Write on Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017 Κατηγορία ΣΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ

Άρθρο του Προέδρου της Ε.Σ.ΠΕ.Θ Υπλγού (ΕΜ) Στέφανου Κουκουράβα

Με ιδιαίτερη ανησυχία παρακολουθούν όλοι οι Έλληνες πολίτες το φαινόμενο της, αμείωτης έντασης, εισροής μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών στη χώρα μας και την υπερπροσπάθεια που καταβάλει η Πολιτεία για την αποτελεσματική διαχείριση του προβλήματος. Το φαινόμενο αυτό, παίρνει διαστάσεις χρονίζοντος προβλήματος, καθώς δε διαφαίνεται στον ορίζοντα προοπτική επίλυσης των γενεσιουργών αιτιών που προκαλούν τη μετακίνηση πληθυσμών προς τις Ευρωπαϊκές Χώρες. Σε δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών είναι φανερή η προσπάθεια υποβάθμισης του προβλήματος και της έκτασής του και εξωραϊσμού των πιθανών συνεπειών στην παρούσα φάση, αλλά και στο μέλλον, αλλά δεν είναι αυτό το αντικείμενο της παρούσης επιστολής.

Δια της παρούσης θα προσπαθήσω να αναδείξω το ζήτημα της εμπλοκής και της συνεισφοράς των ΕΔ στην αντιμετώπιση του προσφυγικού/μεταναστευτικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα, στο πλαίσιο του κεντρικού, συντονιστικού, ρόλου που τους έχει από μηνών ανατεθεί. Η εμπλοκή των ΕΔ υπήρξε μια ανελαστική, όπως ήρθαν τα πράγματα, απαίτηση του χθες. Σήμερα όμως υφίσταται τοιαύτη απαίτηση και υπ’ αυτό το ρόλο;

Αναγνωρίζω το ενδιαφέρον, την ευαισθησία, τον ανθρωπισμό και τον ζήλο που επέδειξε ως συντεταγμένη χώρα η Ελλάς, σε ότι αφορά στη διάσωση, υποδοχή και φιλοξενία των συγκεκριμένων ροών. Ο ικέτης, από αρχαιοτάτων ετών σε αυτή τη χώρα εθεωρείτο και μέχρι σήμερα είναι πρόσωπο ιερό, το οποίο πρέπει να τυγχάνει πρόνοιας και προστασίας από την Πολιτεία, χωρίς όμως να προσβάλλει και χωρίς να απαιτεί και να «εκβιάζει» ενεργώντας ως έποικος ή ενίοτε εισβολέας. Σας θυμίζω τη βασική αρχή της δημοκρατίας, ότι η ελευθερία του ενός σταματά εκεί που αρχίζει του άλλου.

Οι ΕΔ της χώρας μας αποτελούν ένα αναγνωρισμένο, ισχυρό, αποδοτικό εργαλείο αποτροπής εξωτερικών κινδύνων και προάσπισης των εθνικών συμφερόντων. Ως τέτοιο εργαλείο και εφόσον, σύμφωνα με δηλώσεις αρμοδίων κυβερνητικών παραγόντων, έχουμε περάσει στη δεύτερη φάση του εθνικού σχεδίου για τη διαχείριση του θέματος, είναι πολλές εκείνες οι φωνές που δεν βλέπουν πλέον κανένα λόγο συνέχισης εμπλοκής των Ε.Δ σε αποστολές εκτός του πεδίου ευθύνης τους, ειδικά μάλιστα αν η χρήση αυτή έχει μοναδικό σκοπό να καλύψει κενά που δημιούργησαν η ανεπάρκεια και η αβελτηρία της Πολιτείας.
Υπάρχουν οι αρμόδιες κρατικές δομές (Υπουργεία, ΟΤΑ, Οργανισμοί και Υπηρεσίες δομών πρόνοιας) στους τομείς της Δημόσιας Υγείας, της Κοινωνικής Μέριμνας και της Διοικητικής Υποστήριξης για να ασχοληθούν πλέον αποκλειστικά με το θέμα, μετά το αρχικό στάδιο που λόγοι εθνικού συμφέροντος επέβαλλαν, κατ΄ εξαίρεση, την ενεργή εμπλοκή των ΕΔ. Αρμοδιότητες, ευθύνες και καθήκοντα περιγράφονται με σαφήνεια στο Δόγμα Πολιτικοστρατιωτικής Συνεργασίας. Οι ειδικές αποστολές αυτές, είναι απολύτως διακριτές και με σαφήνεια καθορισμένες.

