Τετάρτη, 02 Ιουλίου 2014 09:48

Οι στρατιωτικές δυνάμεις στη Κύπρο 1974 - 2014 - Η ετήσια ανάλυση

Στο διάστημα των σαράντα ετών, 1974 – 2014, οι εξελίξεις στο στρατόπεδο της Ε.Φ. από τη μια και των κατοχικών δυνάμεων, από την άλλη, ακολούθησαν ένα νήμα συμπεριφοράς «δράσης – αντίδρασης». Στο διάστημα των σαράντα ετών, 1974 – 2014, οι εξελίξεις στο στρατόπεδο της Ε.Φ. από τη μια και των κατοχικών δυνάμεων, από την άλλη, ακολούθησαν ένα νήμα συμπεριφοράς «δράσης – αντίδρασης».
Ανάλυση: Δρ Άριστος Αριστοτέλους

 

Από την εισβολή το 1974 και την ντε-φάκτο διαίρεση του νησιού οι τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις συμπληρώνουν 40 χρόνια κατοχής του βορείου τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Εθνική Φρουρά (Ε.Φ.), έχει  συμπληρώσει πενήντα χρόνια από την ίδρυση της το 1964 και τέσσερις δεκαετίες από την αναδιοργάνωση της το 1974 για να αντιμετωπίσει τα νέα δεδομένα απειλής που επέβαλε η ντε-φάκτο διχοτόμηση και η ισχυρή τουρκική στρατιωτική παρουσία στο νησί.

 

Στο διάστημα των σαράντα ετών, 1974 – 2014, οι εξελίξεις στο στρατόπεδο της Ε.Φ. από τη μια και των κατοχικών δυνάμεων, από την άλλη, ακολούθησαν ένα νήμα συμπεριφοράς «δράσης – αντίδρασης». Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι μετά από μία περίοδο 13 χρόνων  ενίσχυσης της Ε.Φ. και των τουρκικών κατοχικών δυνάμεων (1989 – 2002),  ακολούθησε περίοδος 12 χρόνων, από το 2002 έως σήμερα,  χωρίς καμία ουσιαστική αριθμητική μεταβολή στο δυναμικό των αντίπαλων στρατοπέδων με εξαίρεση  κάποιες πρόσφατες αγορές από την Κυπριακή Δημοκρατία. 

 

Η «κούρσα» των εξοπλισμών όλο αυτό το διάστημα στα αντίπαλα στρατόπεδα αφορούσε ενίσχυση σε  Άρματα Μάχης, Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ) και Μάχης (ΤΟΜΑ), Πυροβολικό, Πολυεκτοξευτήρες Πυραύλων, Όλμους, Αντιαρματικά, Αντιαεροπορικά και Ελικόπτερα. Ως αποτέλεσμα των αντίστοιχων ενισχύσεων οι αναλογίες δυνάμεων μέχρι το 2002 σε σύγκριση με το 1984 και 1974 βελτιώθηκαν για την Ε.Φ. αλλά η τουρκική υπεροχή συνέχισε να υφίσταται.

 

Από τα στοιχεία όπως συνοπτικά παρουσιάζονται στον σχετικό πίνακα, είναι σαφές ότι σε κάθε ουσιαστική κίνηση της Ε.Φ. για ενίσχυση, η τουρκική πλευρά προέβαινε στις ανάλογες ενέργειες ενισχύοντας ποσοτικά και ποιοτικά τις δυνάμεις της για να διατηρεί την υπεροπλία και υπεροχή της. Για παράδειγμα, ενώ το 1974 η αναλογία αρμάτων μάχης που διέθεταν οι δύο πλευρές  ήταν 15 τουρκικά για κάθε ένα της Ε.Φ. (15:1) ωστόσο μέχρι το 2002 ο συσχετισμός αυτό μειώθηκε σε 3:1 αλλά παρέμεινε και πάλι ευνοϊκός για την Τουρκία. Η ίδια τάση παρατηρείται και Τεθωρακισμένα Οχήματα όπου η διαφορά υπέρ της Τουρκίας μειώνεται από 5.4:1 που ήταν το 1974  σε 2.2:1 το 2002,  αλλά με αντίστοιχες ενισχύσεις οι τουρκικές δυνάμεις δεν αφήνουν τις αναλογίες να ανατραπούν σε βάρος τους. 

