Ελλάδα στο επίκεντρο μιας συγκροτημένης και τεκμηριωμένης δημόσιας συζήτησης για τους σημερινούς κινδύνους και τις προκλήσεις του μέλλοντος. Οι Βασικές θεματικές ενότητες είναι οι ακόλουθες:

• Τοπικές και Διεθνείς Προσεγγίσεις των απειλών ασφάλειας από την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.
• Διεθνείς, περιφερειακές και πολυμερείς/ διμερείς συνεργασίες και πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των απειλών.
• Εθνική διαχείριση των απειλών: πως η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις απειλές από την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. (Στρογγυλό τραπέζι με τη συμμετοχή των Αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας)
• Πως αντιμετωπίζει η Ευρώπη τις τωρινές και τις δυνητικές απειλές ασφάλειας;
• Μεταρρυθμίζοντας το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Ασφάλειας.
• Η μεταρρύθμιση του τομέα ασφάλειας στην Ελλάδα (Στρογγυλό Τραπέζι με τη συμμετοχή του Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και πρώην Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη).

Το ΚΕ.ΜΕ.Α.
Το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) είναι επιστημονικός, ερευνητικός και συμβουλευτικός φορέας, καθώς και «δεξαμενή σκέψης» του Υπουργείου Εσωτερικών, με σκοπό τη διεξαγωγή θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε θέματα πολιτικής ασφάλειας και αντεγκληματικής πολιτικής, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και την παροχή συναφούς περιεχομένου υπηρεσιών γνωμοδοτικού χαρακτήρα. Εκπονεί μελέτες, ιδίως σε στρατηγικό επίπεδο, παρακολουθεί τις εξελίξεις και υποστηρίζει ένα πλήρες φάσμα εξειδικευμένων υπηρεσιών για τη διαχείριση συνήθων και έκτακτων αναγκών ασφάλειας. Το ΚΕ.ΜΕ.Α. αναπτύσσει εθνικές και διεθνείς συνεργασίες με πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και επιστημονικούς, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.