Η αποστολή των ΕΔ είναι οριοθετημένη από την εκάστοτε Πολιτική Εθνικής Αμύνης και αφορά, κατά βάση, στην προάσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας. Η προσφορά κοινωνικού έργου και η καθοριστική συμβολή τους στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, είναι μια σημαντική παράμετρος, για την οποία οι στρατιωτικοί αισθανόμαστε υπερήφανοι, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι ΕΔ μπορούν και πρέπει αλόγιστα να αναλαμβάνουν άλλους πρόσθετους ρόλους. Τα ζητήματα της εσωτερικής ασφάλειας είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας, τα οποία έχουν και το προσωπικό και την εκπαίδευση και τα μέσα για αυτό το σκοπό. Τα δε ζητήματα κοινωνικής πρόνοιας και μεταναστευτικής πολιτικής, όπως προανέφερα, εμπίπτουν στη σφαίρα αρμοδιοτήτων άλλων (μη ενόπλων) φορέων, που έχουν την κατάλληλη διάρθρωση, την τεχνογνωσία, τα μέσα και το προσωπικό για την υλοποίηση του έργου τους. Ενδεικτικά, σας υπενθυμίζω την πρόσληψη από τους ΟΤΑ 2.500 συμβασιούχων για την υποστήριξη λειτουργίας των δομών φιλοξενίας, πολλοί των οποίων εργαζομένων, σύμφωνα με καταγγελίες και δημοσιεύματα, είτε υποαπασχολούνται είτε ακόμη - ακόμη με ευθύνη των ΟΤΑ, δεν εμφανίζονται για ανάληψη εργασίας στις δομές φιλοξενίας.

Στοιχειοθετώντας την άποψη πολλών συμπολιτών μας, αλλά και συναδέλφων, επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι ο θεσμικός ρόλος των ΕΔ δεν περιλαμβάνει την άσκηση ελέγχου επί των κινήσεων ατόμων, ομάδων ή αγαθών, ούτε την άσκηση αστυνόμευσης. Με άλλα λόγια, για τον ίδιο λόγο που ορθώς οι ΕΔ δεν χρησιμοποιούνται φερ’ ειπείν για να συλλέξουν φόρους του δημοσίου, δεν πρέπει να εμπλέκονται με το δήθεν συντονισμό λειτουργίας των δομών φιλοξενίας, το οποίο αποτελεί μια πράξη απόγνωσης, αποτέλεσμα της, εν μέρει δικαιολογημένης, προχειρότητας με την οποία η Πολιτεία έχει χειριστεί το θέμα.

Δυστυχώς το φαινόμενο δεν είναι πρόσφατο, αλλά έχει βαθιές ρίζες στο παρελθόν όταν το κράτος για να εξωραΐσει τις αδυναμίες της και να διαχειριστεί επικοινωνιακά προβλήματα της καθημερινότητας, για λόγους μικροπολιτικού συμφέροντος, ενέπλεξε τις ΕΔ, δειλά - δειλά στην αρχή και χωρίς μέτρο στη συνέχεια, στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών (πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμοί), σε αεροδιακομιδές ασθενών, σε μεταφορές υψηλών προσώπων δια αέρος και θαλάσσης. Επιτρέψτε μου να σας θυμίσω, αλήστου μνήμης εποχές, όταν οι ΕΔ συνέδραμαν στην αποκομιδή αστικών απορριμμάτων και στην εκτέλεση δρομολογίων αστικών συγκοινωνιών στην πρωτεύουσα. Εκεί πάνω χτίστηκε έντεχνα από τις κυβερνήσεις, το διαχρονικό αφήγημα της πολυσχιδούς κοινωνικής προσφοράς των ΕΔ, γιατί αυτό εξυπηρετούσε τις πολιτικές ηγεσίες.

Δεν με βρίσκει σύμφωνο η άποψη όσων ισχυρίζονται ότι, με την εμπλοκή των ΕΔ στην προσφυγική / μεταναστευτική κρίση, αναδεικνύονται οι δυνατότητές τους. Ως προσέγγιση είναι προδήλως μονοδιάστατη. Η επιχειρησιακή ισχύς τους, καθώς και ο επαγγελματισμός των στελεχών τους, καθίσταται εμφανής καθημερινά από την εθνική και διεθνή δράση τους, σε καιρούς χαλεπούς όπου η κατασπατάληση πολύτιμων πόρων (εμψύχου υλικού και μέσων) για την κάλυψη της κρατικής παράλυσης, καταπονεί και πιθανώς αποπροσανατολίζει τις ΕΔ, σε ότι έχει να κάνει με την κύρια αποστολή τους.