 

Ωστόσο από το 2002 έως το 2014, με εξαίρεση την αγορά μικρού αριθμού αρμάτων μάχης και δύο ελικοπτέρων έρευνας και διάσωσης από την Ε.Φ. το 2011,  καμία άλλη ενίσχυση σε οπλισμό δεν έχει σημειωθεί και οι συσχετισμοί σε οπλικά μέσα παραμένουν αμετάβλητοι.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 2014 

Ενδεικτικά, η σύγκριση στρατιωτικών δυνάμεων το 2014 έχει ως ακολούθως:

Έμψυχο υλικό: Η δύναμη της Ε.Φ. ανέρχεται  στις 12.500 και οι έφεδροι στις 50.000. Το σύνολο του ανθρώπινου στρατιωτικού δυναμικού υπό τα όπλα  περιλαμβανομένης και της ΕΛΔΥΚ (950) υπολογίζεται στις 63.450. 

Η δύναμη των τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο υπολογίζεται με βάση πρόσφατες εκτιμήσεις σε 43.000. Προστιθεμένων των 3.500 Τουρκοκύπριων ενόπλων και 26.000 εφέδρων, ο συνολικός αριθμός της δύναμης αυτής ανέρχεται στις 72.500.  

 

   Από τα ανωτέρω προκύπτουν τα εξής: 

 • Για κάθε ένα Εθνοφρουρό αναλογούν 3.4 Τούρκοι στρατιώτες.

 • Επίσης, λαμβανομένου υπόψη του συνολικού αριθμού των δυνάμεων στις δύο πλευρές, οι αριθμητικές αναλογίες είναι σχεδόν ένας Εθνοφρουρός για κάθε 1.1 Τούρκους στρατιώτες (1: 1.1).

  Άρματα Μάχης: Μετά την απόσυρση των απηρχαιωμένων και επιχειρησιακά ακατάλληλων ΑΜΧ-30, η Ε.Φ διαθέτει σήμερα 164 άρματα μάχης σε σύγκριση με 179 το 2011. Το αντίστοιχο τουρκικό δυναμικό σε άρματα μάχης επίσης μειώθηκε κατά 101 και ο συνολικός αριθμός τους ανέρχεται σε 348 σε σύγκριση με 449 που ήταν κατά τα τελευταία δώδεκα χρόνια.

  Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι:

 • Για κάθε άρμα μάχης της Ε.Φ αναλογούν 2,1 τουρκικά σε σύγκριση με 1: 2.8 το 2012, 5.7 :1 το 1994 και 15 : 1 το 1974.

 • Λαμβανομένων υπόψη και των 61 Μ-48 της ΕΛΔΥΚ η αναλογία μειώνεται ελαφρώς σε ένα άρμα της Ε.Φ. για κάθε 1.5 τουρκικά.

  ΤΟΜΠ: Η Ε.Φ. διαθέτει συνολικά 395 ΤΟΜΠ (περιλαμβανομένων και ΤΟΜΑ). Οι τουρκικές δυνάμεις διαθέτουν 627. Δηλαδή:  

 • Για κάθε ένα ΤΟΜΠ της Εθνικής Φρουράς αναλογούν 1.4 τουρκικά. 

Ναυτικό – Αεροπορία: Παρά τη βελτίωση της θέσης της Ε.Φ. στα 40 χρόνια που διέρρευσαν μετά την εισβολή, τόσο στους ανωτέρω όσο και σε άλλους τομείς, ωστόσο  παραμένει ουσιαστικά αναπάντητη και καθοριστικής σημασίας η απειλή και η πρόκληση που προβάλει η Τουρκική Αεροπορία και το Ναυτικό στον αέρα και στη θάλασσα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Άμυνα – Οικονομία: Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, ένεκα της οικονομικής κρίσης,  οιπροϋπολογισμοί για την άμυνα, έχουν συρρικνωθεί σημαντικά επηρεάζοντας τα περιορισμένα ήδη εξοπλιστικά προγράμματα της  Δημοκρατίας όσο και τις διεργασίες συντήρησης και εξασφάλισης ανταλλακτικών. 

Η πίεση αυτή αναμένεται να συνεχίσει και στο προβλεπτό μέλλον οπότε είναι εξαιρετικά στενά τα περιθώρια οποιασδήποτε ουσιαστικής ενίσχυσης της Ε.Φ., είτε σε ανθρώπινο δυναμικό, είτε σε νέα αξιόλογα οπλικά συστήματα  και τεχνολογία - με αρνητικές επιδράσεις και στο θέμα μείωσης της θητείας. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 1974 – 2014

ΤΟΜΕΑΣ

.ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΚΑΤΟΧΙΚΕΣ          ΔΥΝΑΜΕΙΣ

(Τ.Δ.)

