Τρίτη, 20 Αυγούστου 2013 08:00

Μετατάξεις στρατιωτικών για το 2013

Προκηρύχθηκαν οι μετατάξεις των στρατιωτικών για το έτος 2013. Προκηρύχθηκαν οι μετατάξεις των στρατιωτικών για το έτος 2013.

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η απόφαση του υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τις Μετατάξεις στρατιωτικών 2013 και συγκεκριμένα των Μονίμων Υπαξιωματικών − Ανθυπασπιστών Αποφοίτων ΑΣΣΥ και Εθελοντών Μακράς Θητείας, Στρατού Ξηράς.
Συγκεκριμένα προκηρύχθηκαν οι μετατάξεις των στρατιωτικών για το έτος 2013 Μονίμων Υπαξιωματικών και Ανθυπασπιστών αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), κατόχων πτυχίου ΑΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής στο Σώμα των Αξιωματικών με ειδικότητα Αξιωματικού για την κάλυψη έξι (6) κενών οργανικών θέσεων Ανθυπολοχαγού καθώς και την μετάταξη Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) κατόχων πτυχίων ΑΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών με την ειδικότητά τους για την κάλυψη είκοσι (20) κενών οργανικών θέσεων του βαθμού τον οποίο φέρουν.
Οι επιθυμούντες έχουν προθεσμία να υποβάλλουν, μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2013, την αίτηση μετάταξης στη Μονάδα ή την Υπηρεσία που υπηρετούν, με επισυναπτόμενο το επικυρωμένο πτυχίο ή τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών που κατέχουν.
Εάν το πτυχίο ή ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή τότε αυτά να συνοδεύονται και από την επίσημη μετάφρασή τους καθώς και την αναγνωρισμένη, από την αρμόδια κρατική αρχή ισοτιμία τους με τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι).

ΠΗΓΗ