Write on Σάββατο, 25 Ιουνίου 2016 Κατηγορία ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) του Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017.

Το ΠΚΕ καταρτίστηκε από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων του Επιτελείου (Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος). Δείτε το πρόγραμμα ΕΔΩ.

Κάντε Like στη σελίδα μας στο facebook και ακολουθείστε μας στο Twitter

Write on Τρίτη, 01 Σεπτεμβρίου 2015 Κατηγορία ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Καταγγελία για τον διαγωνισμό εισαγωγικών εξετάσεων Πυρονόμων Γενικών Καθηκόντων στο Τμήμα Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, κοινοποίσε προς το Αρχηγείο του ΠΣ και το ΓΓ Πολιτικής Προστασίας, η Ένωση Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ολόκληρο το κείμενο της καταγγελιας:

"Με την δημοσιοποίηση της υπ.αριθ. 43336/22-7-2015 προκήρυξης του διαγωνισμού εισαγωγικών εξετάσεων Πυρονόμων Γενικών Υπηρεσιών για το Τμήμα Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, έτους 2015, σας είχαμε εκφράσει τις ανησυχίες μας, τόσο για την σκοπιμότητα, το χρόνο, αλλά και τα όσα δεν είχαν ληφθεί υπόψη για την έκβαση του και κυρίως για την υλοποίησή του. Πιο ολοκληρωμένα είχαμε την ευκαιρία να σας τα επαναλάβουμε, παρουσία του κ.Αρχηγού του Π.Σ. στην συνάντησή μας, στις 13-8-2015. Μετά την ολοκλήρωση των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους, επιβεβαιώθηκαν πλήρως τα όσα σας αναφέραμε..

Συγκεκριμένα, αναρωτηθήκαμε για το «αιφνίδιο» της απόφασης προκήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού και συγκεκριμένα για τα διοικητικά ή επιχειρησιακά δεδομένα που την επέβαλαν αίφνης, εν μέσω θέρους, καθώς΄, απ ότι γνωρίζουμε δεν τηρήθηκε η πρόβλεψη τόσο από την παρ.1 του άρθρου 2 της Υπ.αριθ.24521.Φ109.8/13-7-1983 όσο και από την παρ.2 του άρθρου 15 του Ν.1339/1983, όπου θα έπρεπε από τον μήνα Ιανουάριο, με πρόταση του Αρχηγού Π.Σ., να εκδοθεί η απόφαση του Υπουργού για τον καθορισμό των θέσεων που θα πληρωθούν.
Επίσης αναρωτηθήκαμε αν όταν εκδόθηκε η προκήρυξη για την εισαγωγή 11 Πυρονόμων, είχε υπολογιστεί ότι με την εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παρ.6 του άρθρου 3 του Π.Δ. 90/91, θα ακολουθούσε ταυτόχρονα η εισαγωγή δεκάδων ακόμα συναδέλφων που θα εισάγονταν «υπεράριθμα» και άνευ εξετάσεων .

Με δεδομένο το παραπάνω και με τις αιτήσεις των συναδέλφων της συγκεκριμένης κατηγορίας να ξεπερνούν τις 80, θα έχουμε μια προκήρυξη για 11 θέσεις που θα έχει αποτέλεσμα περί τους 100 εισαχθέντες. Εδώ γεννάται το ερώτημα, αν υπάρχει μελέτη οικονομικής επιβάρυνσης για το σύνολο των εισαχθέντων τόσο για τις δαπάνες φοίτησης, αλλά το κυριότερο, για την μισθολογική τους κάλυψη, μετά την αποφοίτησή τους από την Πυροσβεστική Ακαδημία.

Η επόμενη αναπάντητη εστίαση μας, έγκειται στο αν υπάρχει σχεδιασμός για την τοποθέτηση τόσων πολλών Αξιωματικών, μετά την αποφοίτησή τους, καθώς θα μετατεθούν στον ίδιο χρόνο με τους απόφοιτους της Σχολής Ανθυποπυραγών. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εξέλιξη ταυτόχρονα τόσο μεγάλου αριθμού Αξιωματικών θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στην διαδικασία των επόμενων μεταθέσεων των Αξιωματικών.

Επίσης γεννά ερωτήματα η αιφνίδια αυτή προκήρυξη των 11 που στην πραγματικότητα θα δημιουργήσει 100 ακόμα Αξιωματικούς Γ.Υ. στο κατά πόσο έχει προβλεφθεί στον ιεραρχικό μηχανισμό του Σώματος, την ίδια ώρα που υποτίθεται σχεδιάζεται η αναδιοργάνωση της ιεραρχίας του Π.Σ.
Στον παραπάνω προβληματισμό θα πρέπει να συμπεριληφθεί επίσης, ότι η συγκεκριμένη επιλογή της δημιουργίας 100 Αξιωματικών από τη «δεξαμενή» των Πυρονόμων, σταματά στην ουσία, οποιαδήποτε κουβέντα για το βαθμολόγιο των χαμηλοβάθμων. Επίσης θα πρέπει να επισημανθεί ότι με αυτό τον τρόπο οι συνάδελφοι που θα εισαχθούν στην Σχολή Μετεκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 305/92 μπορούν να προαχθούν μέχρι το βαθμό του Επιπυραγού, ενώ σύμφωνα με τις τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 69 του Ν.4249/2014, μετά την εφαρμογή του βαθμολογίου οι Αρχιπυροσβέστες Π.Σ. θα εξελίσσονται μέχρι το βαθμό του Αντιπυράρχου.
Κύριε Γενικέ,

Πέρα από τα παραπάνω, την ώρα που είναι επιλογή της πολιτικής ηγεσίας, η ανωτατικοποίηση της Σχολής Ανθυποπυραγών και εν γένει της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, υλοποιώντας τις προβλέψεις του Ν.4249/2014, φρονούμε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες, βασισμένες στο εκπαιδευτικό μοντέλο των αρχών του 80 και του ιεραρχικού μοντέλου, αρχών του 70, και με ένα 8μηνο πρόγραμμα σπουδών, δεν μπορούμε να εξελίξουμε 100 Αξιωματικούς στο Π.Σ. του σήμερα.