--------------------

.ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ (Ε.Φ.)

---------------------

Αναλογίες

( Τ.Δ. : Ε.Φ.)

2014

2004

1994

1984

1974

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ

ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Τ.Δ.

43.000

36.000

30.000

25.000

25.000

Ε.Φ.

12.500

12.000

10.000

   9.000

   8.500

1Τ..Δ. : 1Ε.Φ.

3.4 : 1

3 : 1

3 : 1

3.7 : 1

2.9 : 1

ΑΡΜΑΤΑ

ΜΑΧΗΣ

Τ.Δ.

348

449

300

150

150

Ε.Φ.

164

145

  52

  10

  10

1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.

2.1 : 1

3 : 1

5.7 : 1

15 : 1

15 : 1

ΤΟΜΠ

ΚΑΙ

ΤΟΜΑ

Τ.Δ.

627

627

200

200

200

Ε.Φ.

395

395

271

   37

   37

1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.

2.2 : 1

2.2 : 1

1 : 1.3

5.4 : 1

5.4 : 1

ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ

Τ.Δ.

232+

232+

194+

212+

212+

Ε.Φ.

164

164

138

  36+

  36+

1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.

1.4 : 1

1.4 : 1

1.4 : 1

5.8 : 1

5.8 : 1

ΠΟΛΥΕΚΤΟΞΕΥ-

ΤΗΡΕΣ

ΠΥΡΑΥΛΩΝ

Τ.Δ.

   6+

   6+

  -

   

Ε.Φ.

22

22

18

   

1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.

1 : 3.6

1 : 3.6

1 : 18

   

ΟΛΜΟΙ

Τ.Κ.Δ.

450

450

114 +

   

Ε.Φ.

372 +

372+

278

   

1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.

1.2 : 1

1.2 : 1

1 : 2.4

   

ΠΑΟ

Τ.Δ.

192 +

192 +

     

Ε.Φ.

153

184

     

1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.

1.2 : 1

1 : 1

     

ΑΝΤΙΑΡΜΑΤΙΚΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΟ-ΜΕΝΑ

Τ.Δ.

114

114

     

Ε.Φ.

115

  67

42

   

1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.

1 : 1

1.7 : 1

1 : 42

   

ΑΝΤΙΑΕΡΟΠΟ-

ΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

Τ..Δ.

134 +

134 +

84 +

   

Ε.Φ.

108 +

144

  8

   

1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.

1.2 : 1

1.2 : 1

10.5 : 1

   

Βρετανικές δυνάμεις και ΟΥΝΦΙΚΥΠ : Στα ίδια επίπεδα παραμένουν επίσης και οι δυνάμεις των Βρετανών στο νησί, καθώς και της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, που διαθέτουν στρατιωτικό προσωπικό το οποίο ανέρχεται σε 2.620 και 921 άτομα αντίστοιχα. 

Πηγές: Τα στοιχεία της Έκθεσης προέρχονται από ανοικτές πηγές προσβάσιμες  στο κοινό, όπως το ΔΙΣΜ, το ΔΙΕΣ, ο ΟΑΣΕ, το ΝΑΤΟ κ.λπ. Επίσης σημειώνεται ότι σε επιτελική σύγκριση των δυνάμεων προσμετρούνται και άλλοι  παράγοντες, είτε μετρίσιμοι, είτε ποιοτικοί, όπως και άλλοι υποκειμενικοί. 

Αναλυτικότερα τα στρατιωτικά στοιχεία και οι αριθμοί για την περίοδο 1974 – 2014 παρατίθενται πιο κάτω. 

 

ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

 

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ  2014

 ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ 

Στρατιωτικό Ανθρώπινο Δυναμικό

 Το ανθρώπινο δυναμικό της Εθνικής Φρουράς (Ε.Φ.) το 1974 ήταν περίπου γύρω στις 8.000, ενώ το 2014 υπολογίζεται ότι ανέρχεται στις 12.500, περιλαμβανομένων των στελεχών, των εθελοντών, των εθελοντριών και των κληρωτών που υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία. 

Εφεδρείες 

Η δύναμη της εφεδρείας ανέρχεται στις 50.000 περίπου.

