Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013 12:40

57 χρόνια προσφοράς για το Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής

Το Κ.Α.Ι ιδρύθηκε το 1956 στο Α\Δ Δεκέλειας με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες της ταχέως αναπτυσσόμενης τότε Πολεμικής Αεροπορίας στην εκπαίδευση των χειριστών στη φυσιολογία της πτήσεως. Το Κ.Α.Ι ιδρύθηκε το 1956 στο Α\Δ Δεκέλειας με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες της ταχέως αναπτυσσόμενης τότε Πολεμικής Αεροπορίας στην εκπαίδευση των χειριστών στη φυσιολογία της πτήσεως.
Επιμέλεια: Γιώργος Λαμπράκης

Σαν σήμερα, στις 10 Οκτωβρίου 1956 ιδρύθηκε το Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής! Το ΚΑΙ , όπως διαβάζουμε στην επίσιμη ιστοσελίδα της ΠΑ, είναι ανεξάρτητη Μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας, ισότιμη με Σμηναρχία. Υπάγεται απ' ευθείας στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, με επιτελικό φορέα την Διεύθυνση Υγειονομικού του ΓΕΑ.
Δεν έχει αυτοτελή Διοικητική Μέριμνα, υποστηριζόμενη από το 251 ΓΝΑ σε θέματα οικονομικά, εφοδιασμού και συντήρηση.
Aποστολή του Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής είναι :
α. Η αρχική και η περιοδική υγειονομική εξέταση του προσωπικού της Πολεμικής και της Πολιτικής Αεροπορίας.
β. Η εκπαίδευση του προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας στην Αεροπορική Ιατρική και στη Φυσιολογία της Πτήσεως
γ. Η μελέτη των εξελίξεων αλλά και η διενέργεια επιστημονικών ερευνών σε θέματα Αεροπορικής Ιατρικής και η αξιοποίηση τους από το Υγειονομικό και το Ιπτάμενο Προσωπικό.
Το Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής είναι ανεξάρτητη Μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας, ισότιμη με Σμηναρχία. Υπάγεται απ' ευθείας στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, με επιτελικό φορέα την Διεύθυνση Υγειονομικού του ΓΕΑ. Δεν έχει αυτοτελή Διοικητική Μέριμνα, υποστηριζόμενη από το 251 ΓΝΑ σε θέματα οικονομικά, εφοδιασμού και συντήρησης.

kai

Ιστορία

Το Κ.Α.Ι ιδρύθηκε το 1956 στο Α\Δ Δεκέλειας με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες της ταχέως αναπτυσσόμενης τότε Πολεμικής Αεροπορίας στην εκπαίδευση των χειριστών στη φυσιολογία της πτήσεως.
Στην δομή του ενσωματώθηκε το Κέντρο Φυσιολογικής Εξέτασης Ιπταμένων (ΚΦΕΙ) που λειτουργούσε ως ανεξάρτητη Μονάδα στο 251 ΓΝΕΒΑ από το 1952 και το Κέντρο Επιλογής Βασιλικής Αεροπορίας (ΚΕΒΑ).
Το 1957 λειτούργησε για πρώτη φορά το Σχολείο Αεροπορικής Ιατρικής υπό την ονομασία Κέντρο Εκπαίδευσης Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΕΑΙ).
Το 1960 στο Κ.Α.Ι εγκαταστάθηκε ο πρώτος Θάλαμος Χαμηλής Πίεσης για την εκπαίδευση στην υποξυγοναμία.
Το Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής μετεγκατεστήθηκε στη σημερινή του θέση, εντός του Στρατοπέδου του 251 ΓΝΑ, το 1972.
Το 1988 λειτούργησε το πρώτο Σχολείο Αεροπορικής Νοσηλευτικής (ΣΑΝ).

Δομή - Υπηρεσίες

Υπό του Διοικητή του Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής υπάρχουν δυο Διευθύνσεις και το τμήμα Υποστήριξης.
Η Διεύθυνση Ιατρικού Τομέα περιλαμβάνει τα παρακάτω Τμήματα, με Τμηματάρχη ειδικευμένο ιατρό και εξοπλισμένα με σύγχρονα μηχανήματα και υλικά που καλύπτουν τις απαιτήσεις ενός ολοκληρωμένου ελέγχου των προσερχομένων προς εξέταση.
-Ακτινολογικό
-Καρδιολογικό
-Μικροβιολογικό
-Νευρολογικό
-Οδοντιατρικό
-Οφθαλμολογικό
-Παθολογικό
-Ψυχιατρικό
-Ωτορινολαρυγγολογικό
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης-Έρευνας περιλαμβάνει:
-Το Σχολείο Αεροπορικής Ιατρικής
-Τις Συσκευές Εκπαίδευσης στη Φυσιολογία της Πτήσεως
-Το Ψυχολογικό Εργαστήριο
-Την Βιβλιοθήκη και τα Εποπτικά Μέσα.

