Write on Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015 Κατηγορία ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της Παγκρήτιας Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας, με μοναδικό θέμα συζήτησης την επικείμενη Αναδιάρθρωση της ΕΛ.ΑΣ.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών αναλύθηκαν ενδελεχώς όλες οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί στη πολιτική ηγεσία και ακολούθως αφού έγιναν σχετικές τοποθετήσεις των παρευρισκομένων μελών, εκδόθηκε ΨΗΦΙΣΜΑ, που αποτελεί την επίσημη θέση της Παγκρήτιας Ένωσης Αξιωματικών για το εν λόγω ζήτημα.

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΥΣΗ Π.ΕΝ.Α.Α. ΤΗΣ 12-12-2015

Κατόπιν της παρουσίασης του σχεδίου αναδιοργάνωσης των αστυνομικών υπηρεσιών της Κρήτης που παρουσιάστηκε την 3/12/2015 στο Ηράκλειο από την φυσική και πολιτική μας Ηγεσία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας συνεδρίασε την 04/12/2015 και μεταξύ άλλων, αποφάσισε να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 12/12/2015 λόγω της κρισιμότητας του εν λόγω ζητήματος.

Κατά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκε ενδελεχώς σε πρώτη φάση το Σχέδιο Αναδιοργάνωσης της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης για κάθε νομό, ενώ παράλληλα συζητήθηκε και η μελέτη που έχει ήδη εκπονήσει η Ένωσή μας και έχει τεθεί υπ' όψιν των αρμόδιων φορέων.

Έπειτα από ένα εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ των παρόντων μελών, πολλοί εκ των οποίων τυγχάνουν Διοικητές Υπηρεσιών, έχοντας πλήρη επίγνωση της υφιστάμενης κατάστασης καθώς και των προβλημάτων που παρουσιάζει η τοπική κοινωνία, καταλήξαμε, θέτοντας ως κοινό παρανομαστή το συμφέρον του πολίτη και αποκλείοντας οιανδήποτε υπηρεσιακή ιδιοτέλεια στα κάτωθι συμπεράσματα :

1. Το προτεινόμενο σχέδιο της ΓΕΠΑΔ Κρήτης δημιουργεί καταφανέστατα υποστελεχωμένες Υπηρεσίες της τάξεως των 15-20 ατόμων, οι οποίες ουσιαστικά δεν μπορούν να καλύψουν ανελαστικές ανάγκες που ανακύπτουν καθημερινά ένεκα και μόνο της λειτουργία τους αυτής καθαυτής( Σκοπός αστυνομικού καταστήματος, Αξιωματικός Υπηρεσίας, Εποχούμενη Περιπολία κ.α.)

2. Δεν εξοικονομείται κατ' ουσία αστυνομικό προσωπικό καθώς αφενός δεν παρατηρείται κάποια αλλαγή των υφιστάμενων δομών λειτουργίας και αφετέρου δεν διαπιστώνεται ουσιαστική μείωση των αστυνομικών Υπηρεσιών κατά τρόπο που θα εξασφαλίσει πολυδύναμες και ισχυρές μονάδες. Σημειώνεται ότι στους τέσσερις Νομούς το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο Νομό του Ηρακλείου, όπου οι 19 υπηρεσίες που λειτουργούν σήμερα (δε λαμβάνονται υπόψη οι ήδη ανενεργές), «συρρικνώνονται» σε 18.

3. Διαμορφώνονται αστυνομικές διοικήσεις μεγάλης έκτασης, με περιορισμένο αριθμό αστυνομικού προσωπικού, με συνέπεια την αδυναμία αποτελεσματικής και ουσιαστικής αστυνόμευσης όλων των περιοχών του κάθε καλλικρατικού Δήμου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω συμπεράσματα, με ομόφωνη ψήφιση του συνόλου των παρευρισκόμενων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μελών, ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ :

1. Το παρόν ψήφισμα να επιδοθεί σ' όλους τους αρμόδιους φορείς, τις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές ενώσεις του νησιού και να δημοσιευθεί στα Μ.Μ.Ε.

2. Αφού τέθηκαν – αναλύθηκαν και συζητήθηκαν διεξοδικά, όλες οι προτάσεις που έχουν μέχρι σήμερα κατατεθεί (τρεις τον αριθμό) και αφορούν το υπό συζήτηση θέμα, υπερίσχυσε για ακόμα μία φορά ως βέλτιστη η πρόταση αναδιάρθρωσης της Παγκρήτιας Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας.