  

 Διοίκηση - Δομή

Η Διοίκηση της Εθνικής Φρουράς έχει έδρα τη Λευκωσία. Η  Εθνική Φρουρά περιλαμβάνει όλους τους κλάδους (Στρατό, Ναυτικό, Αεροπορία). Την κύρια δύναμη αποτελούν οι δυνάμεις Στρατού, που συγκροτούνται σε μεραρχίες και ταξιαρχίες και οι οποίες υπάγονται απευθείας στο Γενικό Επιτελείο της Εθνικής Φρουράς. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Σώμα Στρατού

1

Μεραρχίες Πεζικού

2

Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία

1

Ταξιαρχίες Πεζικού

2

Σύνταγμα Καταδρομών

1

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

2014

2004

1994

1984

1974

Σύνολο στρατιωτών

(ανδρών και γυναικών)

12.500

12.000

10.000

9.000

8.000

 Το δυναμικό της Ε.Φ. κυμαίνεται από το 1974 έως σήμερα μεταξύ 8.000 και 12.500. 

ΟΠΛΟΣΤΑΣΙΟ

 

Άρματα Μάχης

2014

2004

1994

1984

1974

 
 

Σύνολο

164

145

52

10

10

 
 

T-80U

82

41

       
 

ΑΜΧ-30G

30

52

       
 

ΑΜΧ-30Β-2

52

52

52

     
 

T-34

     

10

10

 
               

T-80U: Η σημαντικότερη ενίσχυση σε άρματα μάχης μετά  το 1994. Περαιτέρω ενίσχυση με Τ-80U το 2011. 

Τεθωρακισμένα ΟχήματαΑναγνωριστικά/Μάχης

2014

2004

1994

1984

1974

Σύνολο

139

139

162

   

ΕΕ-9 Κασκαβέλ

124

124

126

   

ΕΕ-3 Τζιαραράκα

  15

  15

  36

   

 ΕΕ–9 και ΕΕ–3: Τα πρώτα «σύγχρονα» Τεθωρακισμένα Αναγνωριστικά

της Ε.Φ. Αγοράστηκα κατά τα μέσα της δεκαετίας του ’80. Αντικατέστησαν

τα ΜarmonHarrington που διέθετε η Ε.Φ από πριν το 1974.

Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης (ΤΟΜ)

2014

2004

1994

1984

1974

Σύνολο

70

70

27

20

20

VAB-VCI

γαλλικής κατασκευής

27

27

27

   

BMP-3

ρωσικής κατασκευής

43

43

     

Marmon Harrington

     

20

20

 Tα VAB-VCI και τα BMP-3 προστέθηκαν κατά τη δεκαετία το ’90.

 Καμία ενίσχυση από 1996 έως το 2014. 

Τεθωρακισμένα Οχήματα

Μεταφοράς Προσωπικού(ΤΟΜΠ)

2014

2004

1994

1984

1974

Λεωνίδας

ελληνικής κατασκευής

168

168

  92

   

VAB

γαλλικής κατασκευής

126

126

116

   

AMX-VCP

γαλλικής κατασκευής

16

  16

     

BRT-50

     

17

17

 Tα 17 BRT-50 που διέθετε η Ε.Φ. από το 1974 αντικαθίστανται μετά το 1990

 με AMX –VCPVAB και αργότερα με Λεωνίδας  (συνολικά  310).

 Καμία αλλαγή από τις αρχές του 2000 έως το 2014. 

Πυροβολικό

2014

2004

1994

1984

1974

M-1944 100 χιλ.

20

20

36

36

 

Μ-56 105 χιλ.

72

72

72

   

ΤRF1 155 χιλ.

12

12

12

   

MKF3 155 χιλ.

αυτοκινούμενα πυροβόλα

12

12

     
 1. Zuzana 155 χιλ.

αυτοκινούμενα πυροβόλα

12

12

     

25-pdr 88 χιλ.

(αποθηκεμένα)

36

36

18

   

M-116 A1 pack 75χλ.

   

  4

4

4

Μ-42 76 χιλ.

   

54

   

 Ενισχύθηκε το πυροβολικό σε σχέση με το 1974 αλλά παρέμεινε  αμετάβλητο

από τις αρχές του 2000 έως το 2014.  

