Κυριακή, 03 Αυγούστου 2014 16:07

Ο Μακεδονικός Αγώνας από μια άλλη σκοπιά

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΠΕΛΑΣΓΟΣ. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΠΕΛΑΣΓΟΣ.

Ἡ ἀτυχία τῶν Νεοελλήνων συνίσταται στό ὅτι οἱ ἀγῶνες τούς ὁποίους ἀρχίζουν τούς ἀφή­νουν μισοτελειωμένους. Ὅπως ὁ Μακεδονικός, ὁ Βορειοηπειρωτικός, ὁ Κυπριακός Ἀγώνας. Ἀγῶ­νες κατ' ἐξοχήν ἐθνικῆς ὁλοκληρώσεως καί δι­εκδι­κήσεων ἱερῶν, ὁσίων καί δικαίων.
Αὐτό γίνεται εἴτε γιατί οἱ Νεοέλληνες ἐκτι­μοῦν λανθασμένα ὅτι ὁ ἀγώνας τελείωσε, εἴτε γιατί οἱ διάφοροι «δυνατοί» καί συνήθως οἱ ἄσπον­δοι σύμμαχοι καί φίλοι μας, θέτουν ἐμπό­δια ἐξυπηρετῶντας τά δικά τους συμφέροντα τά ὁποῖα κατά καιρούς ἀλλάζουν, εἴτε γιατί αὐτοί οἱ ἴδιοι μᾶς ὑπερχρέωσαν ἀπό τή δημιουργία τοῦ νεοσύστατου ἑλληνικοῦ κράτους τό 1826-28.
Στίς στιγμές λοιπόν πού πρέπει νά πάρουμε καίριες ἀποφάσεις ἀπαιτοῦν νά πληρωθοῦν τά «δάνεια» καί στρέφουν, κατευθύνουν ἀλλοῦ τίς προσπάθειες καί τούς ἀγῶνες μας.
Γιά νά μήν μιλήσουμε γιά τούς συμβιβα­σμούς στά διεθνῆ φόρα καί τίς συνθῆ­κες πού οἱ «σύμμαχοι» ἐκβιαστικά, τσιγκούνικα καί ἀθε­τῶντας κάθε λόγο καί ὑπο­σχέσεις ἐμπόδιζαν δι­εκδικήσεις καί ἀρνοῦνταν κάθε δίκαιο αἴτημα. Βέβαια ποτέ δέν ἔφταιγαν μόνο ἐκεῖνοι, ἄν οἱ Ἕλ­λη­νες πού ἀντιπροσώπευαν κάθε φορά τήν ἑκά­­στοτε κυβέρνηση, δέν ὑποχωροῦσαν, δέν ἔσκυβαν τό κεφάλι ὑπάκουα στήν κάθε αὐστηρή ἐπίπληξη καί κατηγορηματική ἄρνηση τῶν ὁμοτράπεζων δια­πραγμα­τευτῶν ἀπέναντί τους.
Στό κάθε ξεροκόμματο πού μᾶς ἔταζαν καί μᾶς πέταγαν ἔβαζαν μαζί μ᾿ ἕναν μικρό κύβο ζά­χαρης μπόλικο δηλητήριο (φανερές καί κρυφές ἀπειλές, δάνεια γιά «βοήθεια» κ.λπ.) βυθίζοντάς μας ὅλο καί πιό βαθειά σέ μιά δύνη, σ᾿ ἕνα χάος, σ᾿ ἕνα κομφούζιο, σέ μιά ἀκολουθία ἐπάλληλων πτώσεων, στήν κατρακύλα τέλος. Τό ντόμινο πού ἀκολούθησε ἦταν νομοτελειακό.
Μέ τό παρόν πόνημα τοῦ ἐξαίρετου καθηγη­τοῦ κ. Ἰωάννου Κ. Χολέβα γιά τόν «Μακεδονικό Ἀγῶνα, ἀπό μιά ἄλλη σκοπιά» πού συνεχίζεται 144 χρόνια, φέρνουμε πάλι στό ἀναγνωστικό κοινό ὄχι λόγοτεχνία ἀλλά ἱστορικά γεγονότα καί πρόσω­πα, ἀριθμητικές καταγραφές, στοι­χεῖα, ἀποδείξεις, ντοκουμέντα καί ἐπιχειρήματα.
Ἡ Ἑλλάδα καί οἱ ἀλύτρωτες πατρίδες εἶναι θέματα καρδιᾶς καί ψυχῆς. Ἡ φιλοπατρία εἶναι ἀρχέγονο συναίσθημα. Ἡ προστασία τῶν πατρο­γονικών ἑστιῶν ἱερό καθῆκον καί τιμή. Ἡ προ­άσπιση, ὅμως, τῶν Ἑλληνικῶν συμφερόντων εἶναι πιά ζήτημα ἐπιβίωσης. Εἶναι ἡ ἴδια μας ἡ ὕπαρξη. Κι ἄν φτάσαμε σέ ἔσχατους καιρούς ὅπου ἡ προδοσία, τό ξεπούλημα, ἡ ξεδιαντροπιά, ἡ χα­μέρ­πεια ἀποτελοῦν τά γνωρίσματα τῶν κρα­τοῦντων, ἐμεῖς θά τό ἐπιτρέψουμε; Ἄν γέμισε ἡ γῆ μας σκορπιούς, ἔχιδνες καί ἀρουραίους θά μείνουμε μέ τά χέρια σταυρωμένα; Μέ τήν ἀξίνα καί τή φωτιά πρέπει νά καθαρίσουμε τον τόπο.
Μά γιά νά γίνει αὐτό πρέπει νά ἀναγνω­ρίζουμε καί νά γνωρίζουμε.
Νά ἔχουμε γνώση, ἀποφασιστικότητα, δύνα­μη καί τόλμη.
Νά ἔχουμε ἀγάπη καί πίστη στόν Θεό καί τήν Πατρίδα, στόν σκοπό καί τά ἰδανικά μας.
Νά ἔχουμε ὅραμα καί φλόγα γιά ἕνα κα­λύτερο μέλλον γιά τήν Ἑλλάδα μας καί τόν λαό μας. Αὐτά θά εἶναι τά ὅπλα μας!
Τό ἔργο τοῦ ἀγαπητοῦ μας καθηγητοῦ Ι. Κ. Χολέβα, συγγραφέως ἀπό παλιά τοῦ ἐκδοτικοῦ μας οἴκου, μᾶς δίνει αὐτή ἀκριβῶς τή γνώση καί τό παράδειγμα ἀν­θρώπων πού ξεκίνησαν αὐτό τόν Ἀγώνα, τόν Μακεδονικό. Στρατιές γυναικῶν, ἀν­δρῶν ὅλων τῶν ἡλικιῶν, διαφόρων ἐπαγγελμάτων, διαφορετικῆς μορφώσεως ἑνώ­θηκαν παν­στρατιά νά ἐλευθερώσουν τήν Μακεδονία. Θυ­σιά­στηκαν χιλιάδες. Ἀνάμεσά τους Ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς, δασκάλες, δάσκαλοι, παιδιά, νέοι καί γέροι. Ἔχυ­σαν τό αἷμα τους, ἔδωσαν τή ζωή τους γιά τή χιλάκριβη τή Λευτεριά! Ἡ σκυτάλη ἔφθα­σε ὥς τά δικά μας χέρια. Εἶναι ἡ δική μας ὥρα. Θά φανοῦμε ἀντάξιοι;

