Write on Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016 Κατηγορία ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Μόλις κυκλοφόρησε το βιβλίου του Ανθυπολοχαγού Γεώργιου Δημητρόπουλου, Επιτελή της Διεύθυνσης Ειδικών Δυνάμεων του Γενικού Επιτελείου Στρατού, με τίτλο «Η Στρατιωτική Διαδικασία Λήψη Απόφασης και η χρήση της από τις Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς Ασφαλείας»

Το βιβλίο αυτό, αποτελεί ενημερωμένη έκδοση του βιβλίου «Λήψη Απόφασης, μια Τέχνη στο Σύγχρονο Πεδίο της Μάχης» απευθυνόμενο πλέον σε ευρύτερο κοινό, όπως Στελέχη Οργανισμών Ασφαλείας και Επιχειρήσεων, αλλά και στον απλό ιδιώτη, ο οποίος καθημερινά λαμβάνει αποφάσεις.

Ο συγγραφέας, αφού παρουσιάσει τη στρατιωτική μεθοδολογία λήψης απόφασης, με τη χρήση πολλαπλών πινάκων και πρακτικών παραδειγμάτων, μεταφέρει την παραπάνω διαδικασία, στον τομέα των Οργανισμών Ασφαλείας, των Επιχειρήσεων και του απλού πολίτη. Το βιβλίο συμπληρώνει ένα κεφάλαιο το οποίο αφορά στη διαχείριση κινδύνου και τις διαδικασίες περιορισμού του κατά τη διαδικασία Λήψης Αποφάσεων.

Η πολύχρονη εμπειρία του παραπάνω Αξιωματικού ως εκπαιδευτής των Ειδικών Δυνάμεων, συμβάλλει ώστε το βιβλίο να είναι κατανοητό από τον αναγνώστη, ακόμα και από εκείνον ο οποίος δεν έχει στρατιωτικό υπόβαθρο, ενώ οι μεταπτυχιακές σπουδές του, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, εξασφαλίζουν την ομαλή μεταφορά της παραπάνω διαδικασίας, στον πολιτικό «στίβο».

Το βιβλίο προλογίζει ο Στρατηγός εν αποστρατεία Βίγλας Αναστάσιος, ο οποίος αναφέρει ότι «οι εφαρμογές του παραπάνω βιβλίου είναι ανεξάντλητες, ακόμα και στον επιχειρηματικό κόσμο, που πολλές φορές είναι το ίδιο σκληρός και επικίνδυνος με ένα πεδίο μάχης. Η σχεδίαση μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας και η λήψη των ορθών αποφάσεων, μπορούν να εξυπηρετηθούν από την αντίστοιχη στρατιωτική διαδικασία που περιγράφεται στο βιβλίο.»

Ο συγγραφέας τονίζει την ανάγκη εκπαίδευσης του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων στην παραπάνω διαδικασία, προκειμένου να τυποποιηθεί η Διαδικασία Σχεδίασης και Λήψης Απόφασης σε όλα τα κλιμάκια. Επισημαίνει δε ότι «η γνώση είναι το μοναδικό αγαθό, το οποίο όταν διαιρείται, πολλαπλασιάζεται» και ευελπιστεί πως με το βιβλίο του θα συμβάλλει στη μετάδοση της γνώσης, σε εκείνους που την αναζητούν.

«Η Στρατιωτική Διαδικασία Λήψης Απόφασης, όπως αυτή εφαρμόζεται από τις Ειδικές Δυνάμεις» μας λέει, «είναι μια αλληλουχία διαδοχικών ενεργειών, η κάθε μία από τις οποίες στηρίζεται στα αποτελέσματα και τα προϊόντα της προηγούμενης. Τελικός σκοπός της διαδικασίας είναι η κατά το δυνατόν αρτιότερη επεξεργασία των δεδομένων, η ανακάλυψη τυχών ελλείψεων – κενών κατά τη σχεδίαση και η κάλυψη τους, ώστε με το πέρας της διαδικασίας, το τμήμα (στρατιωτικό ή πολιτικό) να είναι έτοιμο να αναλάβει δράση, έχοντας επιλέξει τον καλύτερο από τους προτεινόμενους τρόπους ενεργείας. Η Στρατιωτική Διαδικασία Λήψης Απόφασης αποτελεί μια διαδικασία, μια σειρά από αρχές σχεδίασης. Η υλοποίηση τους αποτελεί την τεχνική, η οποία μπορεί να γίνει κτήμα από κάθε αναγνώστη, στρατιωτικό ή απλό ιδιώτη»

