Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013 16:51

Αναβάθμιση συστημάτων EW αυτοπροστασίας των τουρκικών F-16 Block 50/40/30

Tο Συμβούλιο Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας της Τουρκίας (TÜBITAK) ανακοίνωσε την έναρξη δύο προγραμμάτων, με αντικείμενα την ανάπτυξη πρωτοτύπων ενός ατρακτιδίου EW αυτοπροστασίας για F-16 και ενός ρυμουλκούμενου «δολώματος» (decoy) EW. Tο Συμβούλιο Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας της Τουρκίας (TÜBITAK) ανακοίνωσε την έναρξη δύο προγραμμάτων, με αντικείμενα την ανάπτυξη πρωτοτύπων ενός ατρακτιδίου EW αυτοπροστασίας για F-16 και ενός ρυμουλκούμενου «δολώματος» (decoy) EW.

Σειρά κινήσεων για την αναβάθμιση των συστημάτων Ηλεκτρονικού Πολέμου (EW) αυτοπροστασίας στα μαχητικά αεροσκάφη F-16 Block 50, 40 και 30 της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας (ΤΗΚ) αποκαλύφθηκε πρόσφατα, όπως αναφέρει το hellenicdefence.gr.

Αναλυτικότερα, τουρκικός ιστότοπος επικαλείται πληροφορίες από το Υφυπουργείο Αμυντικής Βιομηχανίας (SSM) για την προμήθεια 19 ατρακτιδίων EW τύπου ALQ-211(V)9 της Exelis, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στα 10 διθέσια F-16D Block 50 και 14 F-16D Block 40. Το ALQ-211(V)9 είναι έκδοση ατρακτιδίου του εσωτερικά εγκατεστημένου Προηγμένου Ολοκληρωμένου Αμυντικού Συστήματος Ηλεκτρονικού Πολέμου (AIDEWS) ALQ-211(V)4 των 30 F-16 Προηγμένου Block 50+ της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας (ΤΗΚ). Η σύμβαση ύψους $99,8 εκατ. για τα τελευταία ανατέθηκε στην εταιρεία από την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ (USAF) στις 27 Φεβρουαρίου 2009, στο πλαίσιο προγράμματος Στρατιωτικής Πώλησης Εξωτερικού (FMS).

Υπενθυμίζεται πως τα F-16D των Block 50, 40 και 30 δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο εσωτερικό χώρο για την εγκατάσταση παρεμβολέα, με αποτέλεσμα να απαιτείται η ανάρτηση ατρακτιδίου στον κεντρικό σταθμό της ατράκτου. Ο παρεμβολέας του AIDEWS χρησιμοποιεί μονάδες χαμηλής και υψηλής ζώνης, στηρίζεται σε Ψηφιακές Μνήμες Ραδιο-Συχνοτήτων (DRFM) και προσφέρει μοναδική ικανότητα προσαρμόσιμης διασταυρούμενης πόλωσης (adaptive cross-polarization) κατά μονοπαλμικών ντόπλερ ραντάρ συνοχής φάσης.

Παράλληλα, στις 26 Αυγούστου 2013 το SSM εξέδωσε Αίτημα Πληροφοριών (RfI) για Συστήματα Προειδοποίησης Βλημάτων (Missile Warning Systems: MWS) που προορίζονται για αεροσκάφη σταθερών πτερύγων της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας. Η υπηρεσία επιδιώκει να αποκτήσει γενικές πληροφορίες για δυνητικούς προμηθευτές MWS της αγοράς, για τη διαθεσιμότητα τέτοιων συστημάτων, για την αποσαφήνιση των τεχνικών λεπτομερειών και απαιτήσεων σχετικών συστημάτων και υποσυστημάτων, καθώς και για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων εφοδιαστικής υποστήριξης. Οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν για την προετοιμασία Αιτήματος Προσφορών (RfP). Το RfI μπορεί να παραληφθεί αποκλειστικά από κατασκευαστές MWS μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου, ενώ η προθεσμία απάντησης λήγει στις 11 Οκτωβρίου 2013.

Τέλος, το Συμβούλιο Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας της Τουρκίας (TÜBITAK) ανακοίνωσε την έναρξη δύο προγραμμάτων, με αντικείμενα την ανάπτυξη πρωτοτύπων ενός ατρακτιδίου EW αυτοπροστασίας για F-16 και ενός ρυμουλκούμενου «δολώματος» (decoy) EW. Το ατρακτίδιο EW θα πρέπει να ολοκληρώνεται με τον Δέκτη Προειδοποίησης Ραντάρ (RWR) και τα χαρακτηριστικά Ηλεκτρονικών Αντιμέτρων (ECM) του αεροσκάφους, όπως το Σύστημα Διανομής Αντιμέτρων (CMDS). Η διάρκεια του προγράμματος πρωτοτύπου «δολώματος» είναι 36 μήνες.