Write on Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016 Κατηγορία ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Την ενίσχυση των Αμυντικών Βιομηχανιών μέσω Προγραμμάτων Ανάπτυξης & Παραγωγής και Εκσυγχρονισμού Οπλικών Συστημάτων, πρότεινε ο Γεώργιος Τρουλλινός, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσης Ελληνικών Εταιριών Αεροδιαστημικής & Άμυνας (ΕΕΛΕΑΑ) και Διευθύνοντας Συμβούλος IDE - INTRACOM Defense Electronics, κατά την διάρκεια της ομιλία του στο συνέδριο που οργάνωσε η Athens Flying Week 2016.

Στην ομιλία του, ο κ. Τρουλλινός ανέφερε τα εξής:

Κατ' αρχήν οφείλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές που μου δίνουν την ευκαιρία να απευθυνθώ στο εκλεκτό ακροατήριο του σημαντικού αυτού συνεδρίου που οργανώνει η Athens Flying Week 2016, ως Πρόεδρος της ΕΕΛΕΑΑ και Διευθύνων Σύμβουλος της IDE.

Κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει ούτε ένας πολίτης αυτής της χώρας που να μην έχει συνειδητοποιήσει την κατάσταση της οικονομίας μας. Στο πλαίσιο αυτό και έχοντας συναίσθηση της αναγκαιότητας ελέγχου και βελτίωσης των δημοσιονομικών μεγεθών της χώρας, θεωρώ πολύ σημαντική την αναπτυξιακή προσπάθεια που πρέπει να αναληφθεί παράλληλα με όποιες άλλες ενέργειες γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση, προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία το δύσκολο εγχείρημα ανάκαμψης της Οικονομίας.

Παρακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η Ασφάλεια και η Άμυνα αποτελούν τα τελευταία χρόνια ένα από τους βασικούς άξονες τους οποίους πρέπει να ενισχύσουν τα κράτη, προκειμένου να προστατεύσουν τις κοινωνίες τους. Στην κατεύθυνση αυτή σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι βιομηχανίες και φορείς που δραστηριοποιούνται στους σχετικούς τομείς, οι οποίοι έχοντας συνειδητοποιήσει τα τελευταία χρόνια αυτή την αναγκαιότητα, έχουν αντιδράσει ανάλογα. Στην Ελλάδα, παρά την οικονομική κρίση και την ιδιαιτέρα ανησυχητική κατάσταση των επιχειρήσεων, οι ελληνικές εταιρίες και βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Άμυνας και της Ασφάλειας προσπαθούν να δημιουργήσουν υποδομή, δραστηριότητες και συστήματα ικανά να συνεισφέρουν στην ασφάλεια, την επιτήρηση και την άμυνα της χώρας.

Για την επιτυχή έκβαση της προσπάθειας αυτής όμως, πρέπει να εφαρμοστεί μια εθνική στρατηγική, όπου σε περιβάλλον συνεχώς μειούμενων προϋπολογισμών να μπορούμε να παράσχουμε στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας το στρατηγικό πλεονέκτημα των εγχώριων υποδομών και των πολλαπλασιαστών ισχύος, που δεν μπορούν να αποκτηθούν μέσα από προγράμματα προμηθειών τα οποία, τα τελευταία δύσκολα χρόνια, έχουν σχεδόν μηδενιστεί.

