Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014 13:15

Απογραφή Στρατευσίμων Κλάσης 2017 - Τι πρέπει να κάνουν όσοι γεννήθηκαν το 1996

Οι γεννηθέντες το έτος 1996 υποχρεούνται να προσέλθουν, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ) ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για την συμπλήρωση και κατάθεση του Δελτίου Απογραφής. Οι γεννηθέντες το έτος 1996 υποχρεούνται να προσέλθουν, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ) ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για την συμπλήρωση και κατάθεση του Δελτίου Απογραφής.

Κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2014, θα πραγματοποιηθεί η απογραφή των στρατευσίμων της κλάσης 2017, δηλαδή των γεννημένων το έτος 1996. Οι γεννηθέντες το έτος 1996 υποχρεούνται να προσέλθουν, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ) ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για την συμπλήρωση και κατάθεση του Δελτίου Απογραφής.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ

 www.stratologia.gr/