Θα προσθέσουμε ότι όπως καλά το γνωρίζετε, με επιλογή της ενεστώσας πολιτκής ηγεσίας για δεύτερη φορά δεν υλοποιείται, το σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, για τους Ανώτερους Αξιωματικούς από τη Σχολή Επιμόρφωσης , για οικονομικούς λόγους, από ότι πληροφορηθήκαμε, λόγοι οι οποίοι εξέλιπαν όμως προφανώς από την ίδια Σχολή για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των συναδέλφων Πυρονόμων.
Τέλος να επισημάνουμε ότι από το 1990 με το Π.Δ. 365/90, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 259/1997 και των οποίων η διαδικασία συμπεριλήφθηκε στο Ν.4249/2014, το Πυροσβεστικό Σώμα, προγραμματίζει τις ανάγκες του σε πτυχιούχους αξιωματικούς, συγκεκριμένων ειδικοτήτων, και με τον καθοριζόμενο τρόπο τους εντάσσει στις τάξεις του. - ΠΗΓΗ

Κάντε Like στη σελίδα μας στο facebook και ακολουθείστε μας στο Twitter

Write on Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015 Κατηγορία ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υποψήφιοι που κρίθηκαν κατάλληλοι - ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών, Αστυνομικών Σχολών, των Σχολών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι στην ιστοσελίδα http://results-abilities.it.minedu.gov.gr από σήμερα, 18/08/2015, αναρτώνται τα στοιχεία των υποψηφίων που κρίθηκαν κατάλληλοι-ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών, Αστυνομικών Σχολών, των Σχολών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Οι υποψήφιοι της Γενικής Σειράς ή των Ειδικών Κατηγοριών μπορούν να ενημερωθούν για την καταλληλότητα – ικανότητά τους πληκτρολογώντας στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση τον οκταψήφιο κωδικό τους αριθμό και τα τέσσερα πρώτα αρχικά γράμματα των ονομαστικών τους στοιχείων (Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο-Μητρώνυμο) με κεφαλαία.

Διευκρινίζεται ότι για κάθε υποψήφιο θα αναφέρονται μόνο οι Σχολές εκείνες για τις οποίες έχει κριθεί κατάλληλος-ικανός στις προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, ψυχοτεχνικές, αθλητικές δοκιμασίες κλπ). Για τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τα αναφερόμενα στοιχεία οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-3442934, 210-3443056 το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2015. - www.dikaiologitika.gr 

Κάντε Like στη σελίδα μας στο facebook και ακολουθείστε μας στο Twitter

Write on Τρίτη, 02 Σεπτεμβρίου 2014 Κατηγορία ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Προσωπικό της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, που βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής εντόπισαν σκύλο ο οποίος είχε γίνει η "μασκότ" της Ακαδημίας, να έχει δεχθεί σκάγια αεροβόλου.
Η τελευταία σειρά αποφοίτησης, από την Πυροσβεστική Ακαδημία, εκτός από τους Δόκιμους και τους Αξιωματικούς-εκπαιδευτές, είχε έναν ακόμα .. "απόφοιτο". Ένα αρσενικό διασταύρωση Σέτερ και Επάνιελ, το οποίο είχε "εμφανιστεί" στην Πυροσβεστική Ακαδημία, σχεδόν με την έναρξη των μαθημάτων των δοκίμων πυροσβεστών της τελευταίας σειράς.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό, είχε αναλάβει τη φροντίδα του αρσενικού σκύλου, και ήταν η παρέα για τους υπό εκπαίδευση πυροσβέστες, αφού είχε βρει καταφύγιο στον προαύλιο χώρο της Ακαδημίας. Με την ολοκλήρωση του κύκλου των μαθημάτων, κάποιοι από τους Πυροσβέστες εκπαιδευτές, είχαν προσπαθήσει να του βρουν ένα "σπίτι", χωρίς αποτέλεσμα.

«Κάθε μέρα μας περιμένει στη Σχολή για να μας κουνήσει την ουρά του και να μας δείξει την ευγνωμοσύνη του, που όλο αυτό το διάστημα τον φροντίζαμε. Είναι πολύ καλός και θέλει όλο χάδια. Άσε που θα είναι και φύλακας, αφού έχει παρακολουθήσει όλη την εκπαίδευση των Πυροσβεστών» ανέφεραν στελέχη της Πυροσβεστικής, σε μια προσπάθεια να του βρουν σπίτι, γιατί ανησυχούσαν να τον αφήσουν μόνο του, μέχρι την επόμενη σειρά εκπαίδευσης, και αφού μεσολαβούσε η καλοκαιρινή περίοδος και δεν θα υπήρχε κάποιος να φροντίζει το σκύλο.

Με τα περιστατικά κακοποίησης των κατοικιδίων, καθώς και ελλειπή φροντίδα προς τα ζώα, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και προστασίας του Πολίτης, Βασίλης Κικίλιας, με επιστολή του προς τον αρμόδιο Υπουργό Δικαιοσύνης, Χ.Αθανασίου, ζήτησε της αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου και των ποινών για όσους κακοποιούν ζώα. - ΠΗΓΗ

Κάντε Like στη σελίδα μας στο facebook και ακολουθείστε μας στο Twitter