Τετάρτη, 10 Απριλίου 2019 01:51

Η Naval Group δημιουργεί το Naval Innovation Hub

Το Naval Innovation Hub βρίσκεται στο Village που δημιούργησε η CA-Paris για νεοφυείς επιχειρήσεις και ταυτοχρόνως είναι απολύτως ενσωματωμένο στον όμιλο, παρέχοντας στο προσωπικό με εργαλεία και μεθόδους καθοδήγησης και συγκεντρώνοντας τις καλύτερες ιδέες. Το Naval Innovation Hub βρίσκεται στο Village που δημιούργησε η CA-Paris για νεοφυείς επιχειρήσεις και ταυτοχρόνως είναι απολύτως ενσωματωμένο στον όμιλο, παρέχοντας στο προσωπικό με εργαλεία και μεθόδους καθοδήγησης και συγκεντρώνοντας τις καλύτερες ιδέες.

Με τη δημιουργία του Naval Innovation Hub, η Naval Group προωθεί τη διασπαστική καινοτομία με στόχο την προσαρμογή στην επιτάχυνση των κύκλων καινοτομίας και την ανάγκη για αυξημένη ανταπόκριση στην τομέα της έρευνας.

Επιτάχυνση της καινοτομίας και ενίσχυση της διάσπασης

Η διατήρηση προβαδίσματος στον τομέα της καινοτομίας είναι απαραίτητη για την ανταγωνιστικότητα. Η δημιουργία του Naval Innovation Hub στα τέλη του 2018 επέτρεψε την ανάπτυξη νέων οδηγών ανάπτυξης με τη διερεύνηση νέων αγορών και νέων μεθόδων οργάνωσης της εργασίας. Αποστολή του είναι να οραματιστεί και να αναπτύξει το μέλλον της ναυτικής άμυνας μετασχηματίζοντας ταχύτατα τις έννοιες και τις τεχνολογίες υψηλής δυναμικής σε καινοτόμες και συγκεκριμένες λύσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία για τους πελάτες αλλά και για την ανταγωνιστικότητα της Naval Group.

Απολύτως αυτόνομο στη διαχείριση των έργων του και με διάχυτη επιχειρηματική κουλτούρα, το Naval Innovation Hub συγκεντρώνει μια διεπιστημονική ομάδα από διάφορα γνωστικά πεδία. Είναι μια ευκαιρία προσέλκυσης μη τυπικής νοημοσύνης. Υποστηρίζονται ιδέες σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους: τη διαμόρφωση του έργου, την ανάλυση επιθυμιών των πελατών, τη μελέτη βιωσιμότητας του επιχειρηματικού μοντέλου. Η ιδέα διαβιβάζεται στη συνέχεια στα αντίστοιχα τμήματα καινοτομίας του οικοσυστήματος της Naval Group.
Όπως σχολίασε σχετικά ο Simon Payet, Disruptive Innovation Manager του Naval Innovation Hub, «Σε 4 μήνες έχουν υποστηριχθεί 3 έργα. Για παράδειγμα επιταχύναμε ένα έργο “Proof of Concept” αναφορικά με καινοτόμα τεχνολογία για την καθοδήγηση drones στην προσγείωση σε επιχειρησιακά ενεργά πλοία επιφανείας. Η πρόκληση ήταν η κατασκευή δύο δοκιμαστικών σε 2 μήνες.»

Το Naval Innovation Hub βρίσκεται στο Village που δημιούργησε η CA-Paris για νεοφυείς επιχειρήσεις και ταυτοχρόνως είναι απολύτως ενσωματωμένο στον όμιλο, παρέχοντας στο προσωπικό με εργαλεία και μεθόδους καθοδήγησης και συγκεντρώνοντας τις καλύτερες ιδέες.