Η στρατηγική αυτή πρέπει να αποτελείται από δυο συνιστώσες. Η πρώτη αφορά την ενίσχυση των προγραμμάτων Ανάπτυξης και Παραγωγής, δίνοντας έμφαση στη συμμετοχή σε πολυεθνικά προγράμματα που θα αξιοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις δαπάνες για την άμυνα και ασφάλεια προς όφελος της καινοτομίας και της εθνικής οικονομίας.
Η δεύτερη συνιστώσα πρέπει να κατευθυνθεί σε προγράμματα εκσυγχρονισμού συστημάτων του οπλοστασίου των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Στον πρώτο τομέα, της Ανάπτυξης και Παραγωγής ειδικά στο χώρο της αεροδιαστημικής, που αποτελεί και το επίκεντρο της σημερινής εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν πολλές ευκαιρίες οι οποίες δυστυχώς δεν αξιοποιήθηκαν. Παραδείγματα αποτελούν τα προγράμματα Clean Sky και SESAR, στα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει σημαντικά ποσά.
Το Clean Sky είναι μια επιτυχημένη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της αεροναυπηγικής βιομηχανίας, με αντικείμενο την ανάπτυξη και ολοκλήρωση καινοτόμων τεχνολογιών σε επίπεδο αεροσκάφους και την δημιουργία πρωτοτύπων επίδειξης με καινοτόμες αρχιτεκτονικές που θα επιτρέπουν βελτιώσεις στις αποδόσεις των αεροσκαφών, με έμφαση στη μείωση των καυσαερίων.

Το πρόγραμμα SESAR (Single European Sky Air Traffic Management Research) έχει σκοπό να διασφαλίσει τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εναέριας κυκλοφορίας με τον κοινό συντονισμό και έλεγχο όλων των σχετικών προσπαθειών σε Έρευνα και Ανάπτυξη.

Πέρα από τα ανωτέρω, πρέπει επίσης να τονίσω ότι στο χώρο της αεροδιαστημικής ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, για τις εγχώριες αμυντικές βιομηχανίες και για τους επιχειρησιακούς φορείς άμυνας και ασφάλειας της χώρας και ο χώρος των RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems), τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα για επιτήρηση και συγκέντρωση πληροφοριών.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική κινητικότητα σε προγράμματα Έρευνας και Τεχνολογίας για RPAS υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, του EDA. Συγκεκριμένα, έχουν υλοποιηθεί τα συνεργατικά προγράμματα ΜIDCAS (MIDair Collision Avoidance System) για επίδειξη τεχνολογιών αποφυγής συγκρούσεων, DeSiRE I και II για επίδειξη τεχνολογιών δορυφορικών επικοινωνιών και το ERA (Enhanced RPAS Autonomy) για επίδειξη τεχνολογιών αυτόματης απογείωσης και προσγείωσης. Πρόσφατα, σε συνεργασία του ΟCCAR, ο οποίος είναι οργανισμός για την από κοινού συνεργασία σε εξοπλισμούς, και του EDA, ξεκίνησε η φάση καθορισμού (το Definition Phase) του προγράμματος για το Ευρωπαϊκό MALE (Medium Altitude Long Endurance) RPAS.

Αξιοσημείωτο είναι ότι σε όλα τα παραπάνω προγράμματα RPAS απουσιάζει η χώρα μας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συμμετέχει σε αυτά η Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία. Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη στην επόμενη φάση του Ευρωπαϊκού προγράμματος MALE RPAS, καθώς και άλλων σχετικών προγραμμάτων, να συμμετάσχει ενεργά η χώρα μας ώστε η Αεροναυπηγική και Αμυντική Βιομηχανία να μπορεί να διατηρήσει τις υποδομές της, να παρακολουθήσει τις τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο και να αυξήσει τις εξαγωγικές της δραστηριότητες.