Πέραν των παραπάνω, θέτω υπόψη σας ορισμένες πρόσθετες σκέψεις για την κατάσταση που φέρεται να επικρατεί στις δομές φιλοξενίας. Στους συγκεκριμένους χώρους, ή «πέριξ» αυτών, δραστηριοποιούνται έντονα ΜΚΟ, ιδιωτικές οργανώσεις που ενεργούν ανεξάρτητα από τον οποιοδήποτε επίσημο κρατικό φορέα. Από την Ε.Ε χρηματοδοτούνται με εκατομμύρια ευρώ και η δράση τους επεκτείνεται σε όλους τους τομείς: διαθέτουν διερμηνείς, φέρονται να ενημερώνουν και κατατοπίζουν για τον τρόπο λειτουργίας των ελληνικών υπηρεσιών, προσφέρουν τροφή, ρουχισμό, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, νομική βοήθεια, ενοικιάζουν διαμερίσματα για τη στέγασή τους κλπ. Υπάρχει και πληθώρα «αλληλέγγυων», οι οποίοι προωθώντας άγνωστα συμφέροντα, διαμορφώνουν τάσεις στο εσωτερικό των δομών. Την υφέρπουσα αγανάκτηση του πολυφυλετικού και πολυθρη-σκευτικού κράματος των προσφύγων / μεταναστών, προσπαθούν να επηρεάσουν και να χειραγωγήσουν διάφορα συμφέροντα. Σε αυτό το ρευστό και αβέβαιο περιβάλλον, παντελώς ξένο, ως γνωστικό αντικείμενο και ως φιλοσοφία, ως προς το αντίστοιχο στρατιωτικό περιβάλλον, καλείται να προσφέρει τις υπηρεσίες του το προσωπικό των ΕΔ.

Σε μια χώρα, όπου κατά την άποψη της πλειοψηφίας των Ελλήνων, υφίσταται ένας θεωρητικά υπερδιογκωμένος δημόσιος τομέας, όπου το ποσοστό ανέργων ανέρχεται σε επίπεδα 26-27%, αναρωτιέται καλοπροαίρετα ο καθένας μας γιατί ο συντονισμός λειτουργίας των προσφυγικών / μεταναστευτικών ροών δεν ανατίθεται επιτέλους στους καθ΄ ύλην αρμόδιους φορείς των Υπουργείων Εσωτερικών και Μεταναστευτικής Πολιτικής, αλλά απεναντίας το προσωπικό των ΕΔ συνεχίζει να εμπλέκεται ενεργά στην καθημερινή λειτουργία των δομών φιλοξενίας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι εφόσον η Πολιτεία κρίνει ότι παρίσταται επιτακτική ανάγκη, για παροχή συνδρομής σε τεχνικά θέματα (κατασκευής υποδομών, οργάνωσης χώρων φιλοξενίας κτλ) ότι οι ΕΔ δεν θα προστρέξουν και πάλι. Πρόκειται όμως για δυο εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις, αυτές που περιγράφηκαν παραπάνω, όπου ο βαθμός αναγκαιότητας και το είδος της εμπλοκής των ΕΔ, διαφοροποιούνται πλήρως.

Για να συνεχίσουν οι ΕΔ να απαντούν αποτελεσματικά στις άναρθρες κραυγές προκλήσεων και αμφισβήτησης της εθνικής μας κυριαρχίας που προβάλλονται πανταχόθεν, απαιτείται η απόλυτη και απερίσπαστη προσήλωση στο αντικείμενό τους. Η προσφορά των ΕΔ για την πατρίδα, ως ισχυρός παράγοντας αποτροπής, προσομοιάζει με αυτή του οξυγόνου που αναπνέουμε. Όταν το έχουμε ούτε καν το σκεπτόμαστε, το θεωρούμε ως δεδομένο. Όταν όμως λείψει, είναι το μόνο που σκεπτόμαστε! Ας μην σπαταλάμε λοιπόν, ανερμάτιστα και χωρίς φειδώ, το πολύτιμο για τη σημερινή Ελλάδα «οξυγόνο»...

Σημείωση: Το περιεχόμενο του παρόντος άρθρου, εκφράζει απολύτως προσωπικές απόψεις του συντάκτη.