«Η στρατιωτική και η πολιτική διαδικασία έχουν πολλά κοινά σημεία: όπως είναι γνωστό, πολλά από τα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και δει των Ειδικών Δυνάμεων, έχουν μεταπηδήσει στον ιδιωτικό τομέα, μεταφέροντας τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους. Μία από αυτές αφορά και τη μεθοδολογία σχεδίασης, η οποία μπορεί και εφαρμόζεται στον ιδιωτικό τομέα. Και στις δύο περιπτώσεις επίλυσης προβλημάτων, γιατί αυτό ακριβώς αποτελεί η Στρατιωτική Διαδικασία Λήψης Απόφασης, έχουμε διακριτά βήματα – στάδια, τα οποία παράγουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Επίσης, όπως ακριβώς στις στρατιωτικές επιχειρήσεις διεξάγεται αυτό που αποκαλούμε «Προπαρασκευή Πληροφοριών στο Πεδίο των Επιχειρήσεων (Π3Ε), κατά την οποία μελετάμε στοιχεία όπως οι δυνάμεις μας, ο εχθρός, ο καιρός και το έδαφος, έτσι ακριβώς και στον πολιτικό στίβο, οι επιχειρήσεις διεξάγουν ανάλυση SWOT, κατά την οποία μελετώνται τα δυνατά (Strengths) και αδύνατα (Weaknesses) σημεία μίας επιχείρησης ή οργανισμού, καθώς και οι ευκαιρίες (Opportunities) και οι απειλές (Threats) που υπάρχουν. Τα δυνατά και αδύνατα σημεία αφορούν το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης καθώς προκύπτουν από τους εσωτερικούς πόρους που αυτή κατέχει, ενώ οι ευκαιρίες και οι απειλές αντανακλούν μεταβλητές του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, τις οποίες θα πρέπει να εντοπίσει, να προσαρμοστεί σε αυτές ή ακόμα και να τις προσαρμόσει, όπου κάτι τέτοιο είναι εφικτό.»

Το βιβλίο αποτελείται από 9 Κεφάλαια, συνολικά 215 σελίδες και περιλαμβάνει πλήθος φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων και παραδειγμάτων, συμβάλλοντας ώστε η Στρατιωτική Διαδικασία Λήψης Απόφασης, όπως αυτή εφαρμόζεται από τις Ειδικές Δυνάμεις, να γίνεται κατανοητή από τον αναγνώστη, ακόμα και από εκείνον ο οποίος δεν έχει στρατιωτικό υπόβαθρο.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι μέρος από τις πωλήσεις των βιβλίων, διατίθεται υπέρ Δωρεάς Καταδυτικού και Επιδόματος Αλεξιπτωτιστού των Στελεχών των Ειδικών Δυνάμεων.

dimitropoulos

Βιογραφικό συγγραφέα:
Ο Ανθυπολοχαγός (ΠΖ) Γεώργιος Δημητρόπουλος, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976. Κατετάγη στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών το 1994, από την οποία και αποφοίτησε το 1996 εντασσόμενος στην οικογένεια των Ειδικών Δυνάμεων το 1997. Έχει αποφοιτήσει επιτυχώς από όλα τα προβλεπόμενα για τον βαθμό του Σχολεία Ειδικών Δυνάμεων εσωτερικού και άλλα σχολεία εξωτερικού.