Πολλαπλοί Εκτοξευτήρες Βλημάτων (ΠΕΠ)

2014

2004

1994

1984

1974

FRYM-63 Plamen 128χιλ

18

18

18

   

BM-21 122 χιλ

  4

  4

     

 Ενισχυμένοι οι ΠΕΠ σε σχέση με το 1974, αλλά καμία αλλαγή από τις αρχές

 του 2000 έως το 2014.

Όλμοι

2014

2004

1994

1984

1974

Σύνολο

372 +

372+

     

E-44 81χιλ.

170

170

  72

   

M–30/M-2 107χιλ.

  20

  20

  12

   

M-41/-43  82 χιλ.

   

  80

   

RT61 120 χιλ.

112

116

114

   
           
 1. MB -21 122 χιλ.

  22

      4

     

 Ενισχυμένοι οι Όλμοι σε σχέση με το 1974, αλλά καμία αλλαγή από τις αρχές

του 2000 έως το 2014.  

Αντιαρματικά Κατευθυνόμενα (Α.Κ.)

2014

2004

1994

1984

1974

Σύνολο

115

67

42

   

Μilan

(15  επί τωνΤζιαραράκα)

  45

45

24

   

pHOT

 1. VAB)

  70

22

18

   

 Εκτοξευτές Βλημάτων

  (Ε.Β.)

2014

2004

1994

1984

1974

Μ-72 LAW 66 χιλ.

 -

-

     

RPG-7 knout 73 χιλ.

850 +

850+

     

Apilas112 χιλ.

1000

1000

     

Πυροβόλα Άνευ

Οπισθοδρομήσεως (ΠΑΟ)

2014

2004

1994

1984

1974

Σύνολο

153

184

     

ΕΜ- 67   90χιλ.

    9

 40

     

Μ-40Α1 106 χιλ

144

144

     

M-40 144 106 χιλ

-

-

-

   

 Αν και ενισχυμένη η Ε.Φ., τόσο σε Α.Κ., όσο και σε Ε.Β. και σε ΠΑΟ, σε σύγκριση με το 1974, ωστόσο η κατάσταση παραμένει από τις αρχές του 2000 έως το 2014 σχεδόν αμετάβλητη. 

 

2014

2004

1994

1984

1974

 Μ-55 20χιλ

36

36

     

GDF-003

με Skyguard 35χιλ

24

24

  8

   

Mistral

εδάφους - αέρος

30

60

     

Aspide

εδάφους - αέρος

12

24

     

SA-15 ( Tor-M1)

εδάφους αέρος

6

       

3.7-In 94 χιλ.

   

-

-

-

 Παρά τη σχετική ενίσχυση που σημειώθηκε στον τομέα της Αντιαεροπορίας το 1994, ωστόσο, μετά την παραλαβή  των TorM1, στις αρχές του 2000, καμία άλλη αξιόλογη μεταβολή δεν έχει σημειωθεί μέχρι τα 2014. 

Πλωτά Μέσα

2014

2004

1994

1984

1974

Ακταιωροί

 1. (Salamis και Kyrenia)

  2

 2

1

1

1

Ταχύπλοα και άλλα σκάφη

11

11

     

Μοίρα παράκτιας άμυνας, με 3 ΜΜ- Exocet

-

-

-

   

 Παρά την κάποια ενίσχυση που σημειώθηκε ιδίως σε ταχύπλοα σκάφη μετά 1996, σε σύγκριση με το 1974, που οι ναυτικές δυνάμεις ήταν σχεδόν ανύπαρκτες, ωστόσο από τις αρχές του 2000 η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη έως το 2014.  

Αεροσκάφη

2014

2004

1994

1984

1974

ΒΝ-2 Islander

1

1

1

1

1

 1. PC – 9  εκπαιδευτικό

1

2

2

   

 Καμία αξιοσημείωτη ενίσχυση στην Αεροπορία μεταξύ 1974-2014. 

Ελικόπτερα

2014

2004

1994

1984

1974

Μi – 35P

11

12

     

SA-342 Gazelleμε HOT)

  4

  4

4

   
 1. Bell206C  LongRangers

  2

  2

2

   

MD – 500

   

1

   
 1. AW 139 (SAR)

  2

       

Bell UH-1H

 

  2

     

 Η αγορά των Mi-35 αποτέλεσε ουσιαστική ενίσχυση της Ε.Φ. στον τομέα των ελικοπτέρων.  Το 2011 η Ε.Φ. ενισχύθηκε με δύο AW 139 (SAR).

