Πέμπτη, 05 Σεπτεμβρίου 2013 00:01

Διημερίδα για την Αεροπορική Αρχαιολογία από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Βετεράνων Αεροπόρων

Πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους ομιλητές από τον Σύνδεσμο. Πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους ομιλητές από τον Σύνδεσμο.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βετεράνων Αεροπόρων (ΠΑΝ.ΣΥ.Β.Α) προτίθεται να διοργανώσει Διημερίδα με θέμα:

Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΔΙΑΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.
2. Η ανωτέρω Διημερίδα θα έχει τις παρακάτω Θεματικές Ενότητες (Θεματολογία):
α. Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ.
β. Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΧΕΡΣΑΙΟ ΧΩΡΟ.
γ. Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΕΝΑΛΙΟ ΧΩΡΟ.
δ. Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.
3. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα) να συμμετάσχουν ενεργά με ομιλίες – παρουσιάσεις, σύμφωνα με την θεματολογία, υποβάλλοντας την πρόταση/ομιλία τους, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Η όλη παρουσίαση/ομιλία να μην υπερβαίνει τα είκοσι λεπτά (00:20),αυστηρά.
β. Να είναι σε ηλεκτρονική μορφή με χρησιμοποίηση προβολής εγχρώμων διαφανειών (POWER POINT).
γ. Να συνοδεύεται ξεχωριστά με πλήρες Βιογραφικό, φωτογραφία και στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη/ομιλητή.
4. Η υποβολή θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί αποκλειστικά εως και την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013 συνοδευομένη με:
α. Αποστολή συμπακτώμενου δίσκου (CD ή DVD) περιέχοντος την ομιλία/παρουσίαση καθώς και το Βιογραφικό του συντάκτη/ομιλητή.
β. Αποστολή της ομιλίας/παρουσιάσεως και του Βιογραφικού του υποβάλλοντος, σε δυο (02) αντίτυπα.
γ. Αναγεγραμμένη, εκτός του φακέλου, την ένδειξη « Δια την επιτροπή Αξιολογήσεως Ομιλιών Διημερίδος» στην Διεύθυνση:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ Οδός ΑΚΡΙΤΩΝ αριθ. 3 ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ ΤΚ: 142 34 ΑΘΗΝΑΙ
5. Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες – διευκρινήσεις καλέστε το τηλέφωνο: τον Ειδικό Γραμματέα Παν.Συ.Β.Α κο ΓΕΩΡΓΙΟ Δ. ΜΕΡΜΗΓΚΑ 693 2 363515.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 05 Σεπτεμβρίου 2013 00:02