Ανοικτή Καινοτομία: απελευθέρωση δυναμικής και προώθηση της ευστροφίας

Οι συνεργασίες εμπλουτίζουν την εσωτερική Έρευνα & Ανάπτυξη. Η Naval Group έχει, ως εκ τούτου, δημιουργήσει μία ενεργή κοινότητα γύρω από το οικοσύστημά της. Αυτοί οι ακαδημαϊκοί, τα κέντρα κατάρτισης, οι καινοτόμες ΜμΕ, οι νεοφυείς επιχειρήσεις και τα εκκολαπτήρια επιταχύνουν τις δραστηριότητες του ομίλου και συγκεντρώνονται γύρω από συνδετικές εκδηλώσεις όπως οι Ημέρες Καινοτομίας της Naval.

Εσωτερικά, όλοι οι εργαζόμενοι καλούνται να συμμετάσχουν, ξεπερνώντας τα εμπόδια στο όνομα της δημιουργικότητας. Το Naval Innovation Hub επιτρέπει στη διασπαστική καινοτομία να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας της Naval και ριζωμένη στην πραγματικότητα υποστηρίζοντας έργα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του ομίλου και των εταίρων της.

Με βάση ένα ευέλικτο επιχειρησιακό μοντέλο, το Naval Innovation Hub δίνει τη δυνατότητα στη Naval Group να αποκτήσει και να εφαρμόσει καλές κινήσεις και αποτελεσματικές πρακτικές στη διασπαστική καινοτομία, χρησιμοποιώντας πάντα, ως ένα βασικό στάδιο για κάθε φιλόδοξη προσέγγιση τις δοκιμές που δίνουν πολύτιμα συμπεράσματα ακόμη και όταν αποτυγχάνουν. Με ομαδική φιλοσοφία και ένα κινητοποιημένο εξωτερικό οικοσύστημα επικεντρώνεται στη διευκόλυνση της καινοτομίας. O Simon Payet εξηγεί: «Η συνεργασία με μια νεοφυή επιχείρηση βοήθησε την ομάδα της Naval Group να σχεδιάσει τα ψηφιακά μοντέλα ώστε να βελτιώσει σημαντικά την εμπειρία του χρήστη. Τα μοντέλα στον πελάτη μέσα σε λίγες εβδομάδες.»

Μία επιτροπή διακυβέρνησης που αντανακλά την ταυτότητα του Hub

Προκειμένου να δοθεί μία φρέσκια προοπτική στην ανάπτυξη και τα έργα του Hub, η Εκτελεστική Επιτροπή της Naval Group αποφάσισε η επιτροπή διακυβέρνησης του Hub να αποτελείται, στην πλειοψηφία της από μέλη εκτός της εταιρείας προερχόμενα από ένα μεγάλο εύρος δυναμικών τομέων της οικονομίας. Συγκεκριμένα, θα έχει την ευθύνη για την εξέλιξη της δυναμικής των έργων διασπαστικής καινοτομίας και για να προσδώσει στο Hub την απαραίτητη προοπτική να λειτουργήσει.

Σχετικά με τη Naval Group

H Naval Group είναι η ηγέτιδα ευρωπαϊκή εταιρεία στον κλάδο των ναυτικών αμυντικών εξοπλισμών. Όντας μία διεθνής εταιρεία υψηλής τεχνολογίας, η Naval Group χρησιμοποιεί την υψηλή της τεχνογνωσία και τους μοναδικούς βιομηχανικούς της πόρους για τη δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών με στόχο την κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών της. Ο Όμιλος σχεδιάζει, κατασκευάζει και υποστηρίζει συνολικά υποβρύχια και πλοία επιφανείας. Επίσης παρέχει υπηρεσίες σε ναυπηγεία και ναυτικές βάσεις. Επιπροσθέτως, παρέχει ένα μεγάλο εύρος λύσεων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προσηλωμένος στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ο Όμιλος έχει προσχωρήσει στο Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανέρχεται σε €3,6 δισ. και απασχολεί 14.860 εργαζομένους (στοιχεία 2018).

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 10 Απριλίου 2019 02:15