Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014 13:19

Προπτυχιακά μαθήματα στους εθνοφρουρούς της ΕΦ από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Για το πιλοτικό πρόγραμμα, οι υπεύθυνες δηλώσεις των ενδιαφερομένων εθνοφρουρών θα πρέπει να υποβληθoύν στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς, μέσω των Μονάδων τους, μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 2014. Για το πιλοτικό πρόγραμμα, οι υπεύθυνες δηλώσεις των ενδιαφερομένων εθνοφρουρών θα πρέπει να υποβληθoύν στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς, μέσω των Μονάδων τους, μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 2014.

Σκοπός του προγράμματος, είναι η παροχή της δυνατότητας στους εθνοφρουρούς, που έχουν εξασφαλίσει θέσεις στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) σε Κύπρο ή/και Ελλάδα ή σκοπεύουν να εγγραφούν σε ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου ή του Εξωτερικού, να μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα προπτυχιακού επιπέδου στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής τους θητείας, με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος θα δοθεί η δυνατότητα σε 120 Εθνοφρουρούς, οι οποίοι θα επιλεγούν με κριτήρια που ορίζει το Υπουργείο Άμυνας σε συνεργασία με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπως αναγράφονται στις συνημμένες οδηγίες.

Για το πιλοτικό πρόγραμμα, οι υπεύθυνες δηλώσεις των ενδιαφερομένων εθνοφρουρών θα πρέπει να υποβληθoύν στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς, μέσω των Μονάδων τους, μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Κάντε Like στη σελίδα μας στο facebook και ακολουθείστε μας στο Twitter