Κάντε Like στη σελίδα μας στο facebook και ακολουθείστε μας στο Twitter

Write on Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016 Κατηγορία ΕΙΔΗΣΕΙΣ

H Συμεών Γ. Τσομώκος Α.Ε. και το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργανώνουν, για 4η συνεχή χρονιά το Συνέδριο EXPOSEC-DEFENSEWORLD στις 12 & 13 Απριλίου 2016, στο ξενοδοχείο Athens Ledra.

Το φετινό συνέδριο έχει τίτλο: «Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ EΠΙΚΕΝΤΡΟ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ | Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ». Οι εργασίες του θα επικεντρωθούν στις βραχυπρόσθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του προσφυγικού-μεταναστευτικού ζητήματος στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Θα παρουσιασθούν όλες οι παράμετροι οι οποίες διαμορφώνουν την εθνική στρατηγική διαχείρισης του μεταναστευτικού-προσφυγικού ζητήματος και θα αναζητηθούν οι τρόποι με τους οποίου ς η χώρα μας θα καταφέρει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά μια δύσκολη κατάσταση με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και εξασφαλίζοντας παράλληλα τα εθνικά της συμφέροντα και την εσωτερική της ασφάλεια.

Η Ελλάδα κατέχει αναμφισβήτητα μια ιδιαίτερα σημαντική θέση στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων ως παράγοντας ειρήνης και σταθερότητας. Ως εκ τούτου, οι επιπτώσεις των μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων που συντελούνται, οι περιφερειακές συγκρούσεις, το ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον, που επιπλέον χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση ενός νέου είδους προκλήσεων και απειλών, των επονομαζόμενων και ασύμμετρων, δεν μπορούν και δεν πρέπει να μας αφήνουν αμέτοχους ως αναπόσπαστο κομμάτι της Ν.Α. Ευρώπης και επίσης θα συζητηθούν εκτενώς στο πλαίσιο του συνεδρίου.

Το συνέδριο ΕXPOSEC-DEFENSEWORLD έχει καθιερωθεί ως σημαντικό forum διαλόγου μεταξύ ειδικών, εκπροσώπων διεθνών οργανισμών και εθνικών οργάνων χάραξης πολιτικής, αναζήτησης λύσεων και κατάθεσης αξιοποιήσιμων προτάσεων στα μεγάλα θέματα που απασχολούν τους κλάδους άμυνας και ασφάλειας και αναμένεται κάθε χρόνο με εξαιρετικό ενδιαφέρον από τους εκπροσώπους των δύο κλάδων. Χορηγός επικοινωνίας στο σημαντικό αυτό συνέδριο θα είναι το Defenceline.gr

H επίκαιρη θεματολογία του φετινού συνεδρίου περιλαμβάνει:

-Η Διαχείριση του Προσφυγικού-Μεταναστευτικού Ζητήματος στην Ελλάδα της Κρίσης -
Ένα Πολυδιάστατο Πολιτικό Ζήτημα
-Υποδομές Υποδοχής Προσφύγων (Hot Spots) - Ελληνική Πραγματικότητα & Διεθνής Εμπειρία
-Η Διαχείριση του Προσφυγικού-Μεταναστευτικού Ζητήματος ως Θέμα Ευρωπαϊκής Ασφάλειας
-Οι Επιπτώσεις του Προσφυγικού-Μεταναστευτικού Ζητήματος σε Οικονομία-Υγεία-Ασφάλεια
-Οι Ευρύτερες Γεωπολιτικές Εξελίξεις στη Ν.Α. Μεσόγειο - Ο Ρόλος της Ελλάδος
-Εθνική Αμυντική Πολιτική και Στρατηγικός Σχεδιασμός εν μέσω Γεωπολιτικών Αναταράξεων
-Η Εσωτερική Ασφάλεια Σήμερα - Τρομοκρατία και Ασύμμετρες Απειλές
-Οι Νέες Τεχνολογίες στην Υπηρεσία της Εσωτερικής Ασφάλειας και στην Αντιμετώπιση των Ασύμμετρων Απειλών

Κάντε Like στη σελίδα μας στο facebook και ακολουθείστε μας στο Twitter

Write on Τρίτη, 08 Μαρτίου 2016 Κατηγορία ΣΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ
Του Γιάννη Σταμούλη Προέδρου Δ.Σ. ΕΑΠΣ

Η ραγδαία αύξηση των μεταναστευτικών ροών της χώρας μας, τις τελευταίες μέρες πέρα από το αυτό καθαυτό ανθρωπιστικό του χαρακτήρα, έφερε την οργανωμένη πολιτεία μπροστά σε ένα δυσχερέστατο και δυσκολοδιαχείριστο πρόβλημα.