Όσον αφορά τη συμμετοχή των εγχωρίων αμυντικών βιομηχανιών σε προγράμματα εκσυγχρονισμού υφισταμένων συστημάτων του οπλοστασίου των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, αυτή μπορεί να είναι πολύπλευρη και ουσιαστική. Παρά την οικονομική κρίση και την γενικότερη οικονομική κατάσταση, οι περισσότερες εγχώριες αμυντικές βιομηχανίες παραμένουν αρκετά δραστήριες και εξαγωγικές. Οι εγχώριες δυνατότητες είναι ευρείς και υψηλού επιπέδου και εκτείνονται σε τομείς όπως η αεροδιαστημική, τα συστήματα αυτοπροστασίας, οι διόπτρες ημέρας και νύχτας, τα συστήματα θερμικής απεικόνισης, οι σύγχρονες επικοινωνίες, τα συστήματα διοίκησης ελέγχου και επικοινωνιών, τα πυρομαχικά & εκρηκτικά, η συντήρηση και επισκευή αεροσκαφών & ελικοπτέρων κλπ. Και για να μη νομίζετε ότι η εγχώρια βιομηχανία είναι νεκρή, η IDE τα τελευταία χρόνια έχει εξαγωγές που ξεπερνούν το 98% του ετήσιου κύκλου εργασιών της, ενώ τον προηγούμενο χρόνο το ύψος των εξαγωγών της στις ΗΠΑ ήταν το 6% επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών στις ΗΠΑ. Αξιοποιώντας τις εγχώριες δυνατότητες, ο εκσυγχρονισμός των οπλικών συστημάτων θα καταστεί παραγωγική επένδυση η οποία όχι μόνο θα αποσβέσει το κόστος εκσυγχρονισμού, αλλά θα συμβάλει στην τεχνολογική ανταγωνιστικότητα και θα προσφέρει τεχνογνωσία στις εμπλεκόμενες εταιρίες και φορείς, θα αυξήσει την απασχόληση και θα δώσει ευκαιρίες επέκτασης των συνεργασιών, εγχώριων και διεθνών, οι οποίες είναι στις προτεραιότητες του ΥΠΕΘΑ.

Θα μπορούσα να αναφέρω αρκετά πιθανά προγράμματα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων (MLRS του ΓΕΣ, Φρεγάτες του ΠΝ κ.α.), αλλά αυτό το οποίο είναι στην επικαιρότητα και έχει σχέση με το σημερινό συνέδριο είναι ο εκσυγχρονισμός των αεροσκαφών F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι μόνο γιατί θα αναβαθμίσει και βελτιώσει σημαντικά τις δυνατότητες της ΠΑ, αλλά και γιατί αποτελεί ένα σημαντικό πεδίο συμμετοχής των αμυντικών μας βιομηχανιών.

Ο εκσυγχρονισμός των F-16 της ΠΑ, επειδή κατά πάσα πιθανότητα θα εφαρμοστεί σε μεγάλο αριθμό αεροσκαφών, κάνει ακόμη μεγαλύτερη και πιο ουσιαστική τη συμμετοχή των εγχώριων αμυντικών βιομηχανιών. Όταν στο πρόγραμμα αναβάθμισης των αεροσκαφών Ναυτικής Συνεργασίας, που αφορά μόνο πέντε (5) αεροσκάφη, ανακοινώθηκε ότι η εγχώρια συμμετοχή θα φτάσει στο 30% δημιουργούνται μεγάλες προσδοκίες για το ποσοστό συμμετοχής στον εκσυγχρονισμό των αεροσκαφών F-16, το οποίο ελπίζουμε και μπορεί να ξεπεράσει σημαντικά αυτό το ποσοστό.

Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι με πρόσφατο νόμο (4407 του Ιουλίου του 2016) η εν συνεχεία υποστήριξη των συστημάτων (δηλαδή η FOS - Follow on Support) πρέπει να περιλαμβάνεται στην αρχική απαίτηση και στις προδιαγραφές προμήθειας οπλικών συστημάτων, απόφαση που αντικειμενικά είναι πάρα πολύ θετική και σημαντική και αποτελούσε πάγιο αίτημα για πολλά έτη της αμυντικής βιομηχανίας. Συνεπώς, η φιλοσοφία αυτή της εν συνεχεία υποστήριξης είναι μια απαίτηση η οποία πρέπει να συμπεριληφθεί στην LOR (Letter of Request) που θα αποσταλεί στις αρμόδιες υπηρεσίες στις ΗΠΑ. Με αυτό τον τρόπο θα μειωθεί σημαντικά το κόστος του κύκλου ζωής των αεροσκαφών F-16 και θα διασφαλιστεί η μακροχρόνια εμπλοκή των αμυντικών μας βιομηχανιών. Στο θέμα της υποστήριξης των αεροσκαφών F-16 πρέπει επίσης να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη και η δημιουργία υποδομής υποστήριξης εργοστασιακού επιπέδου (Depot Level Maintenance) με την ενεργό συμμετοχή της εγχώριας βιομηχανίας. Η ενέργεια αυτή θα διασφαλίσει την ασφάλεια εφοδιασμού και συντήρησης (security of supply and maintenance) που απαιτείται για την απρόσκοπτη επιχειρησιακή αξιοποίηση του εκσυγχρονισμένου στόλου των αεροσκαφών F-16 και εδραιώνει την εμπλοκή των αμυντικών μας βιομηχανιών δημιουργώντας σοβαρές προοπτικές εξαγωγής αντίστοιχων υπηρεσιών σε τρίτες χώρες.

Σχετική με το θέμα μας και προς την ίδια κατεύθυνση είναι και η γερμανική πολιτική ασφάλειας που δημοσιεύτηκε στην Λευκή Βίβλο στις 13 Ιουλίου 2016, όπου προωθεί μια νέα προσέγγιση στη συνεργασία στον τομέα των εξοπλισμών. Με βάση την εκτίμηση ότι η αύξηση του κόστους ανάπτυξης και οι χαμηλοί όγκοι των εθνικών παραγγελιών θα είναι μη βιώσιμοι μακροπρόθεσμα, η γερμανική πρόταση στην ουσία προτείνει, μεταξύ άλλων, την εξάπλωση της συνεργασίας σε όλο τον κύκλο ζωής του εξοπλισμού, από την ανάπτυξη και την προμήθεια, μέχρι τη συντήρηση, την επιδιόρθωση και την επιχειρησιακή υποστήριξη. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι το κόστος για την αγορά ενός οπλικού συστήματος είναι συνήθως ένα μικρό μερίδιο του συνολικού κόστους του κύκλου ζωής.

Μέχρι σήμερα, μέσω των μεγάλων προγραμμάτων προμηθειών του ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας έχει δημιουργηθεί σημαντική υποδομή και τεχνογνωσία σε αρκετές ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες. Αυτές τις υποδομές πρέπει να εκμεταλλευτούμε τώρα και να εμπλέξουμε, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, τις εγχώριες αμυντικές βιομηχανίες στο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των F-16 με στόχο την μείωση του κόστους του κύκλου ζωής. Άλλωστε, στο Άρθρο 3 του Νόμου 3978/2011, αναγράφεται ρητά ότι «Για την προστασία των ουσιωδών συμφερόντων ασφάλειας της χώρας και ιδίως για την ασφάλεια εφοδιασμού και την επιχειρησιακή αυτονομία των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν σε περιόδους κρίσης, επιστράτευσης ή πολέμου, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την εγκαθίδρυση και διατήρηση μίας εγχώριας τεχνολογικής – βιομηχανικής βάσης».

Για το σκοπό αυτό απαιτείται σε βάθος γνώση των δυνατοτήτων των εγχωρίων αμυντικών βιομηχανιών, καθώς και η στενή συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της βιομηχανίας. Η συνεργασία αυτή θα αναδείξει και προβάλει τις βιομηχανικές δυνατότητες, θα συντονίσει καλύτερα τις απαιτούμενες ενέργειες και το σημαντικότερο απ' όλα, θα μεγιστοποιήσει τη συμμετοχή των αμυντικών βιομηχανιών. Όμως, για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων: του χαμηλού κόστους του κύκλου ζωής, της ασφάλειας εφοδιασμού και συντήρησης, όπως και της ουσιαστικής εμπλοκής της εγχώριας βιομηχανίας, θα πρέπει να αποτυπωθούν στην LOR που θα αποσταλεί στις ΗΠΑ, με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο οι απαιτήσεις της ελληνικής κυβέρνησης.