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΠΕΛΑΣΓΟΣ.

ΥΓ. Σήμερα ἀνακοινώθηκε στίς εἰδήσεις ὅτι ἀρχίζουν πάλι οἱ συνομιλίες γιά τό Κυ­πριακό. Σίγου­ρα στήν ἀτζέντα τους ἀκολουθεῖ καί τό Μακεδονικό. Μέ τήν ἐλπίδα ὅτι ἡ κρίση μᾶς έκανε πιό θαρραλέους, πιό δυνατούς, πιό ἑνωμένους καί ἀποφασιστικούς, ὅτι ἔριξε ἀπό τά μάτια μας τά λέπια πού μᾶς τύφλωναν -γιατί οἱ μάσκες τῶν «λογιστῶν» τοῦ ξεπουλήματος ἔχουν πέσει πιά ἐδῶ καί χρόνια καί δέν ὑπάρχουν δικαιολογίες- μέ αὐτή τήν ἐλπίδα λοιπόν ἄς συνεχί­σουμε τόν ἀγῶνα μιᾶς κι ἔχουν μείνει πιά τόσα λίγα γιά νά προασπίσουμε! Καλόν Ἀγώνα λοιπόν!
Ἐλίνα Μαστέλλου-Γιαννάκενα

ISBN 978 – 960 – 522 – 368 – 7
Σχήμα: 17 X 24 cm
Σελίδες συνολικά: 152
Τιμή (με το φ.π.α.): 12,78 ευρώ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ - Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα
Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210 3628976 - 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435
www.hellasbooks.gr  και e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Κάντε Like στη σελίδα μας στο facebook και ακολουθείστε μας στο Twitter

Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 03 Αυγούστου 2014 16:17