Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019 21:35

Τα νέα πρόσωπα στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων

Διορίσθηκαν ο νέος γενικός και ο νέος αναπληρωτής γενικός διευθυντής της ΓΔΑΕΕ. Διορίσθηκαν ο νέος γενικός και ο νέος αναπληρωτής γενικός διευθυντής της ΓΔΑΕΕ.

Διορίσθηκαν ο νέος γενικός και ο νέος αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, όπως ανακοινώθηκε από τη ΓΔΑΕΕ.

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. Αρ. 998/27 Νοε 19 τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ., καθήκοντα γενικού διευθυντή της ΓΔΑΕΕ αναλαμβάνει ο αντιπτέραρχος ε.α. Θεόδωρος Λάγιος και αναπληρωτή γενικού διευθυντή ο υποστράτηγος ε.α. Μιχαήλ Παπαδάκης, με τετραετή θητεία από 25/11/2019 , όπως αναφέρει το σχετικό ΦΕΚ.