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΥΠΡΟΥ

 Η Ελληνική Δύναμη Κύπρου (ΕΛΔΥΚ) αριθμεί 950 άτομα και βρίσκεται στο νησί με βάση τη Συνθήκη Εγγυήσεως από το 1960. 

  Οπλοστάσιο

 Το οπλοστάσιο της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου  περιλαμβάνει: 

 Άρματα Μάχης

 61 M-48 AMOLF

 Tεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού 

Πυροβολικό 

12 Πυροβόλα Μ-114 155 χιλ., 

6 Μ-110Α2 203 χιλ, 

 1. M-107 175 χιλ.

Όλμοι, ΠΑΟ   (Απροσδιόριστος αριθμός)

 

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΚΑΤΟΧΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Τα τουρκικά στρατεύματα στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου το 2014 ανέρχονται σε 43.000 και από το 1974 έως σήμερα έχουν αυξηθεί κατά 18.000. Η δύναμη αυτή προέρχεται από την 3η Στρατιά, που έχει έδρα την Ερζινζάν στην Τουρκία. Πρόκειται για ένα σώμα στρατού, το οποίο χωρίζεται σε δύο μεραρχίες, την 28η Μεραρχία και την 39η και την ΤΟΥΡΔΥΚ.  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Σώμα Στρατού 1

Μεραρχίες Πεζικού 2

Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία 1

Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία 1

Τάγματα Ειδικών Δυνάμεων 1

Τάγματα Κομάντος 2

       

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

2014

2004

1994

1984

1974

Αριθμός Στρατιωτών

43.000

36.000

30.000

25.000

25.000

 Σημαντική αύξηση στις τουρκικές δυνάμεις από 25.000 το 1974 σε 36.000

το 2002, ενώ το 2013 και 2014 έγκυρες πληροφορίες ανεβάζουν τον αριθμό

αυτό σε 43.000. 

ΟΠΛΟΣΤΑΣΙΟ

 

Άρματα Μάχης

2014

2004

1994

1984

1974

Σύνολο

348

449

300

150

150

Μ-48Α5 Τ1/Τ2

340

441

300

   

Μ-48Α2 (εκπαιδευτικά)

   8

    8

     

Μ-47/48

     

150

150

             

Άρματα Μάχης: Από 150 το 1974, σε 449 το 2001 και κατά 101 λιγότερα το 2014. 

Τεθωρακισμένα  Οχήματα Μεταφοράς

Προσωπικού

2014

2004

1994

1984

1974

Σύνολο

627

627

200

200

200

ΑΑPC

361

361

     

Μ-113

266

266

100

100

100

M-59

   

100

100

100

 ΤΟΜΑ: Ενισχυμένα από 200 το 1974 σε 627 στις αρχές του 2000 και από

τότε αμετάβλητη η δύναμη τους έως το 2014. 

Πυροβολικό

2014

2004

1994

1984

1974

Συνολικά

232 +

232+

194+

212+

212+

Μ 101Α1 105χιλ.

  72

 72

144

-

-

Μ-114Α2 155χιλ.

  18

18

  36

-

-

Μ-115  203χιλ.

  12

 12

   8

-

-

Μ-44Τ 155χιλ.

  90

 90

   6

   

Πολυεκτοξευτές

Βλημάτων (Π.Π.)

2014

2004

1994

1984

1974

Τ-115 122χιλ

6

6

-

-

-

Όλμοι

2014

2004

1994

1984

1974

Σύνολο

450

450

114+

-

-

81χιλ.

175

175

-

-

-

Μ-30 107χιλ.

148

148

114

-

-

ΗΥ–12 120χιλ.

127

  54

     

 Σταθερά ενισχυμένα σε υψηλά αλλά βασικά αμετάβλητα επίπεδα από το 1974 παραμένουν οι δυνάμεις του Πυροβολικού. Πιο ενισχυμένοι από το 2004 παρουσιάζονται σήμερα οι Όλμοι. 

Αντιαρματικά

Κατευθυνόμενα

Βλήματα (Α.Κ.Β)

2014

2004

1994

1984

1974

Σύνολο

114

114

     

Μilan

66

66

     

TOW

48

48

     

Εκτοξευτές  Πυραύλων

2014

2004

1994

1984

1974

M-72  LAW 66χιλ

(απροσδιόριστος αριθμός)

-

-

     

Πυροβόλα Άνευ

Οπισθοδρομήσεως(ΠΑΟ)

2014

2004

1994

1984

1974

Μ-67 90χιλ.

