Κυριακή, 01 Δεκεμβρίου 2013 12:20

Επαναχορήγηση δανείων από το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού

Tο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού θα επαναχορηγήσει εκ νέου δάνεια στους μετόχους και μερισματούχους του. Tο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού θα επαναχορηγήσει εκ νέου δάνεια στους μετόχους και μερισματούχους του.

Στο πλαίσιο μέριμνας του προσωπικού και της ανάγκης λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού (ΜΤΝ) θα επαναχορηγήσει εκ νέου δάνεια στους μετόχους και μερισματούχους του, συνολικού ύψους 2.085.000 ευρώ.