Σαφώς και η διαχείριση ενός τόσο τεράστιου προβλήματος ξεπερνά τις εθνικές δυνατότητες καθόσον η ουσιαστική του επίλυση επιβάλει πρωτίστως την ευρωπαϊκή και διεθνή αντιμετώπιση του προβλήματος.

Όμως η Ελληνική Πολιτεία πέρα από τις οποιοσδήποτε εξελίξεις σε αυτά τα επίπεδα έχει την υποχρέωση να διαχειριστεί με τις εθνικές της δυνάμεις σε πρώτη απόκριση, το πρόβλημα, με γνώμονα την παροχή ασφάλειας στους δικούς της πολίτες και διασφάλιση της πολιτικής προστασίας στην χώρα, από την μία και την παροχή ανθρώπινων συνθηκών διαβίωσης στους πρόσφυγες και την τήρηση της νομιμότητας με εξίσου ανθρώπινες συνθήκες στους παράτυπους μετανάστες.

Η διαμορφωθείσα κατάσταση σαφώς και δεν έχει προηγούμενο, καθότι πρόκειται για μια μεγάλη μετακίνηση πληθυσμού, που εισέρχεται στη χώρα είτε ως πρόσφυγες ή άτυποι μετανάστες, κινούνται ανεξέλεγκτα στη χώρα, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα οργανωμένης διαμονής, στέγασης, διατροφής, περίθαλψης.

Αν στο παραπάνω προστεθεί το κλείσιμο των συνόρων, προστίθεται ο παράγοντας του αγνώστου χρόνου παραμονής τους στην χώρα.

Η περιγραφή της «κρίσης» σαφώς και δεν είναι απλή υπόθεση. Πρόκειται για χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι πέρα από τον χαρακτηρισμό πρόσφυγας ή μετανάστης, είναι διαφορετικής εθνότητας, θρησκεύματος, ένας μεγάλος αριθμός είναι με οικογένειες, ένας άλλος χωρίς, ενός στο σύνολό τους βρίσκονται σε κατάσταση απόγνωσης, χωρίς να μπορούν να διαχειριστούν από τις δημόσιες αρχές με συνήθεις διαδικασίες.

Μια διαχείριση που πρέπει να συνδυάσει την εξασφάλιση βασικών αναγκών, σε προσωρινή στέγαση, διατροφή και υγειονομική κάλυψη έκτακτων αναγκών. Παράλληλα όλο αυτό το πλέγμα παροχών πρέπει να εμπεριέχει συνθήκες ασφαλείας και δημόσιας τάξης προς το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας αλλά και να διασφαλίζει ευαίσθητα ζητήματα εθνικής άμυνας.

Η αντιμετώπιση των συνεπειών του «μεταναστευτικού κύματος» σε επίπεδο «διαχείρισης» ως συμβάν πολιτικής προστασίας δεν έχει προβλεφθεί ως σχεδιασμός και πρόβλεψη στο σχετικό παράρτημα του Γενικού Σχεδίου της Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτη» (Υ.Α.1299/2003). Μια μόνο πτυχή της «ανθρωπιστικής αυτής κρίσης» προσομοιάζει με τις βλαπτικές συνέπειες από δασικές πυρκαγιές ή σεισμούς, όπου υπάρχει έκτακτη ανάγκη στέγασης και σίτισης μετά από καταστροφές ή καταρρεύσεις κτιρίων.

Αλλά και από το θεμελιώδη θεσμικό κείμενο της Πολιτικής Προστασίας στην χώρα, τον Ν.3013/2002 (άρθρο 1) φαίνεται η μη πρόβλεψη διαχείρισης της μεταναστευτικής κρίσης, καθώς αναγράφεται ότι: η πολιτική προστασία της χώρας αποβλέπει στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου. Στο πλαίσιο του ίδιου αυτού σκοπού περιλαμβάνεται η μέριμνα για τα υλικά και πολιτιστικά αγαθά, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις υποδομές της χώρας, με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών των καταστροφών.

Στο άρθρο 2 του ίδιου άρθρου εξειδικεύεται ότι η καταστροφή νοείται κάθε ταχείας ή βραδείας εξέλιξης φυσικό- φαινόμενο ή τεχνολογικό συμβάν στο χερσαίο, θαλάσσιο και εναέριο χώρο, το οποίο προκαλεί εκτεταμένες δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο καθώς και στο ανθρωπογενές φυσικό περιβάλλον.