(απροσδιόριστος αριθμός)

-

-

     

Μ-40Α1 106χιλ

192

192

     
                     

 Ενισχυμένα από τις αρχές του 2000 σε σύγκριση με το 1974 είναι τα Α.Κ.Β. και τα ΠΑΟ των τουρκικών κατοχικών δυνάμεων. Από τότε παραμένουν στα ίδια αριθμητικά επίπεδα μέχρι σήμερα.  

Αντιαεροπορικά

2014

2004

1994

1984

1974

 1. Rh 202 20 χιλ.

(απροσδιόριστος αριθμός)

-

-

-

   

GDF- 003 35χιλ

16

16

     

Μ-1 40χιλ

48

48

84

-

-

Συστήματα Εδάφους –

Αέρος (Σ.Ε.Α.)

2014

2004

1994

1984

1974

Stinger

50 +

50+

     

Ραντάρ

2014

2004

1994

1984

1974

AN/TRQ-36

-

-

-

   

 Ενισχυμένα παρουσιάζονται τα αντιαεροπορικά μέσα και τα Σ.Ε.Α. από τις αρχές του 2000 σε σχέση με το 1974 αλλά από τότε παραμένουν αμετάβλητα έως το 2014.

  

Πλοία

2014

2004

1994

1984

1974

Ακταιωρός

CanerGoyneli

1

-

-

-

-

Αεροσκάφη

2014

2004

1994

1984

1974

Cessna185 ( U-17)

3

3

3

-

-

F-16C/DF-4E

(Περιοδική στάθμευση)

 -

5

5

-

-

  Περιοδική παρουσία και στάθμευση αεροσκαφών από το 1994.  

Ελικόπτερα

2014

2004

1994

1984

1974

 1. Bell 205

(UH-1HIroquois)

3

3

-

-

-

S-70A

(Περιοδική στάθμευση)

-

-

-

-

-

AS-532ULCougar

περιοδική στάθμευση

1

1

-

-

-

Απροσδιόριστος τύπος ελικοπτέρων

   

12

-

-

 Περιοδική παρουσία και στάθμευση ελικοπτέρων από το 1994.

ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

Ανθρώπινο Στρατιωτικό Δυναμικό 

 Οι Τουρκοκύπριοι ένοπλοι ανέρχονται στις  3.500.

Εφεδρείες

Οι τουρκοκυπριακές εφεδρείες αριθμούν γύρω στις 26.000 όπως παρακάτω:

 11.000 προορίζονται για την πρώτη γραμμή,  

10.000 για τη δεύτερη γραμμή 

 5.000 για την τρίτη γραμμή. 

Σύνθεση Δυνάμεων και Οπλισμός

Oι τουρκοκυπριακές δυνάμεις αποτελούνται από 7 τάγματα πεζικού και διαθέτουν ελαφρύ οπλισμό όπως:

73 Όλμους 120 χιλ.

6 Αντιαρματικά Κατευθυνόμενα  Βλήματα Milan 

36 ΠΑΟ 106 χιλ.  

Πλωτά Μέσα

1 περιπολικό RaufDenktash

 1. Mk5,SG45/SG46.

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

 Ανθρώπινο Δυναμικό:  2620 

337: Προσωπικό για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Στρατός

2 Τάγματα Πεζικού

1 Μοίρα Μηχανικού – Υποστήριξης

Σχηματισμός Ελικοπτέρων

Αεροπορία

Περιοδική στάθμευση αεροσκαφών

1 Σμήνος Έρευνα και Διάσωσης

 με ελικόπτερα Bell 412 TwinHuey 

Ναυτικό

 

Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ

  

Αυστρία:                          4Αργεντινή:                   266

Βραζιλία :                        1   

Ηνωμένο Βασίλειο:      337

Καναδάς:                         1

Κίνα:                                2

Κροατία:                          2

Ουγγαρία:                      77

Παραγουάη:                   14

Σερβία:                           46

Σλοβακία:                     157 

Χιλή:                               14

                                     921

 Επιπλέον η δύναμη περιλαμβάνει πολίτες  και αστυνομικούς. 

- ΠΗΓΗhttp://strategy-cy.com/

Κάντε Like στη σελίδα μας στο facebook και ακολουθείστε μας στο Twitter