Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2014 10:24

Περί Εθνικής Φρουράς και αποκρατικοποιήσεων

Η διαφαινόμενη αποκρατικοποίηση ημικρατικών οργανισμών (CYTA, ΑΗΚ, Αρχής Λιμένων Κύπρου) εμπεριέρχει σαφή διάσταση που άπτεται της εθνικής ασφάλειας και συγκεκριμένα, σε ζητήματα που άπτονται θεμάτων επιχειρησιακής ετοιμότητας και διοικητικής μέριμνας των Ενόπλων Δυνάμεων και γενικότερα, του μηχανισμού ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η διαφαινόμενη αποκρατικοποίηση ημικρατικών οργανισμών (CYTA, ΑΗΚ, Αρχής Λιμένων Κύπρου) εμπεριέρχει σαφή διάσταση που άπτεται της εθνικής ασφάλειας και συγκεκριμένα, σε ζητήματα που άπτονται θεμάτων επιχειρησιακής ετοιμότητας και διοικητικής μέριμνας των Ενόπλων Δυνάμεων και γενικότερα, του μηχανισμού ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η διαφαινόμενη αποκρατικοποίηση ημικρατικών οργανισμών (CYTA, ΑΗΚ, Αρχής Λιμένων Κύπρου) εμπεριέχει σαφή διάσταση που άπτεται της εθνικής ασφάλειας και συγκεκριμένα, σε ζητήματα που άπτονται θεμάτων επιχειρησιακής ετοιμότητας και διοικητικής μέριμνας των Ενόπλων Δυνάμεων και γενικότερα, του μηχανισμού ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Λυπούμαστε να παρατηρήσουμε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα προσεγγίζεται από ορισμένα οργανωμένα σύνολα και πολιτικά πρόσωπα με καθαρά λογιστικούς όρους, παραβλέποντας τη διάσταση της εθνικής ασφάλειας, προσέγγιση που δεν ενδείκνυται, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα του σύνθετου περιβάλλοντος ασφάλειας που καλείται να διαχειριστεί και στα πλαίσια του οποίου καλείται να επιχειρήσει η Δημοκρατία.

Αντιλαμβανόμαστε το προβληματικό μοντέλο δημόσιας διοίκησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και τασσόμαστε υπέρ των ριζικών αλλαγών που αποβλέπουν στην εκ βάθρων εξυγίανσή του. Δυστυχώς, συνδικαλιστικές ομάδες και πολιτικά σύνολα φαίνεται να αντιλαμβάνονται τους ημικρατικούς οργανισμούς και γενικότερα, τον κρατικό μηχανισμό, ως λάφυρο που πηγάζει από την άσκηση εξουσίας. Οι εν λόγω κοινωνικές ομάδες, με την υποστήριξη των κομμάτων – υπέρμαχων της συντήρησης του προβληματικού συστήματος, από όλο το φάσμα του πολιτικού χώρου, από δεξιά μέχρι αριστερά, μάχονται υπέρ της διατήρησης των κεκτημένων, δήθεν, της δημοκρατίας, των υπερπρονομίων και της αναξιοκρατίας. Η δημόσια διοίκηση χρειάζεται management. Από την άλλη πλευρά, ορισμένοι κύκλοι αντιμετωπίζουν το ζήτημα των αποκρατικοποιήσεων ως ζήτημα αμιγώς οικονομικό, ως ζήτημα αρνητικού ισολογισμού που χρήζει αντιμετώπισης. Ο μονοδιάστατος και ανευέλικτος τρόπος αντιμετώπισης του εν λόγω ζητήματος, υποβαθμίζει τη διάσταση της ασφάλειας που προκύπτει από την αποκρατικοποίηση των εν λόγω οργανισμών.

Ειδικότερα, η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (CYTA) παρέχει στην Εθνική Φρουρά τις υποδομές, τηλεφωνικές, διαδικτυακές και δορυφορικές υπηρεσίες, οι οποίες είναι εξαιρετικά κρίσιμες για να φέρει η Δύναμη εις πέρας τους όρους εντολής της. Παρομοίως, η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου εκ των πραγμάτων αποτελεί τον μοναδικό πάροχο υπηρεσιών ενέργειας στην ΕΦ. Με τη σειρά της, ο ρόλος της Αρχής Λιμένων Κύπρου στους επιχειρησιακούς σχεδιασμούς της ΕΦ και ειδικά σε ζητήματα διοικητικής μέριμνας της Διοίκησης Ναυτικού ΓΕΕΦ είναι εξαιρετικά κρίσιμος. Φυσικά, για ευνόητους λόγους, τα προαναφερόμενα παρατίθενται επιγραμματικά. Τα προλεχθέντα αφορούν και στον μηχανισμό ασφάλειας της Δημοκρατίας γενικότερα, από την Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών της Δημοκρατίας και το Γραφείο Συλλογής Πληροφοριών της Αστυνομίας, μέχρι το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) και το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών.

Θεωρούμε πως έπρεπε να έχει ήδη συσταθεί εξειδικευμένη δι-υπουργική, δι-υπηρεσιακή και δια-τμηματική task-force, με όρο εντολής την εξέταση των επιπτώσεων από τις ενδεχόμενες αποκρατικοποιήσεις, τη μελέτη και αποσαφήνιση των αναγκών συγκεκριμένων κλάδων και υπηρεσιών του μηχανισμού ασφάλειας της Δημοκρατίας. Σκοπός της συγκεκριμένης task-force θα ήταν η κατάθεση προτάσεων και συγκεκριμένων όρων προς ικανοποίηση για τη διασφάλιση της αγαστής λειτουργίας, τη διατήρηση υψηλών επιχειρησιακών standards και ικανοποίηση ζητημάτων διοικητικής μέριμνας (παροχή τεχνικής βοήθειας, αναβάθμισης υφιστάμενων συστημάτων, ανεφοδιασμού) από το μελλοντικό ιδιοκτησιακό καθεστώς. Φυσικά, η εν λόγω task-force θα ήταν εκ των πραγμάτων ad hoc, λόγω της απαράδεκτης έλλειψης συνδετικού θεσμού που επιτρέπει την τακτική και αδιάλειπτη επικοινωνία και συνεργασία των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, με την εκτελεστική και νομοθετική εξουσία. Προς την σωστή κατεύθυνση κινείται το ΓΕΕΦ και το ΥΠΑΜ, θέτοντας τους όρους για να έχει τη δυνατότητα η Εθνική Φρουρά να επιτελεί στο ακέραιο το έργο της μετά τις ιδιωτικοποιήσεις ημικρατικών οργανισμών. - ΠΗΓΗ

Κάντε Like στη σελίδα μας στο facebook και ακολουθείστε μας στο Twitter