Κυρίες και Κύριοι, συμπερασματικά, σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες οι αμυντικές βιομηχανίες αποτελούν τμήμα του «αμυντικού και οικονομικού δυναμικού» τους. Ακόμη και χώρες οι οποίες πρακτικά δεν απειλούνται, εξακολουθούν να υποστηρίζουν και να βοηθούν την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση των αμυντικών τους βιομηχανιών για καθαρά οικονομικούς και εξαγωγικούς σκοπούς. Έτσι, στην παρούσα συγκυρία, είναι περισσότερο από ποτέ επιτακτική η ανάγκη αξιοποίησης της σημαντικής ευκαιρίας που δίδεται από την αναγκαιότητα του εκσυγχρονισμού των αεροσκαφών F-16, ώστε και οι αμυντικές βιομηχανίες να συνεισφέρουν, στο μερίδιο που τους αναλογεί, στη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης της χώρας μας".

Κάντε Like στη σελίδα μας στο facebook και ακολουθείστε μας στο Twitter

Write on Δευτέρα, 09 Νοεμβρίου 2015 Κατηγορία ΕΙΔΗΣΕΙΣ
 Συνέντευξη στον Γιώργο Λαμπράκη

Για το παρόν αλλά και για το μέλλον της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, μίλησε στο defenceline.gr o κ. Γεώργιος Τρουλλινός Πρόεδρος του ΔΣ της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Αεροδιαστημικής & Άμυνας (ΕΕΛΕΑΑ) και Διευθύνων Σύμβουλος της IDE (INTRACOM Defense Electronics).
Με αφορμή την πρόσφατη έκθεση AUSA 2015 και την ελληνική συμμετοχή στην Ουάσιγκτον που διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, ο κ. Τρουλλινός αναφέρθηκε στις προοπτικές Ανασυγκρότησης της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας, αλλά και τις δυνατότητες ανάπτυξης που υπάρχουν παρά τη παρατεταμένη κρίση που μαστίζει τη χώρα μας.

Η συνέντευξη του κ. Τρουλλινού στο defenceline.gr έχει ως εξής:

 Defenceline: κ. Τρουλλινέ, η χώρα μας και η ελληνική αμυντική βιομηχανία συμμετείχαν στην Διεθνή Έκθεση Αμυντικών Συστημάτων AUSA 2015, σε μια κρίσιμη περίοδο για την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Ποιοι ήταν οι στόχοι αυτής της συμμετοχής;

Γ. Τρουλλινός: "Η συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις αμυντικών συστημάτων, ειδικά όταν γίνεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα. Η ουσιαστική αρωγή του ΥΠΕΘΑ/ ΓΔΑΕΕ, με την παρουσία υψηλόβαθμων στελεχών συνέβαλε στην ενίσχυση του κύρους και της βαρύτητας της ελληνικής παρουσίας, τόνισε την υποστήριξη στην εξωστρεφή προσπάθεια που καταβάλλεται και είχε σαν αποτέλεσμα τη δυναμική παρουσία της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στην AUSA 2015. Παράλληλα και πάντα με τη συνεργασία της ΓΔΑΕΕ, εξασφαλίζονται στο εθνικό περίπτερο όσο το δυνατόν περισσότερες ξένες στρατιωτικές αποστολές και αντιπροσωπείες από χώρες που παρουσιάζουν επιχειρηματικό ενδιαφέρον για τις συμμετέχουσες ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες. Δεν πρέπει όμως να παραβλέψουμε τη σημαντική συνεισφορά του Ελληνο Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, το οποίο σχεδίασε και υλοποίησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ελληνικό περίπτερο και τις διάφορες δράσεις καθώς και την υποστήριξη του Οργανισμού Enterprise Greece. Η συμμετοχή στην AUSA αποτέλεσε μια δυναμική και επιτυχημένη προσπάθεια συστράτευσης φορέων και επιχειρήσεων στην κατεύθυνση της ανάδειξης των δυνατοτήτων της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας".

