Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020 13:27

ΛΕΦΕΔ Ηρακλείου: Εισαγωγή στις Πρώτες Βοήθειες Μάχης (Φωτογραφίες)

Οι έφεδροι εφάρμοσαν στο πεδίο τις γνώσεις που απέκτησαν, καθώς κλήθηκαν να τις εφαρμόσουν κάτω από ρεαλιστικές συνθήκες, που προσομοίωναν συνθήκες μάχης και έντονης πίεσης για τους ασκούμενους. Οι έφεδροι εφάρμοσαν στο πεδίο τις γνώσεις που απέκτησαν, καθώς κλήθηκαν να τις εφαρμόσουν κάτω από ρεαλιστικές συνθήκες, που προσομοίωναν συνθήκες μάχης και έντονης πίεσης για τους ασκούμενους.

Μια σημαντική διήμερη δραστηριότητα πραγματοποίησε το παράρτημα Ηρακλείου της Λέσχης Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι έφεδροι της ΛΕΦΕΔ Ηρακλείου, παρακολούθησαν την «Εισαγωγή στις Πρώτες Βοήθειες Μάχης», τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο. Η αρχή έγινε στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «Ευρωπαϊκής Πρόοδος», το οποίο διέθεσε την αίθουσα διδασκαλίας.

20200209 101931

20200209 102337

20200209 102213

20200209 132450

20200209 132416

Σε δεύτερη φάση, οι έφεδροι εφάρμοσαν στο πεδίο τις γνώσεις που απέκτησαν, καθώς κλήθηκαν να τις εφαρμόσουν κάτω από ρεαλιστικές συνθήκες, που προσομοίζαν συνθήκες μάχης και έντονης πίεσης για τους ασκούμενους.

DSC02430

DSC02435

DSC02434

DSC02424

DSC02438

DSC02442

DSC02479

DSC02453

Η δραστηριότητα της ΛΕΦΕΔ Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε με ομοιώματα, ανδρίκελο για την προσομοίωση του τραυματία, ενώ χρησιμοποιήθηκαν "όπλα" ηλεκτρικά, τύπου airsoft.