3. Λόγω της κρισιμότητας του θέματος και επειδή όλοι εμείς οι αστυνομικοί θα επωμιστούμε το βάρος της υλοποίησης της όποιας αλλαγής, καλούμε όλες τις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές ενώσεις του νησιού να προβούν άμεσα σε έκτακτες γενικές συνελεύσεις, παρουσιάζοντας τις τρεις αυτές υποβληθέντες προτάσεις στο σύνολο των μελών τους, υπερψηφίζοντας την πλέον λειτουργική πρόταση με βάση τα σημερινά δεδομένα. Η σύμπλευση σε μία κοινή κατεύθυνση αυτήν τη κρίσιμη χρονική στιγμή κρίνεται επιβεβλημένη, εφόσον ο επιδιωκόμενος σκοπός της εμπέδωσης του αισθήματος ασφάλειας του πολίτη και της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας του προσωπικού είναι κοινός και βαρύνει όλους όσους έχουμε θεσμικό ρόλο εκπροσώπησης των συναδέλφων και διασφάλισης των υπηρεσιακών τους συμφερόντων.

4. Το προσεχές χρονικό διάστημα να προγραμματιστούν συναντήσεις με Βουλευτές της Νήσου, προκειμένου να αναλυθεί λεπτομερώς τόσο η πρόταση της φυσικής μας ηγεσίας, όσο και αυτή της Ένωσής μας, τονίζοντας τα εξαχθέντα συμπεράσματα, σημειώνοντας πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα που παρουσιάζουν οι δύο αυτές προτάσεις.

5. Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Ένωσής μας να προβεί άμεσα σε συνάντηση με τη φυσική και πολιτική ηγεσία του Σώματος, ώστε να μεταφερθούν ιεραρχικά τα αποτελέσματα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και όλα όσα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής.

Τονίζεται ό,τι πάγια άποψη της Ένωσής μας είναι ότι η αναδιάταξη των υφιστάμενων Υπηρεσιών θα πρέπει να γίνει κατά τρόπο, ώστε το αστυνομικό προσωπικό που θα κατανεμηθεί σ' αυτές να μπορεί να ανταποκριθεί στις βασικές λειτουργικές ανάγκες, με στόχο την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών της κάθε περιφέρειάς που καλείται να αστυνομεύσει. Συνεπώς, επιβάλλεται ορθολογική ανακατανομή του υπάρχοντος αστυνομικού προσωπικού και δημιουργία ισχυρών Υπηρεσιών της τάξεως των σαράντα (40) με πενήντα (50) ατόμων.

ΈΤΣΙ ΜΟΝΟ θα υπάρξει εμφανής και ουσιαστική αστυνομική παρουσία με εποχούμενες περιπολίες, όπως αυτές προβλέπονται από τις κείμενες αστυνομικές διατάξεις σ' όλες τις περιοχές κάθε Δήμου.

Εν κατακλείδι, σημειώνεται ότι με το σχέδιο που παρουσιάστηκε από την Γ.Ε.Π.Α.Δ. Κρήτης, για το οποίο, υπόψιν, δεν ζητήθηκε να καταθέσουν τις προτάσεις τους οι Αξιωματικοί – Διοικητές των υπηρεσιών της Νήσου που βιώνουν καθημερινά τα προβλήματα που ταλανίζουν την κοινωνία, δεν επιτυγχάνεται βελτίωση του επιπέδου αστυνόμευσης σε σχέση με το ήδη υπάρχον.

Για όλους τους παραπάνω λόγους και κυρίως θέτοντας ως γνώμονα την ασφάλεια του πολίτη, ζητείται από τη φυσική και πολιτική μας ηγεσίας να αναθεωρήσει το προτεινόμενο σχέδιο, να γίνει εκ βάθρων σχεδιασμός αναδιάταξης των υπηρεσιών και ανακατανομής του προσωπικού, το οποίο θα περιλαμβάνει ριζοσπαστικές προτάσεις ανάλογες του μοντέλου αναδιάρθρωσης που έχει προτείνει η Ένωσή μας, ειδάλλως ζητείται η αναστολή της τρέχουσας διαδικασίας και η λειτουργία των υπηρεσιών μας στην υφιστάμενη δομή.

