Σάββατο, 14 Ιουνίου 2014 13:10

Σύνοδος Συμμαχικής Στρατιωτικής Επιτροπής Τυποποίησης Χερσαίων Δυνάμεων

Κατά την διάρκεια της Συνόδου επισημάνθηκε η σημασία της τυποποίησης για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη κοινών δογμάτων και διαδικασιών. Κατά την διάρκεια της Συνόδου επισημάνθηκε η σημασία της τυποποίησης για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη κοινών δογμάτων και διαδικασιών.

Στο διάστημα από 10 μέχρι 13 Ιουνίου 2014, διεξήχθη με μέριμνα της Διεύθυνσης Αμυντικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού του ΓΕΣ, η Σύνοδος Συμμαχικής Στρατιωτικής Επιτροπής Τυποποίησης Χερσαίων Δυνάμεων (ΝΑΤΟ Military Committee Land Standardization Board – MCLSB), έτους 2014, στο ξενοδοχείο President.

Κατά την διάρκεια της Συνόδου επισημάνθηκε η σημασία της τυποποίησης για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη κοινών δογμάτων και διαδικασιών, οι οποίες απαιτούνται για την επιτυχή διεξαγωγή πολυεθνικών, μικτών και συνδυασμένων επιχειρήσεων.

Κάντε Like στη σελίδα μας στο facebook και ακολουθείστε μας στο Twitter