Defenceline: Σε ποια κατάσταση βρίσκεται σήμερα η εγχώρια αμυντική βιομηχανία;

Γ. Τρουλλινός"Η διεθνής αρνητική οικονομική συγκυρία και η ακόμη πιο επιβαρυμένη οικονομική κατάσταση στη χώρα μας έχουν εκμηδενίσει τα εξοπλιστικά προγράμματα του ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας τα τελευταία χρόνια, και πλέον έχει γίνει στροφή στην υποστήριξη και συντήρηση των υφισταμένων συστημάτων. Είναι φυσικό επόμενο λοιπόν να έχουν επηρεασθεί και οι εγχώριες αμυντικές βιομηχανίες, άλλες περισσότερο και άλλες λιγότερο. Το μέγεθος που έχει επηρεασθεί κάθε βιομηχανία εξαρτάται, σε μεγάλο ποσοστό, από τον βαθμό εξάρτησης της από τις προμήθειες του ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας".

Defenceline: Πως μπορεί μια ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της Άμυνας, να επιβιώσει σε αυτό το δύσκολο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί στη χώρα μας;

Γ. Τρουλλινός "Με την απουσία των ελληνικών εξοπλιστικών προγραμμάτων, οι ελληνικές εταιρίες πρέπει να στρέψουν τις προσπάθειες τους προς την :
1. Εξωστρέφεια για την αύξηση των εξαγωγών και γενικότερα της δραστηριότητας τους εκτός Ελλάδος και
2. Συμμετοχή σε πολυεθνικά προγράμματα ανάπτυξης και παραγωγής καθώς επίσης και σε κοινοτικά προγράμματα που αφορούν στην ανάπτυξη και παραγωγή νέων προϊόντων/ υλικών διττής τεχνολογίας (ΕΣΠΑ, HORIZON 2020).
Για παράδειγμα η IDE (INTRACOM Defense Electronics) παρά τη δυσχερή οικονομική κατάσταση και την ανυπαρξία εξοπλιστικών προγραμμάτων του ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας τα τελευταία χρόνια, επικέντρωσε τις προσπάθειες της στην εξωστρέφεια, με αποτέλεσμα την υπογραφή αρκετών και σημαντικών από στρατηγικής πλευράς συμβάσεων που αφορούν αγορές του εξωτερικού. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η IDE κατά τα έτη 2006-2014 υπέγραψε εξαγωγικές συμβάσεις συνολικού ύψους περισσότερο από € 400 εκ., ενώ το αντίστοιχο ποσό των συμβάσεων με το ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ήταν μόλις € 8 εκ. Σημαντικό έργο της τάξεως του 40% του κύκλου εργασιών της IDE ανατίθεται σε Έλληνες υποκατασκευαστές και προμηθευτές, όπως χαρακτηριστικό είναι και το ποσοστό των εξαγωγών το οποίο την τελευταία πενταετία ξεπερνά το 98% των ετήσιων κύκλων εργασιών.
Αποτέλεσμα της ανταγωνιστικότητας, των δυνατοτήτων, της διασφάλισης ποιότητας καθώς και της υψηλής τεχνογνωσίας που διαθέτει η εταιρία, είναι η σύναψη συμβάσεων αφενός μεν με υπουργεία Άμυνας διαφόρων χωρών (ΗΠΑ, Γερμανία, Φινλανδία κ.α.) αλλά και με διακεκριμένες εταιρίες στον χώρο της άμυνας όπως Raytheon, Northrop Grumman, Boeing, Diehl BGT Defence, General Dynamics (UK), Saab AB κ.α".