Κάντε Like στη σελίδα μας στο facebook και ακολουθείστε μας στο Twitter

Write on Κυριακή, 06 Δεκεμβρίου 2015 Κατηγορία ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας έχουν επιβληθεί, κυρίως στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες πόλεις καθώς σήμερα συμπληρώνονται 7 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Η αστυνομία βρίσκεται επί ποδός, καθώς έχουν προγραμματιστεί τρεις συγκεντρώσεις στην Αθήνα σήμερα, με την πρώτη νωρίς το μεσημέρι, ενώ ανάλογες εκδηλώσεις θα γίνουν και σε άλλες πόλεις της χώρας. Στόχος είναι να αποτραπούν τα επεισόδια, αν και τα «προεόρτια» στα Εξάρχεια έχουν ήδη ξεκινήσει, με επιθέσεις νεαρών στα ΜΑΤ τα ξημερώματα του Σαββάτου και της Κυριακής. Για τα μέτρα που έχουν επιβληθεί έχουν επιστρατευθεί περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί, καθώς θα υπάρχει στενή επιτήρηση των συγκεντρώσεων, ώστε να μην «ξεφύγει» η κατάσταση. Παράλληλα, από χθες φρουρούνται και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Στην Κρήτη και πιο συγκεκριμένα στο Ηράκλειο, η ΛΑΕ καλεί τους νέους και τις νέες σε συμμετοχή στη μεγάλη συγκέντρωση και πορεία που διοργανώνεται από φοιτητικούς συλλόγους, συνδικάτα, οργανώσεις και κινήσεις της Αριστεράς την Κυριακή 6 Δεκέμβρη, στις 7 μμ., στα Λιοντάρια ενώ μία ώρα νωρίτερα, στις 6, έχει προγραμματιστεί άλλη πορεία. ΠΗΓΗ: ekriti.gr

Κάντε Like στη σελίδα μας στο facebook και ακολουθείστε μας στο Twitter

Write on Κυριακή, 06 Δεκεμβρίου 2015 Κατηγορία ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Η Μπέμπα για 11 χρόνια ήταν μάχιμη και άξια συνεργάτης της Ελληνικής Αστυνομίας στο τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, (Τ.Ε.Ε.Μ). Λόγω γήρατος αποσύρθηκε απο την ομάδα σκύλων της ΕΛ.ΑΣ.

Συναισθήματα αγάπης, αφοσίωσης και πίστης ανθρώπου και σκύλου. Ο Αστυνομικος Χρήστος Κυρίτσης, που 11 χρόνια υπηρέτησε στην ΕΛΑΣ μαζί με τη Μπέμπα, στα εύκολα και στα δύσκολα, θεωρεί ότι ειναι μέλος της οικογένειας του και την υπερλατρεύει.

Η οργάνωση Animal Action Ioannina, παρέλαβε την Μπέμπα απο την Ελληνική Αστυνομία και με συμβόλαιο υιοθεσίας ανήκει πλέον και πάλι στον Χρήστο, για να συνεχίσουν να είναι μαζί... ΠΗΓΗ: epirusgate.blogspot.gr

Κάντε Like στη σελίδα μας στο facebook και ακολουθείστε μας στο Twitter

Write on Τρίτη, 01 Δεκεμβρίου 2015 Κατηγορία ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπόμνημα προς την πολιτική και φυσική της ηγεσία απέστειλε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων του Ηρακλείου, με φόντο την επικείμενη αναδιάρθρωση της ΕΛ.ΑΣ.

Στο κείμενο αναφέρονται χαρακτηριστικά τα εξής:

"Αξιότιμοι κύριοι, όπως γνωρίζετε την προσεχή Πέμπτη 03 Δεκεμβρίου 2015 στο Ηράκλειο θα παρουσιαστεί από τον Γ.Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, Δημήτρη Αναγνωστάκη το σχέδιο αναδιάρθρωσης των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Κρήτης.

Η αναδιάρθρωση στην αστυνομία, εδώ και χρόνια ηχεί σαν μία ελπίδα στα αυτιά των απλών αστυνομικών, που δίνουν καθημερινά τη ζωή τους στη μάχη με το έγκλημα κάτω από αντίξοες πραγματικά συνθήκες, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Την βλέπουμε σαν μία ευκαιρία να κάνει επιτέλους στροφή το Σώμα μας, να προσαρμοστεί με τα δεδομένα και τις απαιτήσεις των σύγχρονων καιρών, να σταθούμε πραγματικά στο πλευρό του πολίτη, το αίσθημα ασφάλειας του οποίου έχει καταρρακωθεί αλλά και παράλληλα να σταματήσουν να καταπατώνται τα εργασιακά δικαιώματα μας.

