Σάββατο, 10 Αυγούστου 2013 01:03

2013 Ε' ΕΣΣΟ Μάθε που θα καταταγείς!

Οι στρατεύσιμοι θα καταταγούν το μήνα Σεπτέμβριο στο ΣΞ με τη 2013 E΄ ΕΣΣΟ. Οι στρατεύσιμοι θα καταταγούν το μήνα Σεπτέμβριο στο ΣΞ με τη 2013 E΄ ΕΣΣΟ.

Οι στρατεύσιμοι που πρόκειται να καταταγούν το μήνα Σεπτέμβριο στο ΣΞ με τη 2013 E΄ ΕΣΣΟ παρακαλούνται, εφόσον ανήκουν σε κατηγορία των πινάκων που ακολουθούν, προκειμένου να τύχουν των ευεργετικών διατάξεων του άρθρου 75 του Ν. 3421/2005 και της ΠαΔ 4-4/2010 /ΓΕΣ/ΔΟΘ, καθώς και για να τους αποδοθεί ειδικότητα ανάλογα με τις σπουδές ή την τεχνική τους κατάρτιση, κατά την ημέρα της κατάταξης με την παρουσίασή τους στα Κέντρα εκπαιδεύσεως Νεοσύλλεκτων να έχουν μαζί τους και να υποβάλλουν τα αντίστοιχα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Διαβάστε μέσα από την ιστοσελιδα του ΓΕΣ όλες τις λεπτομέρειες!