Το ίδιο βλέπουμε να επαναλαμβάνεται στην πιο πρόσφατη ρύθμιση για την αναβάθμιση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας Ν.4249/2014, όπου στο άρθρο 104, αναφέρεται ότι η Γ.Γ.Π.Π. «έχει ως αποστολή τη μελέτη, το σχεδιασμό, την οργάνωση και τον συντονισμό δράσης για την εκτίμηση κινδύνου, την πρόληψη, ετοιμότητα, ενημέρωση και αντιμετώπιση των φυσικών τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, το συντονισμό των δράσεων αποκατάστασης, τον έλεγχο εφαρμογής των ανωτέρω...»

Αν τώρα αυτήν την κρίση, την θεωρήσουμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, τον ορισμό της θα τον αναγνώσουμε στο άρθρο 16 του Ν.2936/2001, όπου ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης θεωρείται «κάθε αιφνίδια κατάσταση που προκαλείται από φυσικά ή άλλα γεγονότα τεχνολογικά ή πολεμικά και έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ή την απειλή δημιουργίας εκτεταμένων απωλειών, ζημιών και καταστροφών σε έμψυχο ή άψυχο δυναμικό της χώρας ή την παρακώλυση και διατάραξη της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας»

Και ορισμός αυτός χρησιμοποιείται για να εξειδικεύσει την αντίστοιχη απαίτηση του Ν.Δ. 17/1974 (περί Π.Σ.Ε.Α.) όπου στο άρθρο 2 αναγράφεται «πολιτική κινητοποίησις νοείται η μετάπτωσις των πολιτικών δυνάμεων εκ της καταστάσεως ειρήνης εις πολεμικήν τοιαύτην ή εις κατάστασιν αντιμετωπίσεως των εκτάκτων εν ειρήνη αναγκών»

Και εφόσον η συνολική διαχείριση της κατάστασης επιδεινώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ίδιου νόμου είναι στην ευχέρεια του κ. Πρωθυπουργού «η πολιτική κινητοποίηση γενική ή μερική εφόσον κρίνεται τούτο επιβεβλημένον προς αντιμετώπισιν εκτάκτων εν ειρήνη αναγκών.» Βέβαια οι περισσότερες διατάξεις του παραπάνω νόμου που αφορούν την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης έχουν καταργηθεί από τον νεότερο Ν.3013/2002

Βέβαια στα παραπάνω όπως πολύ σωστά επισημαίνει μια εξαιρετική γνώστης των θεμάτων πολιτικής προστασίας στην χώρα μας η Δρ. Ασπασία Καραμάνου η διάκριση μεταξύ της ομαλότητας και της εξαίρεσης είναι ιδιαίτερα δυσχερής και η επείγουσα και απροβλεπτη ανάγκη επιδεινώνεται και αλληλοσυγχέεται με τις καθημερινες ανάγκες.Το προσφυγικό ποιά καταστροφή είναι που θα προκαλούσε την κήρυξη μιας εκτακτης κατάστασης ανάγκης προκειμένουνα ληφθούν μέτρα επαναφοράς σε κστάσταση ομαλότητας;

Επί της ουσίας η αντιμετώπιση της κρίσης εξαιτίας του μεταναστευτικού στην πατρίδα μας ξεπερνάει τις υφιστάμενες θεσμικές προβλέψεις. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγνωση της της έννοιας της εξαιρετικής περίστασης ώστε να μην γίνει καταχρηστική επίκλησητης έννοιαςτης έκτακτης ανάγκης.

Το προσφυγικό δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί μονοσήμαντα π.χ. ως περιστατικό πολιτικης προστασίας γιατί στο επόμενο βήμα θα αγνοηθεί η απαραίτητη διασύνδεση των εξαιρετικών μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση μιας έκτακτης ανάγκης με το στοιχείο της προσωρινότητας και της αναλογικότητας και τα μέτρα που θα ληφθούν θα μετατραπούν σε μόνιμα.

Παράλληλα αναδείχθηκε κάτι που επί χρόνια μελετάται στις Σχολές άμυνας και ασφάλειας στη χώρα μας, δηλ. την ανάγκη επικαιροποίησης των σχεδίων πολιτικής άμυνας-πολιτικής προστασίας και της προσπάθειας ενοποίησης των επιμέρους σχεδιασμών άμυνας-ασφάλειας-πολιτικής προστασίας.

