Τετάρτη, 31 Μαΐου 2023 20:53

Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και κλιματική αλλαγή

Το Πυροσβεστικό Σώμα αντιμετωπίζει μια αυξανόμενη απειλή από τις πυρκαγιές που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή και πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτή την κατάσταση με τη χρήση νέων τεχνολογιών και προληπτικών μέτρων. Το Πυροσβεστικό Σώμα αντιμετωπίζει μια αυξανόμενη απειλή από τις πυρκαγιές που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή και πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτή την κατάσταση με τη χρήση νέων τεχνολογιών και προληπτικών μέτρων.

Γράφει ο: Δασκαλάκης Εμμανουήλ Δόκιμος Αξιωματικός ΠΣ Γεωλόγος, ΜΒΑer

Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, καθώς οι πυρκαγιές έχουν γίνει πιο συχνές και έντονες σε πολλές περιοχές του κόσμου. Αυτό συμβαίνει λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας και της ταυτόχρονης μείωσης της υγρασίας στο έδαφος και την ατμόσφαιρα. Αυτό οδηγεί αυτόματα τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες στο να κάνουν νέο σχεδιασμό και στο να αναπροσαρμόσουν τη στρατηγική τους όσον αφορά την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Απαραίτητο δε, είναι να εκπαιδευτεί το προσωπικό σε ακραίες συνθήκες και να εξοπλιστεί όσο καλύτερα γίνεται σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτή η κατεύθυνση πρέπει να καταλήγει στο ότι το έργο του Πυροσβεστικού προσωπικού είναι πλέον δυσκολότερο, απρόβλεπτο και μεγαλύτερο.

Για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών πρέπει να υπάρχει εκτεταμένη συνεργασία μεταξύ των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών με τις κυβερνήσεις και τις τοπικές αρχές για την πρόληψη και τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη σχεδίων έκτακτης ανάγκης, την εκπαίδευση του πληθυσμού σε θέματα πρόληψης πυρκαγιών και ασφαλούς συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια εκτάκτων περιστάσεων, καθώς και την αναβάθμιση του εξοπλισμού και των τεχνολογιών για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Ιδιαίτερη σημασία έχει η κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων όσον αφορά την πρόληψη και την καταστολή των πυρκαγιών και την ξεκάθαρη διάκριση των ευθυνών του κάθε φορέα. Αυτό κρίνεται ως σημαντικό σημείο, καθώς σε περίπτωση που καταγραφεί μια καταστροφή, η οποία δεν κατεστάλη επιτυχώς ή έστω επαρκώς, οφείλει ο μηχανισμός να επιρρίψει συγκεκριμένες ευθύνες στους αρμόδιους έτσι ώστε να βελτιώνεται και να αναγνωρίζει τα λάθη του.

Επιπλέον, οι φυσικές και πολιτικές ηγεσίες των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών πρέπει να βρίσκονται σε στενή συνεργασία μεταξύ τους αλλά και με τους διεθνείς οργανισμούς για το περιβάλλον και το κλίμα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και τη δημιουργία στρατηγικών προληπτικής προστασίας. Αυτό περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε διεθνείς συναντήσεις και διασκέψεις για την ανταλλαγή εμπειριών και τη σύναψη διακυβερνητικών συμφωνιών, κοινών ασκήσεων και εκπαιδεύσεων των υπηρεσιών αλλά και κοινή στρατηγική ενημέρωσης του κοινού με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος.

Επίσης, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες πρέπει να δώσουν βάση στην πρόληψη και συγκεκριμένα στην προστασία των δασών και άλλων περιοχών με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Εκεί δηλαδή που υπάρχει καύσιμη ύλη. Αυτό περιλαμβάνει την απομάκρυνση της ξηράς βλάστησης, τη δημιουργία ασφαλών ζωνών, την εφαρμογή πυροτεχνικών εργαλείων και τη χρήση ειδικών τεχνικών για την προστασία των περιοχών αυτών.

Άλλη μια σημαντική κίνηση που πρέπει να γίνει από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες είναι, σε συνεργασία ξανά με τις αρμόδιες αρχές (πχ Δασαρχείο), να ελέγχει τις περιοχές με μεγάλο φορτίο καύσιμης ύλης έτσι ώστε να είναι καλύτερα προστατευμένες από κακόβουλες ενέργειες. Αυτό θα επιτευχθεί κυρίως με φύλαξη και περιπολίες ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες που τα φαινόμενα ξηρασίας και υψηλής θερμοκρασίας είναι πιο έντονα. Θα πρέπει επίσης εξεταστεί το ενδεχόμενο αυστηροποίησης των ποινών όσον αφορά το αδίκημα του εμπρησμού. Αυτό θα αποτελέσει εμπόδιο σε επίδοξους εμπρηστές.

Τέλος, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η κλιματική αλλαγή πρέπει επίσης να διαμορφώσει τις διαδικασίες επιλογής και κατάρτισης των Πυροσβεστών παγκοσμίως. Πλέον, η εκπαίδευση των Πυροσβεστών και όσων εμπλέκονται στην κατάσβεση πρέπει να περιλαμβάνει την κατάρτιση σε θέματα κλιματικής αλλαγής, την απότομη κλιμάκωση φαινομένων και την ανάπτυξη νέων τεχνικών για την αντιμετώπιση των απειλών που προκαλεί η κλιματική αλλαγή. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση νέων τεχνολογιών, όπως οι αεροπλάνα και οι ελικόπτερα με μεγάλη χωρητικότητα νερού (καταστολή) ή τη χρήση drones για την ανίχνευση πυρκαγιών και την παρακολούθηση της κατάστασης των δασών και άλλων περιοχών με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (πρόληψη).

Συνολικά, το Πυροσβεστικό Σώμα αντιμετωπίζει μια αυξανόμενη απειλή από τις πυρκαγιές που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή και πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτή την κατάσταση με τη χρήση νέων τεχνολογιών και προληπτικών μέτρων. Η πρόληψη είναι ένα από τα κύρια μέτρα που ακολουθεί το Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς η πρόληψη είναι πιο αποτελεσματική και φθηνότερη από την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Κάντε Like στη σελίδα μας στο facebook - ακολουθείστε μας στο twitter και στο linkedin