Για να γίνουν όμως όλα αυτά πραγματικότητα πρέπει αυτοί που θα εφαρμόσουν την αναδιάρθρωση, να βάλουν βαθιά το μαχαίρι στο κόκκαλο, να πουν όχι σε ατομικά και ιδιωτικά συμφέροντα ώστε μέσα από αυτό να βγει μία Ελληνική Αστυνομία δυνατή και ακέραιη.
Παρόλα αυτά, και σύμφωνα με τα όσα έχουν διαρρεύσει στον Τύπο σχετικά με την μορφή της αναδιάρθρωσης που θα παρουσιαστεί, ουσιαστικά δεν επιλύεται κανένα από τα προβλήματα που καθημερινά αντιμετωπίζουμε στην εκτέλεση της Υπηρεσίας μας ούτε βελτιώνεται ο τρόπος αστυνόμευσης και οι πολίτες θα παραμείνουν στην ανασφάλεια.

Ακούμε για συγχωνεύσεις γειτονικών Αστυνομικών Τμημάτων για την εξοικονόμηση και μόνο κάποιου ενοικίου στέγασης, όταν όμως συγχωνεύονται δύο ήδη υποστελεχωμένες Υπηρεσίες σε μία, η νέα που θα προκύψει θα είναι μία επίσης υποστελεχωμένη Υπηρεσία με ακόμα περισσότερα προβλήματα καθώς θα έχει να αντιμετωπίσει ακόμα μεγαλύτερο τομέα ευθύνης. Επίσης ακούμε για δημιουργία νέων Υπηρεσιών, που στην ουσία είναι μετονομασία υπαρχουσών με μερικώς αλλαγμένο τον τομέα δικαιοδοσίας μέχρι και για υποβάθμιση νευραλγικών ειδικών Υπηρεσιών.

Οποιαδήποτε μορφή αναδιάρθρωσης η οποία δεν θα συνοδεύεται με ανακατανομή του αστυνομικού προσωπικού από μηδενική βάση αλλά και από επαναπροσδιορισμό των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της ΕΛ.ΑΣ. είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Τη στιγμή αυτή στον Νομό Ηρακλείου αντιστοιχεί 1 αστυνομικός για κάθε 400 πολίτες περίπου τη στιγμή που πανελλαδικά αντιστοιχεί 1 αστυνομικός για 200 πολίτες περίπου χωρίς να λάβουμε υπόψιν μας τον νούμερο ένα πανελλαδικά σε πτήσεις τσάρτερ Αερολιμένα Ηρακλείου ''Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ'', την πρώτη σε επισκεψιμότητα τουριστών περιοχή που αστυνομεύεται από το Α.Τ. Χερσονήσου, δύο λαοφιλέστατες ποδοσφαιρικές ομάδες αλλά και την ιδιαίτερη εγκληματικότητα του τόπου μας. Οπότε με το υπάρχον προσωπικό οποιαδήποτε αλλαγή στην μορφή των υπηρεσιών, όλες να κλείσουν και να δημιουργηθούν νέες από την αρχή η αποτυχία είναι δεδομένη.

Ζητάμε την άμεση απεμπλοκή όλων των μάχιμων αστυνομικών από μη αστυνομικής φύσεως ΠΑΡΕΡΓΑ τα οποία συνεχώς και πληθαίνουν στερώντας από τους πολίτες την παρουσία μας. Χιλιάδες ένοπλοι μάχιμοι αστυνομικοί ανά την επικράτεια απασχολούνται σε τέτοια πάρεργα μη αστυνομικού περιεχομένου τα οποία κάλλιστα θα μπορούσαν να εκτελεστούν από μη μάχιμους πολιτικούς υπαλλήλους ή ιδιώτες ( επιδόσεις εγγράφων δικαστηρίων και άλλων πολλών φορέων, φρούρηση ιδιωτικών στόχων, έκδοση ταυτοτήτων-διαβατηρίων, μέτρα τάξης σε γήπεδα προστατεύοντας ιδιωτικές επιχειρήσεις ΠΑΕ-ΚΑΕ και άλλες πολλές επιτελικές θέσεις ).

Ορκιστήκαμε και εκπαιδευτήκαμε να φέρουμε οπλισμό για να είμαστε έξω στον δρόμο στο πλευρό του πολίτη και μόνο για την πρόληψη και πάταξη του εγκλήματος, ούτε σε κάποιο γραφείο ούτε για να εξυπηρετούμε τα συμφέροντα οποιουδήποτε ιδιώτη κάνοντας τους δωρεάν φύλακες. Με τον τρόπο αυτό η εξοικονόμηση αστυνομικού μάχιμου προσωπικού θα είναι τεράστια και σε προοπτική λίγων χρόνων, μέσω των τακτικών μεταθέσεων, θα επέλθει η ισορροπία σε όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες της Χώρας με την κάλυψη όλων, των ήδη μειωμένων, οργανικών θέσεων(αυτή τη στιγμή η Δ.Α. Ηρακλείου αριθμεί 90 κενές οργανικές θέσεις αστυνομικού προσωπικού).