Έχει υπηρετήσει σε διάφορες Μονάδες Ειδικών Δυνάμεων του εσωτερικού, ως Διμοιρίτης και ως Εκπαιδευτής (ΚΕΑΠ) και του Εξωτερικού (εκπαιδευτής στο ΔΙΚΕΕ). Επί του παρόντος υπηρετεί στο γραφείο διεθνών εκπαιδεύσεων και συνεργασιών, της Διεύθυνσης Ειδικών Δυνάμεων του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Του έχουν απονεμηθεί ηθικές αμοιβές για τη συγγραφή εγχειριδίων και τη συμμέτοχή του σε ειρηνευτικές αποστολές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες - ασκήσεις.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό) και τελειόφοιτος φοιτητής στο ΑΤΕΙ Πειραιά, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Είναι κάτοχος διπλώματος αγγλικών Α΄ επιπέδου CPE (Proficiency), καθώς επίσης και Ιταλικών (επίπεδο Γ) και Ισπανικών (επίπεδο Γ).

Διατηρεί το blog «militarydecisiongr.wordpress.com», στο οποίο αρθρογραφεί και από το όποιο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για την απόκτηση του βιβλίου.

Κάντε Like στη σελίδα μας στο facebook και ακολουθείστε μας στο Twitter

Write on Σάββατο, 09 Απριλίου 2016 Κατηγορία ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ

Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής εκπαίδευσης των Μονάδων της 32 Ταξιαρχίας Πεζοναυτών, από 04 έως 07 Απριλίου 2016, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στα αντικείμενα αναρριχήσεων - καταρριχήσεων σε Πύργο Τεχνικής Αναρρίχησης.

2 32taxpez 2016

3 32taxpez 2016

4 32taxpez 2016

Κάντε Like στη σελίδα μας στο facebook και ακολουθείστε μας στο Twitter

Write on Παρασκευή, 01 Απριλίου 2016 Κατηγορία ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ
Γράφει ο Γεώργιος Δημητρόπουλος - Ανθυπολοχαγός (ΠΖ)

Ένα από τα αντικείμενα το οποίο με απασχόλησε κατά την υπηρεσία μου ως εκπαιδευτής στο ΔΙΚΕΕ της Γερμανίας, ήταν εκείνο της Διαφυγής και Επανάκτησης του Προσωπικού. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, πως μερικές φορές τα πράγματα δεν τα πάνε όπως τα έχουμε σχεδιάσει και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, αυτό μπορεί να σημαίνει την εξολόθρευση ολόκληρου τμήματος.

Για το λόγο αυτό, αφιέρωσα ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου που έχω συγγράψει, στο αντικείμενο αυτό, ενώ παράλληλα υπέβαλα αρκετές αναφορές στην Υπηρεσία. Η Διαφυγή αποτελεί μια ιδιαίτερα πολύπλοκη επιχείρηση, η οποία απαιτεί την άριστη προετοιμασία και συντονισμό των τμημάτων.

Είναι γνωστή σε όλους μας η ιστορία της περιπόλου Β20 των SAS (Special Air Service) της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία κατά τη διάρκεια του Πρώτου Πολέμου του Κόλπου (1991), είχε σαν αποστολή να διεισδύσει πίσω από τις εχθρικές γραμμές, να εγκαταστήσει ένα παρατηρητήριο και να συλλέξει πληροφορίες για την κίνηση ενός κύριου δρομολογίου, το οποίο συνέδεε τη Βαγδάτη με το Βόρειο Δυτικό Ιράκ. Η αποστολή ήταν μια παταγώδης αποτυχία και κατέδειξε σε όλους τη σημασία που πρέπει να λαμβάνει το σχέδιο Διαφυγής και Επανάκτησης της περιπόλου.

Η σχεδίαση της διαδικασίας διαφυγής, ξεκινά με τη Λήψη της Αποστολής.

Κατά τη Λήψη της Αποστολής, η περίπολος λαμβάνει από το Προϊστάμενο κλιμάκιο, μια σειρά δεδομένα – στοιχεία, στα οποία περιλαμβάνονται τα κριτήρια επιτυχίας της αποστολής, τα κριτήρια ματαίωσης και φυσικά τα κριτήρια διαφυγής.

