Σάββατο, 27 Ιουνίου 2015 17:05

Ολοκλήρωση Σχολείου Βασικής Εκπαίδευσης Καταδρομών (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Στο ΣΒΕΚ εκπαιδεύονται Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί των Ειδικών Δυνάμεων και στελέχη άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, στις Ειδικές Επιχειρήσεις. Στο ΣΒΕΚ εκπαιδεύονται Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί των Ειδικών Δυνάμεων και στελέχη άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, στις Ειδικές Επιχειρήσεις.

Την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκε η τελετή αποφοίτησης των στελεχών που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την εκπαίδευση του Σχολείου Βασικής Εκπαίδευσης Καταδρομών (ΣΒΕΚ), στην έδρα του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Ανορθόδοξου Πολέμου (ΚΕΑΠ) στη Ρεντίνα.

4 svek

Στο ΣΒΕΚ εκπαιδεύονται Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί των Ειδικών Δυνάμεων και στελέχη άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, στις Ειδικές Επιχειρήσεις.

2 svek

Η επιτυχής αποφοίτηση από το ΣΒΕΚ αποτελεί προαπαιτούμενο για τους Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς προκειμένου να υπηρετήσουν στις Μονάδες Ειδικών Δυνάμεων του Στρατού Ξηράς. Ταυτόχρονα με την αποφοίτηση απονέμεται σε αυτούς ο Πράσινος Μπερές.

3 svek

Κάντε Like στη σελίδα μας στο facebook και ακολουθείστε μας στο Twitter