Αυτό που άμεσα απαιτείται είναι η θεσμική πρόβλεψη της διαχείρισης των συνεπειών της μεταναστευτικής κρίσης, ώστε να προβλεφθεί ο γενικός συντονιστής – υπηρεσία και να συνταχθεί το γενικό σχέδιο διαχείρισης και οι αναγκαίοι πόροι και μέσα για την υλοποίησή του.

Η κατάσταση από ότι φαίνεται δεν έχει βραχύ χρόνο παρουσίας στη χώρα και για αυτό έστω και τώρα η ανάγκη οργάνωσης βάση σχεδίου θα θωρακίσει και την ασφάλεια και την πολιτική προστασία της χώρας, με τους αναγκαίους κανόνες ουμανισμού και ανθρωπιάς που χαρακτηρίζει τον φτωχό αλλά φιλόξενο λαό μας.

Κάντε Like στη σελίδα μας στο facebook και ακολουθείστε μας στο Twitter

Write on Τρίτη, 01 Μαρτίου 2016 Κατηγορία ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ
Γράφει ο Σάββας Καλεντερίδης

Στο Μεταναστευτικό, με άλλα λόγια, έγινε αυτό που λέει ο λαός «μόνοι μας βγάλαμε τα μάτια μας»

Ολες οι ελληνικές κυβερνήσεις ως τις 25 Ιανουαρίου 2015, με εξαίρεση την πρώτη του Γιώργου Παπανδρέου, ακολούθησαν ένα συγκεκριμένο δόγμα στη διαχείριση του Προσφυγικού, σε λεπτομέρειες του οποίου δεν μας επιτρέπεται να κάνουμε σαφή αναφορά δι" ευνόητους λόγους – και ο νοών νοείτω.

Οσο ήταν στην αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ, εκτός του ότι γκρέμιζε κάθε μέρα τον φράχτη του Εβρου, που κατασκεύασαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και περιόρισαν τις ροές κατά 98% από τη συγκεκριμένη περιοχή, διά της αρμοδίου τομεάρχου, της κυρίας Χριστοδουλοπούλου, με δημόσιες δηλώσεις της, κάρφωνε εν ψυχρώ την Ελλάδα και το λιμενικό στους ξένους γιατί ακολουθούσε παράνομες πρακτικές στο ζήτημα της αναχαίτισης και επαναπροώθησης των λαθρομεταναστών και των προσφύγων που επιχειρούσαν να μπουν στην Ελλάδα διά θαλάσσης.

Οταν έγινε κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, θα λέγαμε ότι ο μόνος τομέας στον οποίον εφάρμοσε την πολιτική που είχε εξαγγείλει προεκλογικά ήταν αυτός που σχετίζεται με το Μεταναστευτικό.

Η τομεάρχης, η οποία έγινε πλέον υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, προτού καν ορκιστεί η ίδια και αναλάβει νόμιμα τα καθήκοντά της, άρχισε να κάνει δηλώσεις περί πολιτικής ανοικτών συνόρων. Από τις πρώτες μέρες οι συνεργάτες -ιδές της, προτού καν διοριστούν με ΦΕΚ, διαπράττοντας εν ψυχρώ το αδίκημα της αντιποίησης αρχής, μπούκαραν στην κυριολεξία στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και απαίτησαν από τους υπηρεσιακούς παράγοντες το άμεσο κλείσιμο των κέντρων κράτησης μεταναστών, που ήταν ένα μέσο διαχείρισης του θέματος και ταυτόχρονα αποτροπής.

Ακολούθησε η δημοσίευση της διαταγής με την οποία έκλειναν τα κέντρα κράτησης και το ανήθικο και άνανδρο «άδειασμα» του αξιωματικού που το συνέταξε.

Μετά ακολούθησαν το άδειασμα των κέντρων κράτησης και οι περίφημες δηλώσεις για τους μετανάστες που «λιάζονται» και άλλες γελοιότητες, για τις οποίες καλείται τώρα να πληρώσει τεράστιο τίμημα η πατρίδα μας.

Μετά αδρανοποιήθηκαν το Λιμενικό και η Frontex, για να ακολουθήσει η ψήφιση του νόμου περί χορήγησης ιθαγένειας σε μετανάστες, ενέργειες που κατέστησαν τη χώρα μας ελκυστική για πρόσφυγες και επίδοξους λαθρομετανάστες.

Μετά ακολούθησαν οι δηλώσεις Καμμένου, Κοτζιά, ότι θα ανοίξουμε τα σύνορα και θα γεμίσουμε την Ευρώπη με πρόσφυγες, ανάμεσα στους οποίους θα υπάρχουν φυσικά και τζιχαντιστές.