Τα κριτήρια επιτυχίας της αποστολής, σχετίζονται με την Επιθυμητή Τελική Κατάσταση (ΕΤΚ), η οποία περιγράφει (συνήθως με μετρήσιμους όρους) την κατάσταση η οποία πρέπει να υπάρχει, όταν η επιχείρηση έχει ολοκληρωθεί µε ευνοϊκούς όρους.

Τα κριτήρια ματαίωσης της αποστολής, καλύπτουν τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η περίπολος θα αναγκαστεί να ματαιώσει την αποστολή της, πριν ή μετά τη γραμμή λήψεως απόφασης ακύρωσης-συνέχισης της αποστολής, ή να ματαιώσει λόγω διαταγής από το προϊστάμενο κλιμάκιο, λόγω μηχανικής βλάβης, κτλ.

Τέλος, τα κριτήρια διαφυγής, καλύπτουν τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η περίπολος θα αναγκαστεί να επιστρέψει στις φίλιες γραμμές, όχι με το μέσο επανόδου που έχει σχεδιάσει, αλλά εκτελώντας ένα καλά μελετημένο σχέδιο.

Σε ποιες περιπτώσεις η περίπολος εκτελεί διαφυγή: Συνήθως τα μέλη της περιπόλου μεταπίπτουν στο σχέδιο διαφυγής, όταν έχουν αποτύχει να συνενωθούν μετά από κάποια επαφή με τον εχθρό. Υπάρχει φυσικά περίπτωση κάποιο μέλος της περιπόλου να ξεκινήσει τη διαφυγή, αν για κάποιο λόγο έχει αποκοπεί από το υπόλοιπο τμήμα και δεν έχει καταφέρει να συνενωθεί μαζί τους σε κάποιο σημείο ανασυγκροτήσεως.

Η επαναφορά του απομονωμένου προσωπικού, από το θέατρο των επιχειρήσεων, αυξάνει το ηθικό των πληρωμάτων Α/Φ- Ε/Π, καθώς και του λοιπού προσωπικού των ΕΔ και διατηρεί την αποτελεσματικότητα των Ενόπλων Δυνάμεων, με τη διάσωση ετοιμοπόλεμου και δυσαναπλήρωτου προσωπικού.

Περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να τη διαβάσετε στο τεύχος της Καταδρομής που κυκλοφορεί, το οποίο φιλοξενεί ένα εκτενές άρθρο του παραπάνω Αξκου και στο βιβλίο που έχει συγγράψει.

Κάντε Like στη σελίδα μας στο facebook και ακολουθείστε μας στο Twitter

Write on Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016 Κατηγορία ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ

Η εκπαίδευση των Σχηματισμών και Μονάδων του Στρατού Ξηράς πραγματοποιείται σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό εκπαιδεύσεως του ΓΕΣ.

4 13 dee nisia

5 13 dee nisia

Φωτογραφίες από επιχειρησιακές εκπαιδευτικές δραστηριότητες των Μονάδων της 13ης Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων (13 ΔΕΕ) που εκτελέσθηκαν σε νήσους του Ανατολικού Αιγαίου, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου 2016.

1 13 dee nisia

2 13 dee nisia

6 13 dee nisia

7 13 dee nisia

Κάντε Like στη σελίδα μας στο facebook και ακολουθείστε μας στο Twitter

Write on Τρίτη, 01 Μαρτίου 2016 Κατηγορία ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ

Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής εκπαίδευσης των Ειδικών Δυνάμεων, πραγματοποιήθηκε από 15 έως 25 Φεβρουαρίου 2016, Χειμερινή Εκπαίδευση Μοιρών Καταδρομών, στην ευρύτερη περιοχή του Όρους Βερμίου Ν. Ημαθίας και του Όρους Φαλακρού Ν. Δράμας.

5 lok ekp 2016

6 lok ekp 2016

Η εκπαίδευση εστιάσθηκε σε αντικείμενα βολών, επιβίωσης και διαφυγής.

1 lok ekp 2016

7 lok ekp 2016

2 lok ekp 2016

3 lok ekp 2016

Κάντε Like στη σελίδα μας στο facebook και ακολουθείστε μας στο Twitter