Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013 08:05

Ο Ελιγμός Μάχης στο Τακτικό Πεδίο

Τις εργασίες της διημερίδας παρακολούθησαν εν ενεργεία Αξιωματικοί όλων των Κλάδων, καθώς και Αντιπροσωπεία Σπουδαστών III και IV Τάξης της ΣΣΕ. Τις εργασίες της διημερίδας παρακολούθησαν εν ενεργεία Αξιωματικοί όλων των Κλάδων, καθώς και Αντιπροσωπεία Σπουδαστών III και IV Τάξης της ΣΣΕ.

Την Πέμπτη 26 και την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013, στο Αμφιθέατρο της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στη Βάρη Αττικής και στο Αμφιθέατρο της Σχολής Διοίκησης και Επιτελών στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα διημερίδα με θέμα: Ο Ελιγμός Μάχης στο Τακτικό Πεδίο, η οποία οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Δόγματος του ΓΕΣ.

Τις εργασίες της διημερίδας παρακολούθησαν εν ενεργεία Αξιωματικοί όλων των Κλάδων, καθώς και Αντιπροσωπεία Σπουδαστών III και IV Τάξης της ΣΣΕ.

Τις εργασίες της διημερίδας παρακολούθησαν εν ενεργεία Αξιωματικοί όλων των Κλάδων, καθώς και Αντιπροσωπεία Σπουδαστών III και IV Τάξης της ΣΣΕ.