Πέμπτη, 09 Ιανουαρίου 2020 20:05

Πυροσβεστική: Ικανοποίηση για το σχέδιο νόμου περί Πολιτικής Προστασίας και αναδιοργάνωσης του Σώματος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η τοποθέτηση της Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η τοποθέτηση της Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.

Ικανοποίηση για το νέο σχέδιο νόμου, που αφορά στην αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και την αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, εκφράζουν ενώσεις και σημαντικά στελέχη του Π.Σ., που υπογραμμίζουν ότι με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο μπαίνουν πλέον στη βάση που τους αρμόζει τα ζητήματα πολιτικής προστασίας και υλοποιούνται αιτήματα χρόνων, για την αποτελεσματική λειτουργία και την αξιοκρατία στο Π.Σ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η τοποθέτηση της Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.), η οποία αναφέρεται αναλυτικά στις καινοτομίες προς την κατεύθυνση ενός σύγχρονου Π.Σ. με άρση πολλών αδικιών και παθογενειών του παρελθόντος, καθώς και επιβράβευση της αριστείας. Παράλληλα, ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών ΠΣ, Γιάννης Σταμούλης και εθνικός εκπρόσωπος στην Ομοσπονδία Αξιωματικών Πυροσβεστικής της Ε.Ε, σε ανάρτηση στην προσωπική του ιστοσελίδα, εκτός των άλλων, αναφέρει:

«Η ανάδειξη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε ένα ολοκληρωμένο μηχανισμό συντονισμού, με κάθετη δομή που διατρέχει από την κεντρική διακυβέρνηση μέχρι την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, με έναν ισχυρό επικεφαλής που έχει λόγο, μέσα και μηχανισμό, θέτει πλέον τα ζητήματα πολιτικής προστασίας, εκεί που τους αρμόζουν, στην προτεραιότητα του Κράτους Πρόνοιας».

Ο κ. Σταμούλης επισημαίνει ότι το νομοσχέδιο «προχωρεί σε μια σειρά από τομές στο μοντέλο της Πολιτικής Προστασίας στην πατρίδα μας, συμπεριλαμβάνοντας την πλειονότητα των αυτονόητων, βέβαια διαπιστώσεων, θέτοντας σε προτεραιότητα πλέον για την χώρα μας ένα Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων».

Τονίζει επίσης ότι συστήνεται μια ολοκληρωμένη διοικητική και επιχειρησιακή οντότητα στον κεντρικό μηχανισμό της πολιτικής προστασίας, με την πρόβλεψη ενός Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, ενός Επιχειρησιακού Ταμείου Πρόληψης και Αντιμετώπισης Κινδύνων και μιας Επιτελικής Δομή ΕΣΠΑ, που θα διαχειρίζονται ανεξάρτητα χρηματοδοτήσεις για το σύνολο των δράσεων της πολιτικής προστασίας, καθώς και τη σύσταση μιας Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, που θα ασκεί σε μια οργανική ενότητα την οικονομική διαχείριση της ΓΓΠΠ και του Π.Σ.

Ειδική επισήμανση κάνει ακόμα στην ίδρυση της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και αντιμετώπισης Κινδύνων, που εξασφαλίζει μια εκπαιδευτική συνοχή της εκπαίδευση της πολιτικής προστασίας στη χώρα, σε όλα τα επίπεδα γνώσης, επαγγελματική κατάρτισης - μετεκπαίδευσης- εξειδίκευσης - πιστοποίησης - ενημέρωσης, καθώς και στην σύσταση του Κέντρου Μελετών Διαχείρισης Κρίσεων, με το οποίο, «για πρώτη φορά σε επιστημονικό, ερευνητικό, επίπεδο, αναγνωρίζεται η σημαντικότητα της ολοκληρωμένης και σοβαρής επεξεργασίας και μελέτης των τομέων πολιτικής προστασίας».

Η Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ., η οποία θεωρείται μια από τις σημαντικές ενώσεις πυροσβεστών, σε αναλυτική ανακοίνωση που εξέδωσε, μετά την μελέτη του σχεδίου νόμου, το οποίο είναι ήδη στη φάση της δημόσιας διαβούλευσης και παρουσίασε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, συνοψίζει τις θετικές παρατηρήσεις της στα εξής σημεία:

• Θεσπίζεται βαθμολόγιο για το χαμηλόβαθμο προσωπικό, το οποίο αποκτά πλέον, κατόπιν φοίτησης στις οικείες Σχολές, τη δυνατότητα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης, αποκαθιστώντας την υφιστάμενη ανισότητα με τους λοιπούς ένστολους.

• Η δια βίου εκπαίδευση των πυροσβεστικών υπαλλήλων καθίσταται προτεραιότητα και επιδίωξη μέσω της σύστασης οικείων Σχολών σε κάθε βαθμίδα εξέλιξης.

• Η Σχολή Πυροσβεστών ανωτατοποιείται εν τοις πράγμασι αποκτώντας ακαδημαϊκή υπόσταση, ενώ επιβραβεύεται η αριστεία μέσω της καθ' υπέρβαση εισαγωγής των 3 πρώτων της Σχολής Πυροσβεστών στη Σχολή Αξιωματικών.

• Ρυθμίζονται ειδικά ζητήματα πυροσβεστικού προσωπικού ειδικοτήτων που θα επιτρέψουν την ενεργοποίηση και λειτουργική αξιοποίηση Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων.

• Καθιερώνεται ένα σφαιρικό σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού, από την εφαρμογή του οποίου εκφράζεται η αισιοδοξία ότι «θα απαλειφθούν στρεβλώσεις του παρελθόντος όσον αφορά στη διαδικασία κρίσεων και προαγωγών και η αξιοσύνη θα επιβραβεύεται επ' ωφελεία του πυροσβεστικού οργανισμού και του δημοσίου συμφέροντος».

• Η σύσταση του Ε.Σ.ΚΕ.ΔΙ.Κ. (Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, που προέχεται από την ενοποίηση 3 διαφορετικών Κέντρων Επιχειρήσεων) αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη δομή στο επίπεδο διαχείρισης της πληροφορίας και άμεσης ανταπόκρισης και διατηρεί το Πυροσβεστικό Σώμα στο κέντρο των επιχειρησιακών λειτουργιών της Πολιτικής Προστασίας της χώρας.

• Ο επίσης νέος Κανονισμός Μεταθέσεων που θεσπίζεται κρίνεται στη σωστή κατεύθυνση (με ορισμένες αναγκαίες βελτιώσεις).

Ιδιαίτερα όμως, η Ένωση Πτυχιούχων Π.Σ. χαιρετίζει τη σύσταση του Κέντρου Μελετών Διαχείρισης Κρίσεων, και την σύσταση επιτελικής δομής ΕΣΠΑ Πολιτικής Προστασίας και Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Π., για την ορθολογική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Καταλήγοντας η ανακοίνωση αναφέρει ότι, στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης, η Ένωση Πτυχιούχων Π.Σ. θα επανέλθει με συγκεκριμένες προτάσεις επί ρυθμίσεων που χρήζουν βελτίωσης.