Για να αποκτήσουμε όμως την αστυνομία των ονείρων μας πρέπει να πούμε και μερικά ''ΟΧΙ'', να χαλάσουμε και μερικά χατίρια. Ελπίζουμε εκείνη η ώρα που αστυνομία θα αλλάξει πραγματικά σελίδα να μην αργήσει να έρθει".

Κάντε Like στη σελίδα μας στο facebook και ακολουθείστε μας στο Twitter

Write on Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015 Κατηγορία ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Στον απόηχο των επεισοδίων που έλαβαν χώρα το προηγούμενο Σάββατο κατά τον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ Παναθηναικού - Ολυμπιακού, που είχαν και πάλι ως αποτέλεσμα τo τραυματισμό αστυνομικών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας εξέδωσε την κάτωθι σχετική ανακοίνωση:

"Οι λέξεις οργή και αποτροπιασμός είναι πλέον κοινότοπες για να χαρακτηρίσουν τα όσα συνέβησαν πριν από την έναρξη του ποδοσφαιρικού αγώνα στο γήπεδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας το περασμένο Σάββατο. Η εξέλιξη των γεγονότων που ανάγκασαν τις αστυνομικές δυνάμεις να επέμβουν στο εσωτερικό του γηπέδου, έφεραν στη μνήμη μας γεγονότα παρελθόντων δεκαετιών. Τίποτε δεν διδάχθηκε κανείς ή περιμένουν να υπάρξουν νέα θύματα για να αντιδράσουν;

Βαρεθήκαμε όλα αυτά τα χρόνια να ακούμε τα ίδια και τα ίδια από διαφορετικά κάθε φορά πολιτικά πρόσωπα και κόμματα, χωρίς ποτέ οι εξαγγελίες του να γίνονται πράξη. Επειδή το να περιγράφεις τα γεγονότα δεν έχει νόημα πλέον, απλά αναρωτιόμαστε:

-Ποιος και γιατί δεν εφαρμόζει έστω το ισχύον νομικό πλαίσιο για τη βία στους αθλητικούς χώρους;
-Θα ελεγχθούν τα συμφέροντα που κερδίζουν από τη συνεχιζόμενη ανομία;
-Ποιος και γιατί επιτρέπει να διεξάγονται αγώνες σε γήπεδα που μόνο ως μουσειακοί χώροι θα έπρεπε να είναι ανοικτά;
-Ως πότε οι Έλληνες αστυνομικοί θα οδηγούνται ως πρόβατα επί σφαγή απροστάτευτοι από τις αφιονισμένες αγέλες των υποτιθέμενων οπαδών;
-Είναι ποτέ δυνατόν η μισή περίπου αστυνομική δύναμη της Αττικής να απασχολείται για την διεξαγωγή ενός και μόνο ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ δυο επαγγελματικών σωματείων και η κατάσταση να παραμένει ανεξέλεγκτη;
-Είναι δυνατόν να συνεχίζεται η αλόγιστη χρήση δυνάμεων, με αστυνομικούς από επιτελικές υπηρεσίες κ.λπ., ενώ για την αντιμετώπιση τέτοιας επικινδυνότητας καταστάσεων απαιτούνται ειδικές αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες όμως έχουν αποδυναμωθεί ή άλλες έχουν καταργηθεί, με τα γνωστά αποτελέσματα του Σαββάτου, όταν πέραν των βανδαλισμών τρεις συνάδελφοί μας τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων πολύ σοβαρά;

Ως συνδικαλιστικός φορέας, όποτε κληθήκαμε καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος, εκ των οποίων πολλές έχουν υιοθετηθεί, αλλά όπως προαναφέραμε το μείζον δεν είναι το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά η εφαρμογή επιτέλους της υφιστάμενης νομοθεσίας. Υπάρχει η βούληση των αρμοδίων να την εφαρμόσουν στο σύνολό της ή θα περιοριστούν και πάλι σε ποινές χάδια για τα μάτια του κόσμο;".

Κάντε Like στη σελίδα μας στο facebook και ακολουθείστε μας στο Twitter