Defenceline: Με ποιες πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να αναδειχθούν οι δυνατότητες της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας στο πλαίσιο μίας δυναμικής πολιτικής εξωστρέφειας και προώθησης των προϊόντων τους στις ξένες αγορές;

Γ. Τρουλλινός: "Οι πρωτοβουλίες πρέπει να προέλθουν από δυο κατευθύνσεις:
-Πρώτον από το κράτος, μέσω της συμμετοχής σε πολυεθνικά προγράμματα, στα οποία θα δοθεί η δυνατότητα στις ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες να συμμετάσχουν και να κατασκευάσουν υποσυστήματα για το σύνολο της παγκόσμιας αγοράς και
-Δεύτερον, από πρωτοβουλίες τις οποίες θα εκδηλώσουν οι ίδιες οι αμυντικές βιομηχανίες με την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων.
Στην τελευταία κατεύθυνση ανήκουν οι πρωτοβουλίες της IDE, η οποία βάζοντας νέους στόχους για διείσδυση σε νέους τομείς, όπως για παράδειγμα τα ενεργειακά συστήματα για αμυντικές εφαρμογές, έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια τη σειρά Υβριδικών Συστημάτων HEPS (Hybrid Electrical Power Systems). Τα συστήματα αυτά είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας αυτοχρηματοδοτούμενης ερευνητικής και αναπτυξιακής προσπάθειας σε νέες τεχνολογίες παροχής ενέργειας. Η σειρά των συστημάτων HEPS της IDΕ περιλαμβάνει εξελιγμένα Συστήματα Ενέργειας για εφαρμογές στρατιωτικών εγκαταστάσεων, μεταφερόμενων μονάδων και συστήματα ενσωματωμένα σε ερπυστριοφόρα και τροχοφόρα στρατιωτικά οχήματα, προσφέροντας μειωμένη κατανάλωση καυσίμων, υψηλή αυτονομία και σημαντική μείωση κόστους του κύκλου ζωής".

Defenceline: Η οικονομική κατάσταση της χώρας τα τελευταία χρόνια, έχει επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο μας αντιμετωπίζουν οι πελάτες του εξωτερικού;

Γ. Τρουλλινός: "Είναι γεγονός ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο της ελληνικής οικονομίας είναι περιοριστικό και αναποτελεσματικό και αποθαρρύνει τις επενδύσεις και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ενώ η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας είναι χαμηλή και μειώνεται συνεχώς. Στο πλαίσιο αυτό οι νεοεμφανιζόμενοι πιθανοί πελάτες, μας αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό και προβληματισμό και χρειάζεται συνεχής και μεγάλη προσπάθεια για να πειστούν για το αντίθετο. Αυτό συμβαίνει σε μικρότερο βαθμό με τους παλιούς πελάτες, με τους οποίους η μακροχρόνια και γερή βάση συνεργασίας έχει δημιουργήσει σταθερές και υγιείς εταιρικές σχέσεις και προοπτικές συνέχισης των επιχειρηματικών συνεργασιών που έχουμε αναπτύξει".

Defenceline: Λένε πως η κρίση γεννά ευκαιρίες. Έχει επαληθευτεί αυτό στον τομέα της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας;

Γ. Τρουλλινός: "Δεν υπάρχει καμια αμφιβολία ότι η κρίση, οπουδήποτε και οποτεδήποτε παρουσιάστηκε, γέννησε ευκαιρίες, ανέδειξε τους καλούς και ένωσε τους πάντες μπροστά στις δυσκολίες. Η κρίση γεννά ευκαιρίες όχι μόνο για επιτυχημένες επιχειρήσεις και ανθρώπους αλλά και για νέες επιχειρήσεις και δραστηριότητες. Στην προκειμένη περίπτωση της χώρας μας, η κρίση έχει βοηθήσει να συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη της εξωστρέφειας, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις του κλάδου της αμυντικής βιομηχανίας να είναι περισσότερο εξωστρεφείς απ' ότι στο παρελθόν".

Κάντε Like στη σελίδα μας στο facebook και ακολουθείστε μας στο Twitter