Αν καθίσει κανείς και κάνει το ακριβές χρονοδιάγραμμα των δηλώσεων και των ενεργειών της κυβέρνησης Τσίπρα στο Μεταναστευτικό και το Προσφυγικό, και δίπλα από κάθε δήλωση και ενέργεια βάλει τον ρυθμό εισόδου προσφύγων και λαθρομεταναστών στην Ελλάδα, θα διαπιστώσει ότι ο ρυθμός αυξάνεται σε απόλυτη αρμονία με τις δηλώσεις.

Με άλλα λόγια, έγινε αυτό που λέει ο λαός μας «μόνοι μας βγάλαμε τα μάτια μας».

Και το χειρότερο, επειδή δεν έχουν μάθει να κάνουν αυτοκριτική, όχι μόνο ρίχνουν τις ευθύνες στους άλλους -κλασική μέθοδος των ανεύθυνων ιδεοληπτικών αριστεριστών-, όχι μόνο δεν αναλογίζονται την τεράστια εθνική ζημιά που έχει υποστεί και την ακόμα μεγαλύτερη που κινδυνεύει να υποστεί η χώρα, ακόμα και σήμερα, που κινδυνεύει να διαλυθεί η Ελλάδα, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τρέχουν στον Εβρο και θέλουν να γκρεμίσουν τον φράχτη.

Επειδή στην κυριολεξία έχει χαθεί η μπάλα στον τομέα του στρατηγικού σχεδιασμού και της άσκησης πολιτικής και επειδή οι ζημιές που πρόκειται να υποστεί η πατρίδα μας από το Προσφυγικό – Μεταναστευτικό μπορεί να πάρουν τον χαρακτήρα εθνικής καταστροφής, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όλα ανεξαιρέτως, πρέπει να πάρουν πρωτοβουλία και να προκαλέσουν μια προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για το θέμα.

Να μιλήσουν όλοι υπεύθυνα, να κρατηθούν πρακτικά και να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του απέναντι στην Ιστορία.

Είναι κρίμα να έχει χυθεί τόσο αίμα για να απελευθερωθεί τούτος ο τόπος, είναι κρίμα να έχουν αφιερώσει τη ζωή τους εκατοντάδες χιλιάδες Ελληνες για να υπάρχει η Ελλάδα, έστω στην κατάσταση που είναι σήμερα, και να χάσουμε την πατρίδα μας χωρίς καν να πέσει μια ντουφεκιά.

Θα πρέπει δε να έχουμε βαθιά χωμένο μέσα στο μυαλό μας, πολίτες και πολιτικοί, ότι οι ιδεοληψίες και η αφέλεια δεν συγχωρούνται στο σκληρό περιβάλλον της διεθνούς πολιτικής και ότι νομοτελειακά οδηγούν σε εθνικές συμφορές.

Προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για το θέμα χθες, για να παρακολουθήσουμε οι πολίτες τις θέσεις όλων και να ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε.

Κάντε Like στη σελίδα μας στο facebook και ακολουθείστε μας στο Twitter

Write on Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016 Κατηγορία ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος συναντήθηκε στις Βρυξέλλες με τον Επίτροπο Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρη Αβραμόπουλο και τον ενημέρωσε για την προετοιμασία των πέντε κέντρων προσωρινής διαμονής και των δύο κέντρων μετεγκατάστασης, τα οποία όπως επισημάνθηκε θα είναι έτοιμα για λειτουργία στις 15 Φεβρουαρίου 2016.

Ο Πάνος Καμμένος πληροφόρησε τον Επίτροπο ότι το υπάρχον σύστημα ταυτοποίησης προσφύγων μέσω Eurodac δεν αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τόσο το θέμα της ταυτοποίησης όσο και το θέμα της ασφάλειας και πρέπει να συνδυαστεί με το σύστημα βιομετρικών μετρήσεων.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος πληροφόρησε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί αντιμετωπίζουν ήδη θετικά την προσπάθεια που καταβάλλεται από την ελληνική κυβέρνηση και εξέφρασε την προθυμία ο ίδιος και η Επιτροπή να συνδράμουν τη χώρα μας στην αντιμετώπιση του ευρωπαϊκού προσφυγικού προβλήματος.

Ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας αποδέχθηκε πρόσκληση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας να επισκεφθεί τη χώρα μας με τη θεσμική του ιδιότητα τις προσεχείς ημέρες.

Κάντε Like στη σελίδα μας στο facebook και ακολουθείστε μας στο Twitter