Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2022
Write on Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2022 Κατηγορία ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Θλίψη στο Ηράκλειο, αλλά και σε ολόκληρη την αεροπορική οικογένεια σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Πτεράρχου (Ι) Δημήτρη Αποστολάκη.

Διετέλεσε αρχηγός ΓΕΑ από 18 ∆εκεμβρίου 1984 έως 23 ∆εκεμβρίου 1986, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τα διαστήματα 1990-1993 και 1996-2004, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 1996 μέχρι τον Οκτώβριο του 2001 χρημάτισε υφυπουργός Εθνικής Άμυνας. Υπήρξε φίλος και συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου.

Ο ∆ημήτριος Αποστολάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, το 1934. Εκπαίδευση Αποφοίτησε από τη Σχολή Αεροπορίας με το βαθμό του Ανθυποσμηναγού το 1957.

Ήταν απόφοιτος:
· της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας
· της Σχολής Πληροφοριών του Γενικού Επιτελείου Στρατού
· της Kινητής Eκπαιδευτικής Mονάδας F-84F
· του Eκπαιδευτικού Kέντρου Eπιχειρήσεων Aέρος - Eδάφους
· του Σχολείου Χρησιμοποίησης Πυροβόλων Όπλων του ΝΑΤΟ της ∆υτικής Γερμανίας
· του Army School of Physical Training του Ηνωμένου Βασιλείου
· του Σχολείου Cockpit –Trainer F/RF-84F
· του Σχολείου Εκπαιδευτών Πτήσεων «Β»
· του Σχολείου Εκπαιδευτών Τ-33Α & Τ-37
· του Ινστιτούτου Αμυντικών Σπουδών του Λονδίνου, Ηνωμένο Βασιλείο
· του μεταπτυχιακού τμήματος της Ανωτάτης Εμπορικής Σχολής (νυν Οικονομικό Πανεπιστήμιο) στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων και είχε παρακολουθήσει μαθήματα Πολιτικών Επιστημών στο Ευρωπαϊκό Τμήμα του Πανεπιστημίου του Maryland. Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ιταλικά Τοποθετήσεις

∆ιετέλεσε:
· ∆ιοικητής της 116 Πτέρυγας Μάχης
· ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης A1 του ΓΕΑ
· ∆ιευθυντής του Α’ Κλάδου του ΓΕΑ
· Επιτελάρχης του 28ου Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορικής ∆υνάμεως
· ∆ιοικητής της 30ης ∆ιοίκησης Αεροπορικού Υλικού
· Αρχηγός της Τακτικής Αεροπορικής ∆υνάμεως
· Ανέλαβε τα καθήκοντα του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας στις 25 Σεπτεμβρίου 1996.

Προαγωγές:
· Ανθυποσμηναγός: 11/10/1957
· Υποσμηναγός: 11/10/1960
· Σμηναγός: 03/05/1965
· Επισμηναγός: 11/10/1967
· Αντισμήναρχος: 23/10/1971
· Σμήναρχος: 20/05/1976
· Ταξίαρχος: 07/10/1980
· Υποπτέραρχος: 08/01/1982
· Αντιπτέραρχος: 18/12/1984

Μετάλλια - Παράσημα
· Χρυσός Σταυρός του Φοίνικα άνευ ξιφών
· Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Γ' Τάξης
· Χρυσός Σταυρός του Γεωργίου Α' άνευ ξιφών
· Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Α' Τάξης
· Ανώτερος Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικα
· Ταξιάρχης του Τάγματος της Τιμής
· Μεγαλόσταυρος του Τάγματος της Αξίας της Αραβικής ∆ημοκρατίας της Αιγύπτου
· Ανώτερος Ταξιάρχης του Τάγματος της Τιμής