Σχολείο Αεροπορικής Ιατρικής

Η Αποστολή του ΣΑΙ είναι:
-Η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση του Υγειονομικού Προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας στην Αεροπορική Ιατρική και Νοσηλευτική
-Η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση του Ιπτάμενου Προσωπικού στη Φυσιολογία της Πτήσης.
Δομή
Υπό του Διευθυντή του ΣΑΙ, καθήκοντα τα οποία ασκεί ο Διευθυντής Εκπαίδευσης Έρευνας του ΚΑΙ, είναι ενταγμένο το Τμήμα Εκπαίδευσης- Υποστήριξης και τρεις Επόπτες :
-της Εκπαίδευσης Αεροπορικής Ιατρικής
-της Εκπαίδευσης Αεροπορικής Νοσηλευτικής και
-της Εκπαίδευσης στη Φυσιολογία της Πτήσης

Φυσιολογία Πτήσεως – Συσκευές εκπαίδευσης

Θάλαμος Χαμηλής Πίεσης (ΘΧΠ)
Είναι μοντέλο ΙΟΜ της Environmental Tectonics Corporation των ΗΠΑ που εγκαταστάθηκε στο ΚΑΙ το 1979 και αναβαθμίσθηκε το 2002.
Έχει 10 θέσεις και η λειτουργία του αναπαράγει τις ατμοσφαιρικές συνθήκες πίεσης που συναντώνται μέχρι και τα 100000 πόδια (30,480 μέτρα) επάνω από την επιφάνεια της θάλασσας καθώς και τις αλλαγές στην πίεση, λόγω απότομης αποσυμπιεσης του αεροσκάφους η βλάβη των υπό πίεση στολών πτήσης.
Είναι σχεδιασμένος για να χρησιμοποιείται σε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αφορά επιδράσεις της έλλειψης ατμοσφαιρικής πίεσης ή πτητικούς εξοπλισμούς μεγάλων υψομέτρων.

Συσκευή Απώλειας Προσανατολισμού (ΣΑΠ)
Είναι τύπου AIRFOX-DISO-M-120-P, αυστριακής κατασκευής και εγκαταστάθηκε στο ΚΑΙ το 2002.
Χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση των χειριστών στην απώλεια προσανατολισμού, στην πτήση με όργανα και στην πτήση κάτω από διάφορα πτητικά σενάρια επειδή έχει δυνατότητες περιστροφής και κατά τους τρεις άξονες και ως εκ τούτου μπορεί να παράγει πολλά διαφορετικά εκπαιδευτικά προφίλ.
Το πιλοτήριο μπορεί να προσομοιάζει ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό αεροσκάφος βασικού σταδίου (π.χ. T-6), ένα σύγχρονο μαχητικό αεροσκάφος (F-16) ή και ένα ελικόπτερο.
Η συσκευή προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία σεναρίων εκπαίδευσης στην απώλεια προσανατολισμού, είτε παθητικών- όπου ο εκπαιδευόμενος χωρίς να συμμετέχει σε κάποιο σενάριο πτήσης αισθάνεται την παραίσθηση- ή ενεργητικών- όπου ο εκπαιδευόμενος εισέρχεται στην παραίσθηση μέσα από μια διαδικασία πτήσεως-.

Θάλαμος Νυχτερινής Όρασης (ΘΝΟ)
Η συσκευή εγκαταστάθηκε στο ΚΑΙ το 2003, και χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση των χειριστών στην πτήση κατά τη νύχτα κάτω από διάφορα πτητικά σενάρια.
Κατά την εκπαίδευση του στο ΘΝΟ ο χειριστής διαπιστώνει ότι η όραση το βράδυ επηρεάζεται και ότι ο χειρισμός του ιπτάμενου μέσο κυρίως επιχειρώντας με διόπτρες νυχτερινής όρασης (NVG) παρουσιάζει δυσκολίες, τις οποίες κατά την εκπαίδευση του αντιλαμβάνεται και με τις οποίες εξοικειώνεται.
Το σύστημα αποτελείται από μια κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα, ανάγλυφο ομοίωμα τοπίου, κατάλληλο φωτισμό, οπτικοακουστική μέσα και του σταθμό έλεγχου του εκπαιδευτή.

Κάντε Like στη σελίδα μας στο facebook και ενημερωθείτε για την Άμυνα και την Ασφάλεια!

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013 19:04